Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Steroid øger ikke effekten af træning

Mange patienter med artrose i knæet får en indsprøjtning med binyrebarkhormon, før de sættes i gang med at træne. Men det er der ingen grund til, viser et nyt forskningsprojekt.

DEN ALMINDELIGE ANBEFALING til patienter med smerter på grund af knæartrose lyder på farmakologisk behandling i kombination med træning. Der er bare ikke rigtig nogen, der har forsket i, om kombinationen har en effekt, der ikke kunne opnås med træning alene.

Et nyt dansk studie(1) dokumenterer, at træning har samme effekt som træning kombineret med injektion med binyrebarkhormon, og at træning dermed lige så godt kunne stå alene i behandlingen af det artroseramte knæ.

Bag studiet står forskere fra Parker Instituttet under Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. 100 patienter deltog i studiet, der var et blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg. Halvdelen fik injektion med binyrebarkhormon, mens den anden halvdel fik placeboinjektion. To uger efter injektion trænede alle patienter i et 12-ugers fysioterapeutisk træningsforløb. Deltagerne blev evalueret to uger efter træningsstart, ved træningens ophør og ved follow up et halvt år efter injektionen. Evalueringen omfattede selvrapporterede smerter, fysisk funktion og klinisk tegn på inflammation.

Konklusionen er, at der på intet tidspunkt var en statistisk eller klinisk signifikant forskel på de to grupper, og at yderligere forskning er påkrævet, hvis der skal kunne påvises effekt af en kombination af træning kombineret med medicin.

På det foreliggende grundlag er det derfor bedre at undgå injektionerne, konkluderer fysioterapeut, ph.d. Marius Henriksen, der står bag undersøgelsen.

”Der er ingen andre studier som vores. Den eksisterende videnskabelige litteratur på steroid peger i retning af god effekt, men vores studie viser så blot, at det ikke er en effekt, der betyder noget, når der kombineres med træning – og træning bør alle patienter jo tilbydes, jfr. de nationale og internationale kliniske retningslinjer”, siger Marius Henriksen. Han tilføjer, at uden træning er effekten af binyrebarkhormon kortvarig, 2-4 uger.

Danske læger giver på årsbasis 100.000 steroid-injektioner til patienter med smerter som følge af knæartrose.