Find netværk for fysioterapeuter

Se her, om der et fagligt netværk for dig som fysioterapeut, eller bliv inspireret til at oprette dit eget netværk for fysioterapeuter.

Netværksoversigten indeholder information om netværk for fysioterapeuter. Her kan medlemmer med fælles faglig interesser finde hinanden eller finde inspiration til at udvikle sit eget netværk. 

Netværk landsdækkende

Kontaktperson

Jeppe Grabov Phillip, fysioterapeut, ph.d.-studerende, Geriatrisk Forskningsenhed, OUH Odense Universitetshospital.
jeppe.grabov.phillip@rsyd.dk

Netværkets formål og målgruppe

Netværk for det Fysisk Aktive Hospital (NEFAH) blev stiftet den 7. november 2023. NEFAH er en sammenslutning af klinikere og forskere, som vil fremme fysisk aktivitet under indlæggelse på hospitaler i Danmark.

Det vil vi gøre ved vidensdeling, undervisning og en lang række aktiviteter, som kan understøtte et større tværfagligt fokus på - og implementering af - mere fysisk aktivitet under hospitalsindlæggelse.

Medlemmerne i netværket består af fysioterapeuter fra hospitaler fra alle egne af Danmark, som alle deler interessen for at gøre patienterne mere fysisk aktive under hospitalsindlæggelse.

På opstartsmødet blev der nedsat en tovholdergruppe med repræsentanter fra alle landets regioner. Det blev besluttet, at netværket skulle understøtte 2 årlige webinarer og en årlig temadag om forskning i og initiativer til at fremme fysisk aktivitet under indlæggelse. Det er tanken at netværket med tiden skal udvides med andre faggrupper f.eks. ergoterapeuter og sygeplejersker.

Tværfagligt Fokus Netværk for det Fysisk Aktive Hospital er en sammenslutning af klinikere og forskere, som vil fremme fysisk aktivitet under indlæggelse på hospitaler i Danmark.

Det vil vi gøre ved vidensdeling, formaliseret undervisning og en lang række andre aktiviteter, som kan understøtte et større tværfagligt fokus på - og implementering af - mere fysisk aktivitet under hospitalsindlæggelse.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Link til virtuelle møder fremsendes i god tid før møder.

Kontaktpersoner

Sarah Haubro Lauritzen, Fysioterapeut på Herlev og Gentofte Hospital

sarah.antonie.haubro.lauritzen@regionh.dk

Netværkets formål og målgruppe

Netværk for terapeuter, der arbejder med, eller har interesse for palliativ behandling uanset diagnose. Vi mødes 2 gange årligt, forår og efterår, en halv dag pr. gang. Netværksmøderne har fokus på faglige oplæg, vidensdeling, sparring mm. Formålet med Facebookgruppen er vidensdeling, fx artikler, kommende kurser, råd og vejledning. Lad os videns dele og bruge hinandens kompetencer.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal have interesse for, eller arbejde med palliation på basalt eller specialiseret niveau. Du skal arbejde i Region Hovedstaden og/eller Region Sjælland. Alle informationer relevant for netværket deles i Facebookgruppen, der opfordres derfor til at man har en profil og kan holde sig orienteret om gruppens aktiviteter.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

Palliativt Netværk Øst

Hvor mødes netværket?

Forskellige lokationer i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

Yderligere information om netværket

Åbent for alle terapeuter (fys/ergo/psykomotoriske o.lign). Der er 3 indgangsspørgsmål der skal besvares ved anmodning af medlemsskab i Facebookgruppen. Du er altid velkommen til at kontakte en af administratorerne, hvis du har spørgsmål.

Kontaktperson

Dorte With, fysioterapeut og projektkonsulent, Videnscenter for knoglesundhed
videnscenter-knoglesundhed@regionsjaelland.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværk for fysioterapeuter med interesse for osteoporose. Vi vil gerne lave webinarer, Q&As drøfte rehabilitering, træning, hjælpemidler, aktive rygbandager etc.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Interesse for eller arbejder med osteoporose.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe.

Yderligere information om netværket

Vi mødes i første omgang online via videncenteret for knoglesundhed.

Kontaktperson

Jane Østergård Lundbæk, fysioterapeut Sundhedscenter Kolding.
jaol@kolding.dk

Målgruppe og formål med netværket

Målgruppen er fysioterapeuter med interesse for vestibulær udredning og rehabilitering.

Formålet er at fremme viden* om og brug af vestibulær rehabilitering i fysioterapi samt styrke evidensbaseret praksis i fysioterapeutisk intervention til borgere med vestibulær dysfunktion.

