Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Brug krudt på hospitalerne

Fysioterapeuter har meget at byde på i sygehussektoren. Det var et af budskaberne i regionsformand Tine Nielsens beretning på regionens generalforsamling.
Regionsformand Tine Nielsen er ikke helt sikker på, hvad det er for et muntert øjeblik fra regionsgeneralforsamlingen, fotografen her har foreviget med regionsbestyrelsesmedlemmerne Marianne Breyen og Per Normann samt regionsformanden selv.

Indtil nu har fysioterapeuterne haft medvind på cykelstierne,
og der har været masser af arbejde til fysioterapeuter i de
senere år. Men hvordan ser det ud i fremtiden?
Regionsformand Tine Nielsen søgte i sin beretning på region
Hovedstadens generalforsamling den 3. februar at se lidt ind i
fremtiden. Hun så en fremtid, hvor der om 10 år er 75 procent flere
fysioterapeuter end i dag og derfor også en fremtid, hvor det vil
være nødvendigt at have skabt flere jobs i alle sektorer, inklusive i
sygehusvæsnet, hvor det ellers lige i øjeblikket ser ud til at gå den
modsatte vej.
”Man kunne stille spørgsmålet – hvorfor bruge så meget krudt
på de hospitaler i stedet for at bruge energien på at få udviklet
sundhedsvæsenet og vores indplacering i primærsektoren?”,
spurgte Tine Nielsen og svarede selv:
”Jeg mener, vi har meget at byde på i forhold til hospitalerne og
den udfordring, de står over for med at få økonomien til at hænge
sammen samt problemer med at rekruttere læger. Men hele takstsystemet
og ventelistegarantien er med til, at der bliver fokuseret
meget på operationer og de hurtige og traditionelle løsninger”.
Fysioterapeutisk behandling er ikke direkte takstfinansieret, og
fysioterapierne er derfor sårbare i forbindelse med nedskæringer
på hospitalerne, sagde Tine Nielsen, der ikke mindst beklagede den
betydning, dette kan have for patienterne.
”Efterhånden har rigtig mange – også læger og politikere udtalt,
at der skal være mindre kniv og mere træning, men vi er nødt til
at blive ved med at fortælle om, hvor og hvordan man eksempelvis
kunne nedsætte antallet af operationer, og hvor og hvordan
fysioterapeuter kunne være med til at aflaste og bistå lægerne på
hospitalerne, og hvor og hvordan man vil kunne få mere aktivitet i
den enkelte patients hverdag, så de kunne udskrives gående frem
for til en aflastningsplads i kommunen”, sagde hun.
Tine Nielsen understregede, at skal der flyttes fokus, kræver det
foreningens samlede ressourcer: ”Det her område er et eksempel
på, hvor vigtigt det er, at hele foreningen samarbejder. Uden den
lokale viden fra jer på arbejdspladserne, kan vi ikke presse politikerne.
Ændringen af det nuværende takstsystem er, som jeg ser
det, en forudsætning for, at der kan ske en ændret opgavefordeling
på hospitalerne”.

Den nye bestyrelse
Den regionsbestyrelse, der i det kommende år, blandt andet skal
arbejde for en dagsorden med mindre kniv mere træning, ser ud som
følger: Tine Nielsen (formand), Mie Rinaldo, Bettina Jensen, Kirsten
Carstensen, Anne Marie Jensen, Carsten B. Jensen, Mette Amstrup,
Jes Mogensen, Per Normann, Solvejg Pedersen, Marianne Breyen,
Line Schiellerup (valgt blandt tillidsrepræsentanterne), Charlotte
Larsen (valgt blandt tillidsrepræsentanterne), Per Tornøe (koordinerende
SU-medlem).