Sådan laver du en god ansøgning

Få tip til at skrive en ansøgning, der kan føre dig til samtale.

Den gode ansøgning afhænger i høj grad af det job, du søger. Og om du er nyuddannet fysioterapeut, har mange års erfaring, søger et basisjob, et lederjob eller en kandidatstilling.

Der er ikke en standardformular for, hvordan den perfekte ansøgning ser ud. Men den gode ansøgning indeholder fælles træk, som kan rykke dig tættere på det job, du gerne vil have.

Når du søger nyt job, har din ansøgning ét formål: at gøre arbejdsgiveren så interesseret i dig, at du bliver inviteret til en jobsamtale.

Det gør du ved at fortælle hvorfor og hvordan, du kan tilføre virksomheden værdi gennem jobbet – og du skal gøre dem trygge og give vished om, at du kan løse opgaverne.

Din ansøgning er vejen ind til samtalen. Den skal vise, hvordan du vil sætte dine personlige og faglige kompetencer i spil, og den skal vise, hvorfor du er den rette person til lige netop dét job, du søger.

Så tænk over:

 • Hvorfor vil jeg søge lige præcis det her job?
 • Hvad motiverer mig ved jobbet?
 • Hvad kan jeg byde ind med?
 • Hvordan vil jeg bidrage fremadrettet?
 • Hvordan matcher jeg jobbet fagligt og personligt?

Det gælder om at vise din kommende arbejdsgiver, at du kan give arbejdspladsen værdi med din faglighed og personlighed, og at du kan være med til at løse kerneopgaverne som medarbejder.

For eksempel i behandlingen af borgere i genoptræning eller i udvikling af behandlingsmetoder.

Hvis du søger kandidat – eller lederjob, skal du naturligvis vise, at du har forstået de strategiske mål, og hvordan du kan bidrage og levere resultater i forhold til dem.

Hav din research i orden

Hvad forventningen er, kan du analysere dig frem til gennem den research, du foretager, inden du skriver din ansøgning ved at analysere virksomhedens behov:

Først undersøger du alt det, du kan om arbejdspladsen på forhånd ved at finde information på nettet. Du kan også bruge LinkedIn og andre medier til at søge information om personer i virksomheden. Måske kender du en, der er ansat, som du kan ringe til for lidt ekstra research.

Kontakt arbejdspladsen

Dernæst ringer du til kontaktpersonen i jobopslaget. Det er næsten altid en fordel at kontakte arbejdspladsen på forhånd, men du skal ikke bare ringe for, at de skal lægge mærke til dig.

Spørg om konkrete og relevante ting og få uddybet de dele af jobopslaget, som du gerne vil vide mere om. Lad være med at spørge om noget, de allerede har svaret på i jobopslaget.

Du skal kun ringe, hvis du reelt har spørgsmål til stillingen og spørg om det, du har brug for at vide, så du kan målrette din ansøgning.

Du kan for eksempel spørge om:

 • Hvad er de vigtigste kompetencer for den funktion jobbet skal udfylde?
 • Hvordan vægter de opgaverne? (Der er ofte mange opgaver listet i et jobopslag)
 • Hvor meget fylder de enkelte opgaver?
 • Er der andre opgaver udover dem, der er listet i jobopslaget?
 • Hvad vil de gerne blive bedre til på det område stillingen er placeret?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvad skal der til for at lykkes i stillingen?

Tænk også over om jobbet virkelig er noget for dig, og om du virkelig gerne vil have jobbet. Din entusiasme og dit engagement skinner igennem, når du henvender dig.

Skriv din ansøgning

Nu er du klar til at skrive din ansøgning

1. En overskrift der fænger

Skriv en fængende overskrift der hurtigt giver et billede af, hvem du er.

Eksempl på overskriver fra ansøgninger:

 • 'Udviklingsorienteret fysioterapeut med gode resultater indenfor genoptræning af rygpatienter'
 • 'Fysioterapeut med stærke samarbejds – og relationskompetencer'
 • 'Kandidat med evne til at implementere'
 • 'Leder med solid erfaring indenfor rehabilitering søger mere ansvar'

Sætningen skal beskrive, hvordan du matcher stillingsopslaget.

2. Hold ansøgningen på én side

Din ansøgning skal maksimalt fylde én side. Arbejdsgiverne får mange ansøgninger og skal hurtigt kunne danne sig et indtryk af dig. Skriv derfor så konkret og præcist som muligt.

3. Skriv om fremtiden

Den vigtigste del af ansøgningen handler om, hvad du kan tilbyde arbejdsgiveren. Skriv om hvorfor du er den rette til jobbet, og hvordan du vil arbejde for, at arbejdspladsen når sine mål.

For at din ansøgning skal være relevant og interessant for den virksomhed, du søger hos, skal den handle om den fremtid, du og virksomheden skal dele, når du er blevet ansat.

Læg derfor vægt på fremtiden og hvordan du vil byde ind på de opgaver, der venter.

I selve ansøgningen skal du kun nævne dine erfaringer fra fortiden til at beskrive, hvordan du vil bruge dem fremadrettet i det job, du søger. Resten hører til i dit CV.

4. Fortiden hører til i dit CV

Dit CV handler om din erfaring og fortiden og understøtter, at du kan det, du siger, at du kan.

Det hører ikke til i ansøgningen, medmindre du kan bruge det fremadrettet i det nye job.