Grundtanken er et netværk, hvor vi sammen løfter hinandens kompetencer inden for vestibulær udredning og rehabilitering.

*Viden rettes mod både borgere/patienter, fysioterapeuter og sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Netværket er et samarbejde mellem Det nationale netværk for vestibulær rehabilitering og de fire faglige selskaber Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi.

Netværket anbefaler, at man er medlem af ét af de 4 faglige selskaber, der samarbejder på området.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Følg netværket på Facebook

Hvor mødes netværket

Skiftende steder, ret henvendelse til netværket eller se deres Facebook gruppe ift. kommende aktivteter.

Ideer til indhold/aktiviteter

 • Videndeling og undervisning
 • Afholdelse af kurser, webinarer og fyraftensmøder
 • Kommunikation med og til relevante samarbejdspartnere

Kontaktperson

Camilla Rosendal Lindekilde, præ-ph.d.-studerende, MSc & BPt
Forskningsassistent i Retspsykiatrisk Forskningsenhed i Middelfart
clindekilde@gmail.com

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med interesse i forskning og som har et mål om at skrive en ph.d.

Facebook- eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Netværksgruppe for præ-ph.d.-studerende fysioterapeuter

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Hvor mødes netværket?

I første omgang via dialog og drøftelse på Facebook og online møde på digital platform. På sigt er håbet at kunne mødes fysisk eks. en gang årligt.

Yderligere information om netværket

Eksempel på mål/udbytte ved deltagelse i dette netværk:

 • Opnå kompetencer og støtte til at komme i gang med sit ph.d.-projekt.
 • Opnå kendskab til relevante fonde og få succes med fondansøgninger.
 • Opnå indsigt i og viden om forskellige forskningsmetoder kvantitative såvel som kvalitative, samt mixed methods.
 • Øge netværk både mono- og tværfagligt samt opnå kendskab til relevante forskningsnetværk, faglige foreninger og konferencer.
 • Udbrede viden inden for forskning i fysioterapi.

Søg om optagelse gennem linket til Facebookgruppen, og fortæl hvad I kunne tænke jer af rammer, formål og indhold i et netværket, som ligger op til fælles dialog og drøftelser.

Kontaktpersoner

Mette Frank Fenger, Fysioterapeut
Aarhus Universitetshospital
Mette.Frank@auh.rm.dk

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med interesse indenfor fysioterapi på skadestue, akutafdeling og akutmodtagelse.

Facebook- eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Netværk for Akutfysioterapi

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for optagelse af nye medlemmer

Netværkets geografiske placering/mødested: (fysiske møder, online, geografisk)

Styregruppen for netværket holder møder 4-5 gange årligt, oftest på OUH. Der arrangeres temadag 1 gang årligt.

Der kommunikeres primært via fælles mailliste. Tilmelding til denne kan ske ved at sende mail til Ruxandra eller Mette.

Kontaktperson

Jan Arnholtz Overgaard, Udviklingsterapeut
Decentral enhed for Rehabilitering, Team Træning, Lolland Kommune
jover@lolland.dk

Nanna Aue Sobol, Udviklingsterapeut (fys)
Ambulant genoptræning og rehabilitering, Frederiksberg Kommune
naso06@frederiksberg.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- eller fysioterapeut ansat i kommunen inden for trænings- og rehabiliteringsområdet med relation til udvikling af praksis. Eks:

 • Udviklingsterapeut/konsulent
 • Faglig koordinator/leder
 • Forskningsterapeut
 • Eller anden udviklingsstilling tilknyttet praksis

Facebook – eller Linkedin gruppe?

Netværksgruppen har en mailliste og kommunikere primært via fælles mail.

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Netværket afholder dagsarrangementer 2 gange årligt.

Arrangementerne planlægges af styregruppen og går på skift mellem de kommuner, hvor netværkets medlemmer er ansat.

Evt. kriterier for deltagelse

Uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut, gerne med – eller i gang med en videregående uddannelse: Master-, Kandidat- eller Ph.d. uddannelse

Netværkets primære formål er vidensdeling, faglig sparring og samarbejde på tværs af kommuner mhp. at øge den faglige kvalitet og udvikling i den enkelte kommune samt understøtte fælles kompetenceudvikling.

