Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi vil have et bedre overblik over benamputationer

FORSKNING PÅ VEJ // Professor Morten Tange Kristensen vil styrke genoptræningen af patienter, der har fået amputeret benet. Det skal ske via kommunale og regionale databaser.
Fysioterapeut og professor, Morten Tange Kristensen, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Foto: Linda Johansen.

Hvad forsker du i?

I det her projekt har jeg fokus på patienter, der har fået en større benamputation. Det vil sige fra underbenet og op. Det er en skrøbelig gruppe med en høj dødelighed. Vi vil have et bedre overblik over benamputationer, og hvordan det går dem. Derfor ville vi lave en database, hvor man kan følge kvaliteten af behandlingen til patientgruppen. Vi har nu etableret en kommunal database, kaldet Pro-Amp, for borgere, der bliver tilbudt en protese og følger et kommunalt genoptræningsforløb. Den er prøvet af i Aarhus, Lolland og Københavns Kommune. Det er gået rigtig godt, og nu er den ved at blive udbredt til andre kommuner. I et andet initiativ arbejder jeg på at etablere en regional database til hospitalerne. På sigt er det planen, at de to databaser skal samkøres.

Hvordan gør I?

Når en borger bliver henvist til et proteseforløb, skal de give samtykke til, at deres data må komme i databasen. Kommunerne har forskellige forløb. Men vi har fastlagt en række test, som borgeren skal udføre på nogle faste tidspunkter i forløbet. Der er f.eks. spørgeskemaer og funktionstest. På den måde får vi en standardiseret måde at monitorere, hvordan borgernes forløb går, og hvilke ændringer der sker undervejs i deres funktionsevne.

Hvad håber du kommer ud af det?

Jeg håber, at kvaliteten af den behandling, der bliver givet i de forskellige kommuner, bliver øget. Det giver også nogle forskningsmuligheder, og vi kan måske få et mere kvalificeret bud på, hvordan et forløb efter en benamputation skal se ud. Eksempelvis hvis kommune A har et tilbud, som vurderes at være bedre end i kommune B, så kan vi undersøge, om det også afspejler sig i de data, som bliver indsamlet i databasen.