Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Akut indlagte ældre er i risiko for mere sygdom og død

FORSKNING PÅ VEJ // Jane Andreasen vil undersøge, om en kombination af indsatser kan bremse en negativ spiral for skrøbelige ældre
Jane Andreasen er ph.d. og forskningsansvarlig udviklingsfysioterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital og lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Faggruppen for Folkesundhed og epidemiologi, Aalborg Universitet. Hun har desuden en master i læreprocesser. Foto: Michael Bo Rasmussen.

Hvad forsker du i?

Jeg står for en bred palette af forskningsprojekter i geriatri, og vores største projekt lige nu er forskning i genoptræning og rehabilitering af skrøbelige ældre, som har været akut indlagte. Det er en meget sårbar gruppe, som har høj risiko for genindlæggelser, nedsat funktionsevne, fald, lav livskvalitet og død.

Forskningen viser, at de bliver endnu mere skrøbelige af at blive indlagt, og det er et stort problem både individuelt og samfundsmæssigt. Men vi ved, at sociale relationer, styrketræning og en ernæringsindsats kan gøre en forskel.

Så vi vil undersøge, hvad der sker, hvis de får tilbudt holdtræning på et aktivitetscenter to gange om ugen og samtidig får besøg af en ernæringsekspert.

Hvordan vil patienterne kunne mærke din forskning?

Jeg håber, at vi kan skabe en balanceret træningsindsats til de ældre, så de får bedre funktionsevne og livskvalitet, og vi kan nedsætte antallet af genindlæggelser.

Hvis resultaterne bliver positive, kan vi forhåbentlig inspirere til en mere helhedsorienteret praksis rundt omkring i landet.

Men vi er nødt til at væbne os med tålmodighed. Der vil være flere af dem, vi vil rekruttere til undersøgelsen, der vil sige fra, fordi det er en sårbar og ressourcesvag gruppe, og vi har også en udfordring med coronavirussen. Men vi arbejder målrettet med at løse disse udfordringer og imødekomme de ældres individuelle behov.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer