Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Stærk faglighed skaber stærke resultater

LEDER // Jeg ønsker at skabe langt mere tydelighed om den merværdi, fysioterapeuter skaber.

De første 100 dage af min tid som formand er gået hurtigt, og jeg vil dele mine tanker om, hvor vi skal hen med vores profession og faglighed.

Jeg er optaget af at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår for at udøve vores faglighed.

Fysioterapeuter bidrager med stor værdi for den enkelte og for hele samfundet. Vi skaber forudsætningerne for en sund og selvhjulpen befolkning gennem sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Vi skal byde os til med at løse de store udfordringer, som samfundet står over for – og hvor vi har gode – og oplagte - bud på løsninger.

Det kræver, at vi står stærkt i omverdenen. Vi skal have solide politiske bud at spille ind med til det politiske Danmark. Og de politiske bud skal hvile på de stærke fagligheder, som er kernen i alle fysioterapeuters hverdag.

Det faglige og det politiske skal gå hånd i hånd. Det skal det internt i foreningen, hvor vi i endnu højere grad skal udnytte de mange kompetencer, som fysioterapeuter har til at kvalificere vores politiske indspil. Men det skal også gå hånd i hånd med dialogen med omverdenen, hvor målet er at højne fysioterapeuternes omdømme og kendskabet til vores kompetencer i den brede befolkning.

Jeg ønsker at skabe langt mere tydelighed om den merværdi, fysioterapeuter skaber. Det er ikke en let opgave, men kun ved at være tydelige på, hvad vi kan og vil, har vi de nødvendige redskaber til at opnå endnu mere politisk indflydelse. Vi skal vise, at vi er mere værd. På de enkelte arbejdspladser, i sektorerne og på det politiske niveau. Dette mål kan kun lykkes, hvis vi står på en solid kerne af mange fagligheder og kan vise resultater. Det er, som sagt, ikke en let opgave, men jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan skabe resultater både ved overenskomstforhandlingerne og på Christiansborg.