Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

To ledige pladser

Bestyrelsen i Region Syddanmark har efter generalforsamlingen to vakante pladser, og interesserede opfordres til at melde sig

De 25, der var mødt op til generalforsamlingen i Region Syddanmark sidst i januar, fyldte ikke meget i lokalet, men gav til gengæld gode input til debatten om regionsbestyrelsens arbejde, fortæller regionsformand Brian Errebo-Jensen.

”Vi ville selvfølgelig gerne have været nogle flere, men på den anden side, ønsker vi ikke at gå på kompromis”, siger han til Fysioterapeuten med henvisning til, at det arrangement, der var lagt som lokkemad i forbindelse med generalforsamlingen, havde relation til fagpolitik og ikke var et rent fagligt arrangement.

”Men de, der var, var meget engagerede og ville især gerne tale om vilkårene for praksissektoren og om kommunerne som den nye medspiller på praksisområdet”, fortæller Brian Errebo-Jensen.

”Også den voksende gruppe af fysioterapeuter uden for overenskomst fik et par ord med på vejen, idet det er en hastigt voksende gruppe, og det er ikke hensigtsmæssigt at opbygge to parallelsystemer i praksissektoren. På den anden side har det været en uundgåelig udvikling pga. sygesikringens manglende vilje til at frigive ydernumre. Fra regionsbestyrelsens side er der naturligvis forståelse og støtte til begge grupper”, tilføjer han.

En tam valgkamp
Brian Errebo-Jensen var i sin mundtlige beretning rundt om mange emner, blandt andet beskæftigelsessituationen. Der uddannes flere fysioterapeuter, end der forlader faget, men regionsformanden er indtil videre fortrøstningsfuld, beroligede han de fremmødte. Det baserer Brian Errebo-Jensen blandt andet på, at han via sin plads i uddannelsesudvalgene på regionens fysioterapeutuddannelser i Odense og Esbjerg ved, at uddannelsesstederne gør et stort stykke arbejde for at geare uddannelsen til det aktuelle arbejdsmarked og også efterkomme nye behov, der rækker ud over kerneydelsern, diagnosticering og behandling.

Også kommunalvalgkampen blev nævnt i Brian Errebo-Jensens beretning. ”En tam valgkamp”, kaldte han den og beklagede, at sundhedsområdet ikke fik berettiget opmærksomhed. Det lykkedes ham dog at komme til orde i både Fyens Stiftstidende og DR Radio Fyn med en kritik af ventetiden på genoptræning i Odense Kommune, baseret på en undersøgelse foretaget for Danske Fysioterapeuter som led i foreningens politiske strategi i forbindelse med valgkampen.

Kritikken var faldet nogle fysioterapeutiske ledere for brystet, idet de havde opfattet den som en kritik af den faglige indsats i kommunen, fortalte Brian Errebo-Jensen og forsikrede, at det var det ikke:

”Tværtimod. Kommunerne og herunder fysioterapeuterne har ydet en meget stor indsats siden kommunalreformens start den 1. januar 2007. Men det er nødvendigt, at vi som faglig organisation påpeger problemstillinger med ventetid og konsekvenserne for borgere og patienter. Manglende ressourcer går også ud over fysioterapeuters arbejdsvilkår”, sagde regionsformanden og fortalte, at området efterfølgende er blevet tilført flere ressourcer.

Ledige pladser
Det lykkedes ikke generalforsamlingen at få fyldt op på alle pladserne i regionsbestyrelsen, blandt andet fordi bestyrelsen skal udvides med én på grund af tilvækst af medlemmer. Bestyrelsen fik af generalforsamlingen mandat til at finde to medlemmer mere, og interesserede opfordres til at melde sig.

Men indtil videre ser bestyrelsen ud som følger: Brian Errebo-Jensen (formand), Maja Bräuner, Thomas Wulf Bertelsen, Esther Skovhus, Helle Bruun, Ulla Refstrup Mulbjerg, Margrethe Pedersen, Helene Benfeldt (valgt blandt tillidsrepræsentanter), Kirsten Thoke (valgt blandt tillidsrepræsentanter), Tyge Sigsgaard Larsen (valgt blandt kontaktpersoner).

De studerende plads i regionsbestyrelsen er ligeledes vakant, men pladsen forventes snart at blive udfyldt.