Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Springer lige ud i det

Man skal huske at sige ja, mener Lene Bruun, der derfor skal lede DGI´s Verdenshold, når holdet næste år drager ud på turné Jorden rundt.
Lene Bruuns kompetencer som Team Manager for DGI Verdensholdet er stykket sammen af mange ting. At hun selv har en fortid som elitegymnast er en af dem. Foto: Joe Rockmore.

DGI VERDENSHOLDET, der til september næste år forlader Danmark og tager på turne verden rundt vil blive ledet af en fysioterapeut, nemlig Team Manager Lene Bruun, der sammen med sit team stab, og 28 gymnaster skal jorden rundt under mottoet ”Vi bevæger verden”.

At hun er fysioterapeut er en fordel, mener hun selv, men det er ikke derfor, hun har fået jobbet, og det er ikke hende, der skal tage sig af holdets fysiske vejledning. Det er en anden fysioterapeut blevet ansat til.

Når hun fik jobbet, er det af samme grund, som hun søgte det: Summen af alt det, hun hidtil har foretaget sig, passer til sidste punktum med det, der blev efterspurgt i stillingsopslaget.

”Jeg har selv dyrket elitegymnastik og rejst med det og har fulgt DGI Verdensholdet, lige siden det startede for 20 år siden. Derfor har jeg liket holdet på facebook og så opslaget, da de slog det op dér. Jeg sad en lørdag morgen ved køkkenbordet og læste det og tænkte ’flueben ved dét, flueben ved dét…’”, fortæller hun.

Et af fluebenene blev sat ved ledelseserfaring. Lene Bruun, der oprindeligt er børnefysioterapeut og har en kandidat i sundhedsvidenskab, blev i 2012 ansat som leder af sundhedsplejen i Esbjerg Kommune.

”Jeg ville aldrig have kunnet klare dét job, hvis jeg ikke havde haft min kandidat. Den gav mig det i faglig pondus, som jeg manglede i ledelsesmæssig pondus”.

Hun nåede dog ikke at sidde i jobbet i mere end 20 måneder, inden hendes mand, der arbejder for Lego, blev tilbudt en udstationering i Connecticut i USA, og da familien lever efter devisen, ’man skal huske at sige ja’, måtte en anden overtage ledelsen af de ca. 30 sundhedsplejersker i Esbjerg.

De foreløbig 14 måneder som ’desperate housewife’, som hun selv kalder det, er ikke blevet sløset bort, og også i dén rolle har hun formået at samle point til det CV, der har skaffet hende det nye lederjob. Blandt andet ved at få en lokal afdeling af ”Cykling uden alder” op at stå – noget af en bedrift i cykelfremmed kultur som den amerikanske.

”Jeg har vist, at jeg kan træde ind i en fremmed kultur og få ting til at ske. Det kræver selvledelse at starte sådan et projekt op herovre, og det kræver kompetencer at styre projektet sikkert igennem”.

At hun også ved, hvad det vil sige at rejse ud og væk fra alt det kendte, og ved, at drøm bliver til hverdag, også på en rejse, er endnu en af de kvalifikationer, hun har kunnet sælge sig selv med. Kompetencer er mange ting, og man kan godt samle ind til et lederjob, selvom man ikke sidder i en chefstol, mener hun og tilføjer, at alene det at have en grunduddannelse som fysioterapeut er et godt fundament for en leder:

”Noget af det, vi har at byde ind med, er, at vi har lært at foretage observationer, analysere, lægge en plan, teste, analysere igen og rette planen til. Vi har en stringent måde at gå til arbejdet på, og det er også den måde, jeg går til ledelse på. Og så er vi gode til det relationelle og er ofte vant til at manøvrere i store, tværfaglige felter”.

Det næste store felt, Lene Bruun skal manøvrere i, er intet mindre end hele verden. Staben er netop kommet på plads efter ansættelsessamtaler via Skype fra kontoret i Connecticut, og til februar begynder udvælgelsen af gymnaster. Derefter følger en tid med træningssamlinger, hvor Lene Bruun kommer til at pendle mellem USA og Danmark. Til september vinker holdet farvel med en take off-turné rundt i Danmark for først seks måneder senere at sige goddag igen med en ny danmarks-turné.

Når Lene, hendes stab og de 28 gymnaster vender hjem, har de været Jorden rundt, men det er ikke det, der trækker, understreger hun: ”Jeg har allerede rejst meget, så det er ikke rejselyst, der driver mig ind i stillingen. Det er det ledelsesmæssige. Ledelsesmæssigt bliver det en kæmpe udfordring!”