Kontaktpersoner

Randip Parmar-Sielemann, Udviklingsterapeut (fys)
Genoptræning Nord, Odense Kommune
rkp@odense.dk

Anita Arvad Laustsen (fys.)
Udvikling- og Implementeringsterapeut, Haderslev Kommune
aala@haderslev.dk              

Hanne Nielsen, Udviklingsterapeut (fys)
Vital Horsens, Horsens Kommune
hanni@horsens.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- eller fysioterapeut inden for trænings- og rehabiliteringsområdet og med relation til praksis, og ansat som:

 • Udviklingsterapeut
 • Faglig koordinator/leder
 • Forskningsterapeut
 • Eller anden udviklingsstilling tilknyttet praksis

Uddannet fysio- eller ergoterapeut, gerne med eller i gang med en videregående uddannelse: Master-, Kandidat- eller Ph.d. uddannelse

Facebook – eller Linkedin gruppe

Lukket Facebook-gruppe:  Netværk for kommunale udviklingsterapeuter i Vestdanmark (Jylland og Fyn)

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested (fysiske møder, online, geografisk)

Netværket afholder dagsarrangementer 2 gange årligt, oftest i Horsens.

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Netværkets primære formål er vidensdeling, faglig sparring og samarbejde på tværs af kommuner mhp. at øge den faglige kvalitet og udvikling i den enkelte kommune samt understøtte fælles kompetenceudvikling.

Alle forpligter sig til at indgå i og bidrage til dette.

Betaling for forplejning går på skift mellem de arbejdspladser, hvor netværkets medlemmer er ansat. Udgifter til transport aftales med egen arbejdsplads.

Kontaktperson

Louise Wennicke, fysioterapeut, Greve Kommune, Træningsenheden lwmotorik@gmail.com.

Formål og målgruppe for netværket

Formålet med netværket er at indsamle eksisterende viden om tågænger børn og kunne viden og erfaringsudveksle på området. Målgrupper er alle fysioterapeuter som arbejder med tågænger børn både før og efter behandling. Alle fysioterapeuter er velkomne uanset fysisk placering og om man er ansat privat, kommunalt eller regionalt. Det første delmål med netværket er at finde ud af hvad vi ved, hvad vi har evidens littatur på, hvad vi ikke ved og hvad vi gerne vil vide. Samarbejde: Netværket er i dialog og samarbejde med dansk selskab for pædiatrisk fysioterapi. På længere sigt håber vi at kunne få dialog med andre faggrupper som læger og bandagister omkring behandling af tågænger børn.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Der er ingen kriterier. 

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

Netværksgruppe - Tågænger børn

Hvor mødes netværket?

I hele landet, alt efter hvad der er relevant.

Yderligere information om netværket

Facebookgruppen er til at dele ikke personfølsomme data og litteratur. Har man cases man ønsker at dele/ønske sparring til skal disse sendes sikkert til lowe@greve.dk, der så vil stå for at sende dem videre ud i netværket via sikker mail. Man skal ALTID have skriftligt samtykke fra forældre inden man deler oplysninger om barnet. Dette skal vedhæftes som dokumentation ved kontakt.

Netværk online

Kontaktperson

Fysioterapeut, Peter Rogge
2859 0028
peter@rogge.dk

Målgruppen for netværket

Fysioterapeuter med interesse inden for skulderrehabilitering, vidensdele, annoncere kurser samt skabe et socialt netværk.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Skulderfys - Interessegruppe for skulderrehabilitering

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Vi har ingen begrænsninger i antallet af medlemmer, gruppen er åben.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Lasse Lindgren
2272 1262
ll@benefit-dronninglund.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværksgruppe for fysioterapeuter der arbejder i lægepraksis eller med interesse for området. Formålet er at dele erfaringer og viden samt skabe et netværk for fysioterapeuter med nuværende eller mulig fremtidig ansættelse som praksispersonale.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Fysioterapeuter i lægepraksis

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for optagelse af nye medlemmer

Hvor mødes netværket

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

Kontaktperson

Nanna Larsen, fysioterapeut, Klinik Fysikken
nannafys@icloud.com

Formål og målgruppe for netværket

Formålet med netværket er, at sparre og videndele om gyn/obs problemstillinger i fysioterapeutisk praksis.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Man skal have taget 1. modul af gyn/obs uddannelsen gennem DUGOF.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Planen er, at kunne mødes online og/eller fysisk. Lokationen kan være til forhandling, men jeg er selv boende i Næstved, og derfor kan vi fysisk mødes enten i Næstved eller Ringsted.

