Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Høj og ensartet fysioterapeutisk faglighed, tak!

LEDER / "Vi er bekymrede, fordi uddannelsen i fysioterapi får større fokus på tværfaglighed og mindre på den fysioterapeutiske kernefaglighed".

I marts offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet sit bud på, hvordan ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder fysioterapiuddannelsen, skal se ud i fremtiden. Danske Fysioterapeuter har været tæt involveret i arbejdet, der lå til grund for ministeriets bud. Og vi er bekymrede!

Vi er bekymrede, fordi uddannelsen i fysioterapi får større fokus på tværfaglighed og mindre fokus på den fysioterapeutiske kernefaglighed. I Danske Fysioterapeuter er vi ikke modstandere af tværfagligt samarbejde. Tværtimod. Men solid grundfaglighed er nu engang forudsætningen for, at man kan indgå i et meningsfuldt tværfagligt samarbejde, når man er færdiguddannet. Derudover er solid grundfaglighed en efterspurgt vare blandt arbejdsgiverne. Ikke mindst i praksissektoren, hvor en stor andel af de ny-uddannede finder arbejde.

Vi er også bekymrede, fordi ministeriet ikke har taget fat om et kendt problem i uddannelserne. En konsulentrapport fra 2014 viste nemlig, at den kliniske undervisning har varierende kvalitet, og at der er behov for at uddannelsesinstitutionerne og de kliniske uddannelsessteder samarbejder mere systematisk.

Endelig er vi bekymrede, fordi der ikke længere skal være én national studieordning for uddannelsen til fysioterapeut, men otte forskellige. Selvom dele af studieordningen skal udformes i fællesskab mellem de enkelte professionshøjskoler, er risikoen, at uddannelsen udvikler sig vidt forskelligt i Holstebro og i Hillerød. Det vil være til skade for de studerende og for deres kommende arbejdsgivere, blandt andet fordi det bliver svært at gennemskue, hvad en nyuddannet fysioterapeut egentlig kan.

Danske Fysioterapeuter står ikke alene i den her sag. Derfor har vi i Sundhedskartellet været i foretræde i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg for at uddybe vores bekymringer.

Mit budskab til Folketingets politikere er klart og tydeligt: Målet med uddannelsen i fysioterapi bør være at sikre en høj og ensartet fysioterapeutisk faglighed hos de nyuddannede.

Og vi vil selvfølgelig gøre vores til, at den nye uddannelse bliver vellykket og netop indfrier dette mål.

Læs mere om Danske Fysioterapeuters vurdering af udkastet til uddannelsesbekendtgørelse

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar