Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Værn om grundfagligheden

Tina Lambrecht reflekterer over, hvordan vi værner om den særlige faglighed, der skal til for udøve det fysioterapeutiske fag.

Der kommer flere ældre borgere og kroniske patienter. Sygehusene bliver mere specialiserede. Og kommuner og praksissektor er tiltænkt en stadig vigtigere rolle i sundhedsvæsenet. Det er en meget overordnet beskrivelse af, hvilke udfordringer og ændringer vi står over for. Hvis vi skal denne udfordring, skal uddannelserne kunne matche udviklingen.

Det er baggrunden for, at den tidligere regering i 2014 iværksatte et projekt, der skal videreudvikle de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Projektet er stadig undervejs. For øjeblikket arbejder en gruppe på at udvikle den nye fysioterapeutuddannelse, som forventes at træde i kraft til september 2016. Vi sidder med i gruppen, som desuden blandt andet består af uddannelsesfolk samt arbejdsgivere fra regioner, kommuner og praksissektor.

I Danske Fysioterapeuter deler vi ønsket om at sikre en tidssvarende fysioterapeutuddannelse af højeste kvalitet. Heldigvis har vi et godt udgangspunkt, for uddannelsen er i dag ganske velfungerende. En evaluering, som blev gennemført i 2014, pegede bl.a. på, at fysioterapeutuddannelsen er en ”god og robust uddannelse, der uddanner dygtige og kvalificerede fysioterapeuter”. Det viser, at både underviserne og de studerende gør et rigtigt godt stykke arbejde.

Fremtidens udfordringer betyder, at sundhedsprofessionelle skal være bedre til at samarbejde på tværs, mere innovative og skarpere til at kommunikere. Det gælder selvfølgelig også fysioterapeuter. Derfor er det helt naturligt, at der er fokus på tværfaglighed og tværgående samarbejde i revisionen af uddannelsen. Men det må ikke svække den grundlæggende faglighed, som er hele forudsætningen for, at fysioterapeuter kan udøve deres fag. Derfor arbejder vi benhårdt for at sikre, at ændringer af fysioterapeutuddannelsen sker med respekt for den særlige faglighed, det kræver at udøve det fysioterapeutiske fag.

I Danske Fysioterapeuter lægger vi vægt på, at de studerende skal kunne inddrage den nyeste forskning og forholde sig kritisk til egen praksis. Og så mener vi, at der er brug for at løfte kvaliteten af den kliniske uddannelse. Kvaliteten skal ikke nødvendigvis øges gennem mere klinik, men via bedre klinik. Det kan ske ved at de kliniske undervisere sikres bedre uddannelse og ved, at der etableres et mere systematisk samarbejde mellem professionshøjskolerne og de kliniske uddannelsessteder.

Vi følger revisionsarbejdet tæt, og vi holder kontakt med relevante politikere på Christiansborg for at sikre, at projektet går den rette vej. Vi ønsker nemlig, at fremtidens fysioterapeuter matcher fremtidens sundhedsvæsen. Det kræver, at vi værner om grund¬fagligheden. Vi skal være endnu bedre til det, vi er gode til i dag: udredning, diagnosticering, træning og behandling – det er vores bærende fundament.

Og så skal fysioterapeuter fagligt klædes på til at løse nye opgaver på de specialiserede sygehuse, i det nære sundhedsvæsen og være igangsættere på hele det private område, hvor vi kan være med til at sikre borgerne mere sundhed. Eksempelvis ved at udrede og diagnosticere på sygehuse, ambulatorier og i lægehuse; screene og behandle motorisk usikre børn i folkeskolen; sørge for at flere psykiatriske patienter bliver fysisk aktive; samt understøtte at der bliver flere fysioterapeutiske ledere.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter