Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Som kontaktperson bliver man bindeled

POSITION // SALS ønsker en kontaktperson, som skal styrke samarbejdet og være mægler mellem arbejdsgivere og ansatte.

SALS, sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, fortsætter arbejdet med at forbedre arbejdsforholdene på klinikkerne. Det gør vi lige nu ved at forsøge at indføre en kontaktpersonsordning i privat praksis.

Det har længe været vores målsætning, at der indføres en model for det lokale samarbejde mellem arbejdsgivere og ansatte/lejere på klinikker med 5 eller flere ansatte. Ansatte og indlejere oplever nemlig, at kommunikationen mellem arbejdsgivere og ansatte kan gå skævt, når der skal forhandles, og der kan en uvildig mægling blive en løsning.

Vi har tidligere uden held indkaldt arbejdsgiverne til en forhandling om indførelse af en kontaktpersonsordning, og det ligger fortsat meget højt på vores prioriteringsliste.

Vi har blandt andet via kravsindsamling erfaret, at mange medarbejdere på klinikkerne har et stort ønske om indførelse af en kontaktpersonsordning. Målet med ordningen er at skabe rammerne for et godt samarbejde om arbejdslivet og trivsel på klinikkerne og at sikre en løbende dialog mellem arbejdsgiver og medarbejdere/lejere.

Det bør også være i arbejdsgivers interesse, at der indføres en sådan ordning, da det er i både arbejdsgivers og de ansatte/lejeres interesse, at det lokale samarbejde fungerer bedst muligt. Det vil styrke arbejdsmiljøet og fremme rolige og gode arbejdsforhold på klinikken, hvilket i øvrigt også kan være med til at sikre fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Som kontaktperson vil man være bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og man vil være en central person i forbindelse med on-boarding og eventuelle tvister mellem medarbejdere og mellem arbejdsgiver og ansatte.

For at løfte opgaven er det vores ønske, at kontaktpersonerne skal gennem et relevant uddannelsesforløb, hvor arbejdsgiveren også inddrages under den sidste del af uddannelsen, så der bliver en fælles forståelse for mål og opgaver.

Vi vil således gerne, sammen med sektionen for arbejdsgivere, finde frem til en model, som styrker arbejdsmiljøet, men som også rummer den fornødne tid til at kontaktpersonen kan varetage de relevante opgaver.

SALS arbejder kontinuerligt for at udvikle og forbedre arbejdsvilkårene for ansatte fysioterapeuter på alle klinikker i Danmark. Vi er kommet langt med basiskontrakterne, som er første skridt mod ordentlighed og ensartethed i løn- og ansættelsesvilkår. Basiskontrakterne gør sig imidlertid gældende på individniveau, og de skal snart genforhandles. Det er derfor naturligt også at se på, hvordan vi kan styrke fællesskabet og samarbejdet ved at indføre en kontaktpersonsordning.

Vi ser derfor frem til forhandlingerne med arbejdsgiversektionen, og vi er håbefulde i forhold til, at arbejdsgiverne vil være med til at sikre en aftale, som kan skabe rammerne for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø på private klinikker.

Skrevet af: