Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Mere fysioterapi til kroniske patienter

En forløbsplan er det værktøj, der skal sikre bedre forebyggelse og behandling af mennesker med kroniske sygdomme.

Forløbsplan. Det er navnet på det nye værktøj, der skal sikre bedre forebyggelse og behandling af mennesker med kroniske sygdomme. Til september kommer den første forløbsplan til patienter med KOL. Den beskriver, hvilke rehabiliterings- og behandlingsforløb, man som nydiagnosticeret kan forvente. Derefter følger forløbsplaner for diabetes og gigt samt anbefalinger for rehabilitering. Og når vi når 2018, vil der være planer for omkring 10 diagnoser.

Det bedste er selvfølgelig, at forløbsplanerne giver mennesker med kroniske sygdomme sikkerhed for, at de får den bedst mulige behandling. Når planerne tages i brug, vil det ikke længere være den enkelte læges personlige vurdering, eller det kommunale serviceniveau, der afgør, hvilken behandling og rehabilitering eksempelvis en KOL-patient skal tilbydes.

Det næstebedste er, at fysioterapi og fysisk aktivitet efter alt at dømme kommer til at spille en vigtig rolle i forløbsplanerne. For øjeblikket sidder en række arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og udarbejder planerne. Og efter en målrettet lobbyindsats fra Danske Fysioterapeuter, er Dansk Selskab for Fysioterapi repræsenteret i de fire grupper, der foreløbig er nedsat. Det er klart et udtryk for, at vi efterhånden har solid evidens for, at fysioterapi og fysisk aktivitet har effekt i forhold til en række kroniske sygdomme.

I august 2014 lancerede regeringen sundhedsudspillet ”Jo før – jo bedre”, der bl.a. skal styrke indsatsen over for kronikere. Forløbsplanerne er en direkte følge af udspillet. Og af at det er nødvendigt at sætte fokus på området. Mere end 1,5 millioner danskere har en eller flere kroniske sygdomme, og 70-80 procent af ressourcerne i sundhedsvæsenet går til kroniske patienter. Det understreger, at forløbsplanerne kan blive et vigtigt værktøj.

Der er behov for mere fysioterapi og rehabilitering til mennesker med kroniske sygdomme. Det vil forløbsplanerne være med til at understrege. Dermed også sagt, at der er brug for flere fysioterapeuter, ikke mindst i almen praksis. For det er hos den praktiserende læge, at KOL-, diabetes- og hjertepatienten bliver diagnosticeret, behandlet og kontrollet. Det er en stor og voksende opgave, som fysioterapeuter har gode forudsætninger for at hjælpe med at løse.

En fysioterapeut kan blandt andet optage anamnese, foretage undersøgelser, test og målinger, motivere til ændringer af livsstil for blot at nævne en håndfuld af de opgaver i forbindelse med kroniske patienter, som det vil være relevant at overlade til en fysioterapeut. Så her er god hjælp at hente hos fysioterapeuterne, når forløbsplanen skal tages i brug.