Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysisk aktivitet, handleplaner og gode mestringsstrategier kan få langtidssygemeldte i arbejde

RESUMÉ: Artiklen beskriver resultatet af tre studier, der har undersøgt de psykosociale konsekvenser af at leve medkroniske smerter samt effekten af udvalgte sundhedsrelaterede indsatser for sygemeldte borgere med smerter relateret til ryggen eller den øvre del af kroppen. Det anbefales på baggrund af studierne, at fysisk træning indgår i sundhedsrelaterede indsatser, der skal få sygemeldte borgere tilbage til arbejde, og at indsatsen er fleksibel, så det er muligt at inddrage den enkeltes livssituation i indsatsen både med hensyn til organiseringen af indhold og intensitet. Studierne er gennemført som en del af en ph.d.-uddannelse på Syddansk Universitet.