For mange føles det grænseoverskridende og farligt at skrive om fremtiden, hvor det til gengæld føles trygt at skrive om sin fortid. Grunden til, at du drives mod at skrive om fortiden, er, at her er du eksperten, og de ved intet, så her føler du dig på sikker grund. Men det bliver hurtigt en gentagelse af dit CV og kedeligt at læse.

Så tag chancen, og skriv om fremtiden i din ansøgning. Det er meget mere interessant for læseren, og de har ikke allerede læst om det i dit CV.

5. Skriv om din motivation

Din motivation for at søge jobbet skal skinne ud af ansøgningen. Skriv hvorfor du gerne vil arbejde lige netop i den virksomhed. Det er ikke nok at skrive, at det lyder spændende. Hvordan er det spændende og udviklende for dig i netop det job?

6. Undgå floskler

Undgå så vidt muligt standardsætninger og klicheer, der er slidt op. For eksempel: ”Jeg har med stor interesse læst…”Jeg håber min ansøgning har vakt interesse”…”jeg er god til at holde mange bolde i luften”…”jeg er fleksibel og dynamisk”…”jeg arbejder godt både i teams og selvstændigt.”

Skriv så det kommer naturligt fra dig som afsender.

7. Skriv om virksomheden

Virksomheden skal kunne mærke, at ansøgningen er skrevet præcis til den. Drop derfor at omskrive en gammel ansøgning, og start med det blanke papir. Skriv en ansøgning, der er så fuld af virksomheden, at den aldrig vil kunne rettes mod en anden virksomhed. Vis, at du forstår præcis, hvad deres virkelighed og udfordringer er.

Hvis det kun er et enkelt sted i ansøgningen, man kan se, hvem der er modtageren af teksten, er den ikke virksomhedsrettet nok. Hvis du let kan udskifte virksomhedens navn med at andet, og ansøgningen stadig fungerer, er den heller ikke virksomhedsrettet nok.

8. Vis hvad du kan

Hvis der for eksempel står i en jobansøgning, at de søger en person, der kan arbejde tværfagligt, er innovativ og udviklingsorienteret, så skal du ikke skrive i din ansøgning, at du er god til at arbejde tværfagligt, er innovativ og udviklingsorienteret.

Du skal vise hvordan, du lever op til de kompetencer. Fortæl konkret om dine metoder og erfaringer, og hvordan du har været med til at skabe værdi og løse opgaver for eksempel i forhold til borgere/patienter eller gennem samarbejde på tværs af afdelinger, udviklingsforløb etc.

For eksempel:
”Jeg vil fremhæve mine tværfaglige samarbejdskompetencer. Jeg arbejder allerede i dag på en måde hvor jeg fra mit faglige perspektiv byder ind i dialogen med de øvrige fagligheder, og er på den måde med til at drive den faglige udvikling. Jeg bliver ofte anerkendt for at være god til at se samarbejdet fra mange vinkler og for at kunne give flere forskellige løsningsforslag, som kan tilgodese de involverede. Det vil jeg kunne bidrage med, når der skal ses arbejdes på tværfaglige løsninger, hvor borgeren er i centrum”.

Princippet er: show it – don’t tell it.

En påstand virker ikke særlig overbevisende. Hvis du skriver ”Jeg er inititativrig”, så ved læseren ikke, om du faktisk er initiativrig, Hvis du til gengæld fortæller en kort historie med eksempler på initiativer, der har givet resultater, fra din side, så bliver du meget mere overbevisende. Rigtig godt bliver det, når du fortæller om, hvordan du med din evne til at tage initiativer kan byde ind på jobbet du søger.

9. Giv arbejdsgiveren tryghed

For at blive kaldt til samtale, skal arbejdsgiveren være tryg ved, at du har tilstrækkelig kompetence til at kunne udfylde stillingen, og at stillingen i tilstrækkelig grad matcher dine personlige præferencer.

I selve ansøgningen skal du derfor klarlægge de faglige og personlige kompetencer, som er relevante for lige præcis det job, du søger. Du skal ikke fortælle alt, hvad du kan og vil men kun sætte fokus på det væsentlige for jobbet. Alt det du skriver i ansøgningen skal bringe dig tættere på en samtale, hvis det ikke gør det, skal det udelades.

10. Sæt opgaverne i spil

Det er en god ide at tænke de konkrete opgaver i det job du søger ind i din ansøgning ved at fremhæve, hvordan du tidligere har løst opgaver, der ligner dem, der venter.

Vis hvordan du opnåede konkrete resultater. Hvis du for eksempel har været med til at effektivisere arbejdsgange, så borgere kommer tidligere i forløb eller har bidraget til nye effektfulde metoder til træning af hjertepatienter osv. Det er vigtigt at få med.

11. Skriv personligt

Ikke kun de faglige men også dine personlige kompetencer skal matche virksomhedens ønsker. De bliver først vurderet til samtalen. Men hvis du for eksempel lægger vægt på empati eller humor, så vis det i ansøgningen, hvor det er relevant. I stedet for bare at skrive at du er empatisk og har humor. Lad dem mærke, hvem du er.

12. Afslut med referencer

Afslut din ansøgning med, at du gerne oplyser referencer efter aftale og hav dem klar til en samtale.

Til sidst skal du huske at gemme stillingsopslaget, når du har søgt jobbet. Det er en klassisk brøler at glemme det, og så kan du ikke huske, hvad der stod, når du skal til samtale.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620