Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

På vej til uafhængige faglige selskaber

LEDER / Johnny Kuhr stiller i dette nummer af Fysioterapeuten spørgsmålet om Danske Fysioterapeuter også i fremtiden med autoritet og troværdighed kan udtale sig både på fagets og på fysioterapeuternes vegne.

Danske Fysioterapeuter står ved en skillevej. Traditionen er, at Danske Fysioterapeuter varetager såvel fagets som fysioterapeuters interesser. Når jeg udtaler mig til et medie, eller der sættes aktiviteter i gang i sekretariatet, er sigtet ofte både at fremme den sundhedsfaglige kvalitet og varetage fysioterapeuters interesser.

Det er på mange måder en god og stærk tradition. Men spørgsmålet er, om tiden er ved at løbe fra denne dobbeltrolle. Sagen er, at sundhedspolitisk interessevaretagelse i dag kun i nogen grad kan forenes med opgaven at kvalitetssikre og evidensbasere faget og dermed højne den faglige kvalitet. Når en person eller en organisation udtaler sig, det være til pressen, til en myndighed eller til en samarbejdspartner, vil udtalelsen altid blive tolket ud fra den position, man taler ud fra. Legitimitet og troværdig er afgørende for at opnå et mål, uanset om ærindet er at højne den sundhedsfaglige kvalitet eller at sikre fysioterapeuter bedre forhold. Derfor er det vigtigt at være afklaret på, hvad man har legitimitet til at udtale sig om.

I min formandsperiode har den røde tråd i foreningens arbejde været, at den bedste sundhedsfaglige løsning også er den bedste løsning for fysioterapeuter – på lang sigt. Sådan vil det blive ved med at være. Men spørgsmålet er, om Danske Fysioterapeuter i lighed med andre faglige organisationer også i fremtiden med autoritet og troværdighed kan udtale sig både på fagets og på fysioterapeuternes vegne?

En anden væsentlig overvejelse er, hvordan vi får den faglighed og viden, som fagfora og faggrupper besidder, til at spille en mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Hvordan kan vi styrke den sundhedsfaglige udvikling og den position, som den enkelte fysioterapeutfaglige disciplin indtager? På møder med faggrupper og fagfora har jeg lidt provokerende stillet spørgsmålet om, hvordan vi udvikler faggrupper og fagfora fra at være kursusselskaber til selvstændige faglige selskaber, der påtager sig ansvaret for, at de respektive fagfelter udvikler sig forskningsbaseret og med autoritet og legitimitet kan udtale sig på fagområdets vegne. For nogle faggrupper og fagfora synes denne opgave meget overvældende, for andre er det et helt naturligt næste skridt.

Hovedbestyrelsen har i et par år arbejdet med disse tanker og besluttede på sit møde i januar, at det er den vej vi skal gå. Debatten skal op på repræsentantskabsmødet til efteråret. Men holdningen er klar i hovedbestyrelsen. Fagfora og faggrupper skal understøttes i bestræbelserne på at udvikle sig til de faglige selskaber, som kan bringe dem op i en anden liga. Danske Fysioterapeuter vil facilitere og være konsulent på denne udvikling, men det er de enkelte fagfora og faggrupper, der skal tage beslutningen, om de ønsker at følge denne udviklingsvej. Derfor bliver emnet også debatteret på mange af deres generalforsamlinger dette forår.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter