Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Behovet for fordybelse førte til en ph.d.-grad

Fysioterapeut John Brincks forsvarede i august sidste år sin ph.d. I dag er han ansat på fuld tid ved fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, hvor han blandt andet underviser i neurorehabilitering, biomekanik og videnskabsteori.

Lysten til at gå i dybden og behovet for at nørde med faget og teknik blev opfyldt, da fysioterapeut John Brincks i 2003 påbegyndte det, der skulle vise sig at blive til 7½ års videreuddannelse. Efter et års suppleringsuddannelse begyndte han i 2004 på cand.scient.san.-studiet i Aarhus, og i august 2010 forsvarede John Brincks sin ph.d., hvor han blandt andet har set nærmere på gang hos patienter med apopleksi.

Først kandidat, så ph.d.

Selvom John Brincks syntes, at det var sjovt og spændende at have patienter efter at have afsluttet fysioterapeutuddannelsen, var der lidt for meget rutinepræget arbejde for ham. Derfor søgte han, da han var omtrent færdig med sin kandidatuddannelse, en stilling på fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA UC. Stillingen var defineret som et ph.d.-forløb i samarbejde med Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 80 procent af tiden skulle han forske som ph.d.-studerende på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og resten af tiden skulle han undervise på fysioterapeutuddannelsen.

Læs om hovedresultaterne fra John Brincks ph.d.-studie i artiklen "Normal gangfunktion er højeste ønske hos patienter med apopleksi" - klik på linket i boksen øverst i højre side.

”Det job passede lige til mig. Jeg kan godt lide at undervise og nørde i én ting. Selv om jeg ikke havde specielle forudsætninger inden for neurologien, fik jeg stillingen”, siger John Brincks. Dele af ph.d.-projektet var givet på forhånd: han skulle beskæftige sig med patienter med apopleksi og se nærmere på effekten af at træne med gangrobot.

I dag er John Brincks ansat som fuldtidsunderviser på fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Her er han blandt andet involveret i arbejdet med uddannelsens forsknings- og udviklingsstrategier. Han håber, at han kan få lov til at specialisere sig inden for de fagområder, der læner sig op af ph.d.en: neurorehabilitering og motorisk kontrol.

”Jeg har indtryk af, at de studerende kan mærke, at man har siddet og nørdet i faget, og de er glade for have en underviser, der er specialiseret inden for et fagområde”, siger John Brincks. Statistik, forskning, artikellæsning og litteratursøgning er en vigtig bestanddel i ph.d.-studiet, som han har glæde af, når han skal undervise studerende i videnskabsteori og videnskabelig metode.

Fremtidens teknologi

Gang- og bevægelsesanalyse var en vigtig del af John Brincks ph.d. At kunne kvantificere gangen og opstille objektive kriterier for vurdering af gang og bevægelser, mener John Brincks bliver essentielt i fremtiden.
Når uddannelsen sammen med blandt andet fire andre sundhedsuddannelser flytter til det nybyggede Campus tæt på Skejby sygehus, udvides de fysiske rammer for bevægelseslaboratoriet betydeligt. Her vil det være naturligt for John Brincks at være en del at dette arbejde.

Gangrobotter, vægtaflastet træning på gangbånd og nye teknologier til stimulation af muskelfunktion vil ifølge John Brincks i fremtiden få stor betydning i genoptræningen af patienter med neurologiske lidelser.

Han er ikke bange for, at teknologien kommer til at erstatte fysioterapeuter.

”Jeg tror, at der i fremtiden bliver udviklet nye hjælpemidler, som i højere grad bliver træningsudstyr, der sætter patienterne i stand til at gennemføre almindelige daglige aktiviteter”, siger John Brincks. Men undvære fysioterapeuten bliver ikke relevant, mener han. For teknologien kan ikke erstatte fysioterapeutens kliniske ræsonnering og evne til at vurdere træningens intensitet, varighed og form.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar