Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

FORSKNING PÅ VEJ// Sygemeldte borgere med rygsmerter skal tilbydes hjælp.
Fysioterapeut, ph.d. og lektor ved Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Thorvaldur Palsson. Foto: Hans Christian Jacobsen.

Hvad forsker du i?

Vi er en gruppe forskere, der kigger på borgere, som er sygemeldte fra deres job på grund af bevægeapparatsbesvær. Projektet er delt op i flere delprojekter. Det, jeg skal stå i spidsen for, handler om det kommunale aspekt: Hvordan kan fysioterapeuter hjælpe sygemeldte borgere, som er ved at ryge ud af arbejdsmarkedet på grund af smerter?

Hvordan gør I?

Vi vil tilbyde borgere, der er langtidssygemeldt på grund af rygsmerter, et individuelt tilpasset genoptræningsforløb. Det skal foregå i samarbejde med genoptræningsenheder i Aalborg Kommune, og vi regner med at inddrage 200 personer. Der vil vi undersøge effekten af et genoptræningsforløb med patientuddannelse, patientinddragelse og meningsfulde øvelser.

Hvad håber du kommer ud af projektet?

Jeg håber, at indsatsen vil komme sygemeldte borgere til gavn. Vores hypotese er, at hvis borgerne får de rigtige redskaber, vil de blive i stand til selv at håndtere deres smerter i højere grad og forhåbentlig kunne vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet, enten helt eller delvist.

Det handler i sidste ende om kroner og ører. Tilbyder vi et ekstra forløb, medfører det jo udgifter. Men hvis det viser sig at hjælpe, vil det formentlig også kunne ses på bundlinjen, da sygemeldingsforløbene forhåbentlig bliver kortere og færre.

Jeg håber også, at effekten bliver så stor, at man vil overveje en målrettet genoptræningsindsats til borgere, som er sygemeldte af andre årsager, f.eks. på grund af stress, depression og angst. Så man også her vil se en reduktion af sygefravær.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer