Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Medicinsk træningsterapi - en historisk, teoretisk og videnskabelig opdatering

RESUMÉ: Medicinsk træningsterapi (MTT) har siden 1965 udviklet sig fra en biomedicinsk til en bio-psyko-socialbehandling. Forskningen i effekten af MTT bygger på mange års klinisk erfaring med publikationer af kasuistikker.Det teoretiske grundlag for den praktiske gennemførelse af MTT-behandlingen er i dag i tråd med denseneste forskning inden for forskellige fagområder som træningslære, smertefysiologi, bevægelsesvidenskabog psykologi. I løbet af de sidste seks år er der publiceret flere kliniske studier fra Norge og et fra Sverige, somdokumenterer, at højrepetitiv, højdosis-MTT er en effektiv behandlingsform. Der er behov for yderligere forskningbåde i effekten af MTT, og i mekanismer, som kan forklare de positive kliniske effekter. Der er også behov for,at klinikere og forskere fra andre miljøer, eventuelt i andre lande, reproducerer resultaterne fra de norske studier.