Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sparekniven er fundet frem

LEDER / "Vi skal have afdækket, hvad det er for fejl og mangler i den eksisterende økonomistyringsmodel, der straffer flittige medarbejdere i sundhedsvæsenet for at skabe produktivitetsforbedringer og overholde politisk bestemte behandlingsgarantier." Johnny Kuhr kommenterer på sygehusenes sparerunder.

Der skal spares mindst en milliard kroner i 2010 i det danske sygehusvæsen. Sparekniven rammer særlig hårdt i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. På Herlev Sygehus skal der findes 195 millioner kroner, på Hvidovre Hospital mangler der 107 millioner kroner, mens Rigshospitalet skal skaffe 95 millioner kroner for at holde budgettet. Sådan tegner billedet sig ved indgangen til februar måned. Men da man langt fra har overblik over økonomien i alle regioner, kan resultatet de næste måneder vise sig at blive værre.

Fysioterapeuter har også mærket konsekvenserne af den dårlige økonomi. På nogle sygehuse er fysioterapeuter blevet afskediget, mens andre sygehuse har meddelt, at stillinger nedlægges ved naturlig afgang. Det er en alvorlig situation, såvel for de fysioterapeuter, der mister deres job, som for de patienter, der risikerer at få mindre eller ingen fysioterapeutisk behandling under indlæggelsen.

Danske Fysioterapeuter har sendt et spørgeskema til samtlige ledere i foreningen for at få et mere præcist billede af, i hvor stort omfang der skal spares i landets regioner, kommuner og i statens institutioner, og hvilke konsekvenser det kan få for fysioterapeuter, patienter og borgere. Derudover har der været afholdt et møde med lederne på sygehusene i Region Hovedstaden om de igangværende besparelser, ligesom der er nedsat en task force i foreningens sekretariat, der har til opgave at følge udviklingen tæt. Dermed også sagt, at det er en situation, som jeg og hovedbestyrelsen tager meget alvorligt.

Ikke blot skal de medlemmer, der risikerer at miste deres job, selvfølgelig have hjælp og støtte fra foreningen, men vi skal også have afdækket, hvad det er for fejl og mangler i den eksisterende økonomistyringsmodel, der straffer flittige medarbejdere i sundhedsvæsenet for at skabe produktivitetsforbedringer og overholde politisk bestemte behandlingsgarantier. I den forbindelse skal vi også have kigget på, hvordan fysioterapeuter er stillet i forhold til den nuværende DRG-taksering. Som jeg tidligere har skrevet på denne plads, er kravet til politikerne, at der bliver lagt en økonomisk holdbar og langsigtet plan for det danske sundhedsvæsen.

Heldigvis står vi ikke alene med dette krav. Der er en tæt dialog mellem de faglige organisationer i sundhedsvæsenet, der alle over for regering og folketing har påpeget den uholdbare situation. Jeg er heller ikke i tvivl om, at patienter og borgere har et stærkt ønske om, at der kommer bedre styr på de økonomiske forhold i sundhedsvæsenet, så de har sikkerhed for at få den bedst mulige behandling.

Løsningen ligger dog ikke lige rundt om hjørnet. Desværre tyder meget på, at 2010 kan blive et år præget af budgetnedskæringer på såvel sygehuse som i kommuner og statslige institutioner. Vi ser traditionelt økonomiske stramninger året efter et kommunalvalg. Dette kombineret med udsigterne til et underskud på 100 milliarder på finansloven gør ikke opgaven lettere. Men det skal ikke hindre hverken mig eller andre fysioterapeuter i at holde regeringen fast på ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skaber man ikke ved at svinge sparekniven.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter