Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Foreningen skal have flere politiske muskler

Position er et debatindlæg, og dette er skrevet af Jeanette Præstegaard, medlem af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.
Jeanette Præstegaard er docent for forskningsmiljøet Rehabilitering og Bevægelse, Absalon og medlem af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Foto: Kasper Løjtved.

Vi er i en tid, hvor rigtig mange samfundsforhold presser vores professionsfelt. Vi bliver presset af den demografiske udvikling med flere ældre, flere kronisk syge, flere multisyge, der har brug for fysioterapi. Flere bliver afhængige af hjælp, hvilket medfører øgede offentlige udgifter. Samtidig stiger uligheden i samfundet markant, hvilket bl.a. ses på forskelle i livsstil, mad-, drikke- og rygevaner samt aktivitetsvaner. Der er mangel på læger og sygeplejersker. Desuden har coronakrisen medført nye menneskelige, professionelle og økonomiske udfordringer. Det er alt sammen udfordringer, som fysioterapi kan være en del af løsningen på!

MEN det kræver en proaktiv, troværdig og stærk fagforening, der strategisk og modigt byder ind på opgaver.

Vi skal være en fagforening, som kan afkode samfundstendenserne og som handler proaktivt på de sociale og sundhedspolitiske dagsordener. Vi skal være langt mere tydelige i visionen om, hvor fysioterapien skal bevæge sig hen i de kommende år, både over for os selv som medlemmer og over for samfundet som helhed.

Flere forandringer er derfor nødvendige:

Foreningen skal have flere politiske muskler. Det kræver en markant forandring af foreningens politiske struktur. Vi skal have en eller flere næstformænd, og samarbejdet mellem HB, lokale ledelser og TR/FTR skal styrkes. Foreningens ambition om en stærk medlemsinddragende tilgang skal udfoldes i praksis. Medlemmerne er foreningen.

Vi skal have fokus på strategisk ledelsesudvikling. Danske Fysioterapeuter skal være anerkendt for stærke ledelsesprofiler, der kan og tør tage samfundets nøglepositioner, f.eks. hospitalsdirektør, kommunal sundhedsdirektør, Sundhedsstyrelsen.

Når mangel på læger og sygeplejersker truer sundhedsvæsenets sammenhængskraft, skal vi være proaktive ift. at tage imod flere funktioner f.eks. i ambulatorier og på skadestuer, men vi skal også være tydelige med, hvilke opgaver vi lukker af for, f.eks. fast varetagelse af patienternes personlige hygiejne.

Dansk Selskab for Fysioterapi skal fungere som en selvstændig enhed. Der skal være en tæt og professionel dialog om, hvordan faglige muligheder og udfordringer kan understøtte foreningens politiske arbejde og omvendt.

Praksissektoren skal forandres. Der skal være gennemsigtighed om ejerforhold, ydernumre, kapaciteter. Faglig udvikling og synlig ledelse skal være i fokus på alle klinikker. Udbuddet i praksis skal have en klar sammenhængskraft ift. det offentlige til gavn for patienter og samfundsøkonomien.

Jeg anmoder derfor de 65 repræsentanter om, at vi til det kommende repræsentantskabsmøde i 2021 er nysgerrige, kritiske og modige, så vi kan samle os om en fælles vision, hvor løn- og arbejdsforhold for alle er i fokus, hvor demokrati, solidaritet og sammenhængskraft er vores ledestjerner, og hvor professionsfeltet og fagligheden dynamisk udvikler sig. Kun derigennem har fysioterapeuter en reel mulighed for visionært at byde ind på samfundets sociale- og sundhedsmæssige udfordringer til gavn for befolkningen og for professionen.

Del eller udskriv siden