Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kampvalg og kropssprog

Region Nordjylland afholdt den 4. februar 2010 en generalforsamling med rigelige mængder af både spænding og latter.
Regionsformand Tina Lambrecht efterlyste i sin beretning endnu flere gode ideer tilfaglige arrangementer.

Det er oftest en dyd at kunne deles om tingene i mindelighed, og kampe kommer der sjældent noget godt ud af. Alligevel jubler regionsformand Tina Lambrecht begejstret, da hun i telefonen fortæller om regionens generalforsamling og valget til den regionale bestyrelse. Her var der nemlig kamp om posterne, og jo flere engagerede medlemmer, jo bedre for demokratiet, mener hun.
”Vi havde et forrygende kampvalg! To genopstillede ikke, men to nye var klar til at stille op. Og på generalforsamlingen meldte der sig så en til, ligesom det viste sig, at de studerendes repræsentant i bestyrelsen, der netop var blevet færdiguddannet, havde lyst til at fortsætte, og så havde vi pludselig fire kandidater til to poster”, jubler regionsformanden.
Den tidligere studerende, Vibeke Kristensen fik flest stemmer, mens der var lige mange stemmer til to af de andre, der derfor måtte ud i et nyt kampvalg.

Masser af ideer
Der er for 2010 afsat dobbelt så mange penge som sidste år til faglige arrangementer i regionen, og Tina Lambrecht efterlyste i sin beretning ideer til, hvordan pengene skal bruges. Det havde de ca. 60 fremmødte medlemmer en masse bud på, og ideerne kredsede blandt andet om emner som rehabilitering og forskning. Derudover var der generelt en stor interesse for at skabe nogle arrangementer, hvor folk fra forskellige sektorer vil kunne mødes og få mulighed for at opnå et større indblik i hinandens arbejde.
Alt i alt var årets generalforsamling både givende og underholdende, fortæller Tina Lambrecht. Det underholdende islæt var lagt i professionelle hænder hos klovn, artist og mimiker Henrik Rasmussen, som fortalte, hvordan man kan bruge det ordløse sprog til at opnå en stærkere personlig fremtoning. Han fik tilhørerne op af stolene, fik rørt ansigtsmusklerne og kroppen og fik grinene frem.

Den nye bestyrelse
Den nye regionsbestyrelse ser ud som følger:
Tina Lambrecht (formand), Lene Christoffersen, Anne Kirstine Jensen, Birgitte Fristrup, Vibeke Kristensen, Hanne Bengtson Jakobsen, Gitte Nørgaard (valgt blandt TR), Charlotte Krog Sørensen (valgt blandt TR), Kenneth Madsen (koordinerende SU-medlem), Niels Martin Brix Jensen (studerende), Brian Mølgaard (suppleant), Preben Weller (suppleant), Karen Laura Skovsholt (suppleant for TR), Christine Nørgaard (suppleant for TR), Birthe Bach Nielsen (suppleant for koordinerende SU-medlem).