Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

KOM!

De tre bogstaver indgik i Tina Franks mundtlige beretning på årets generalforsamling og var en opfordring til de deltagende om at komme op af stolen og blande sig i debatten om regionens aktiviteter.

læs hele nyheden på regionens hjemmeside.