Kontaktpersoner

Helle Gerbild, Ph.d., fysioterapeut, MHS, Master i sexologi, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
heng@ucl.dk

Cecilie Frantzen, fysioterapeut, genoptræningen Albertslund Kommune, forløbskoordinator hjerterehabilitering, diplommodul i rehabilitering af seksuel sundhed.
ceciliek@live.dk

Formål og målgruppe for netværket

I forbindelse med fagkongres 2022 tog Helle Gerbild, det første skridt til et virtuelt netværk indenfor seksuel sundhed.

Formålet er gensidig inspiration til at inkludere seksuel sundhed i fysioterapi og herigennem udvikle den fysioterapeutisk profession.

Netværket henvender sig til fysioterapeuter med interesse for seksuel sundhed. 

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Interesse for seksuel sundhed.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

I første omgang mødes netværket online.

Yderligere information om netværket

Kontakt Helle Gerbild eller Cecilie Frantzen, hvis du er interesseret i at deltage.

Se netværkets Facebookside

Kontaktperson

Kristian Hansen
Fysioterapeut, Vejle Kommune
gerontokristian@gmail.com

Formål og målgruppe for netværket

Formålet er at samle og skabe netværk for fysioterapeuter der har interesse for rehabilitering af den ældre borger. Her kan du spørge andre fysioterapeuter om stort og småt, samt dele viden og erfaringer.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer

Kriterier for at blive medlem af netværket

At være uddannet fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe

Hvad er adressen til online gruppen?

https://www.facebook.com/groups/790844538190070

Kontaktpersoner

Fysioterapeut, Katrine Astrup Sørensen
Aarhus Universitetshospital
katrso@rm.dk

Fysioterapeut, Mette Brøkner Hansen
Rigshospitalet
mette.broekner.hansen@regionh.dk

Formål og målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med deres primære gang på intensivt afsnit, der arbejder med de svært kritisk syge patienter. Et forum hvor vi kan dele viden, erfaringer, artikler, info om kurser/konferencer samt sparring med terapeuter, der arbejder med kritisk syge patienter.

Gruppen gør os klogere på, hvad den nyeste viden er, hvad vi laver rundt omkring på landets intensive afsnit og hvordan vi bedst sikrer en kvalitetsrig undersøgelse og behandling til patienterne på intensiv.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Lukket Facebook-gruppe: Netværksgruppe for fysioterapeuter på intensiv 
(gruppen er lukket så der skal søges om anmodning for medlemskab)

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer. Det er gratis at være medlem på Facebook-gruppen - ansøg blot.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Intet mødested, men vi er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i Dansk selskab for Hjerte- og lungefysioterapi (Mette Brøkner Hansen, Rigshospitalet).

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Ingen

Netværk i Region Hovedstaden

Kontaktperson

Gitte Elmelund Pedersen, fysioterapeut, Halsnæs Kommune
gielp@halsnaes.dk

Netværkets formål og målgruppe

Netværket har til formål at skabe et rum for vidensdeling og sparring mellem fysioterapeuter der arbejder på beskæftigelsesområdet. Netværket fokuserer på identitet som fysioterapeut på området og hvordan vi udvikler os på området.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Forskellige steder i regionen.

Kontaktpersoner

René Holm, Børne- og ungdomspsykiatrisk center Region H
rene.holm@regionh.dk
Nanna Hansen, Børne- og ungdomspsykiatrisk center Region H
Hele Hjorth - Halsnæs kommune
Lotte Kofoed - Halsnæs kommune.

Netværkets formål og målgruppe

Netværket henvender sig til fysioterapeuter, der arbejder med eller har interesse for psykiatri i Region Hovedstaden. Formålet er sparring og vidensdeling på tværs af sektorerne i region hovedstaden.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Netværket mødes til fysiske møder

Yderligere information om netværket

Netværksmøderne afholdes to gange årligt med en varighed på ca. tre timer. Møderne afholdes forskellige steder i regionen – næste møde afholdes i Glostrup.

Kontakt rene.holm@regionh.dk for mere information om mødet.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsen Charlotte.larsen@kk.dk, fysioterapeut og fællestillidsrepræsentant, Københavns kommune Sundheds og omsorgsforvaltningen.
Line Ødum, fysioterapeut og visitator, Høje Tåstrup visitationen.

Målgruppe

Netværket ønsker at erfaringsudveksle, give inspiration til attraktive og gode arbejdspladser i visitationen, samt udvikle netværket og gøre opmærksom på arbejdsområdet blandt fysioterapeuter ( og ergoterapeuter), både under uddannelsen og som færdiguddannede.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Arbejder og har erfaring inden for myndighedsområdet og ønsket om at være med til at videreudvikle gode attraktive arbejdsplaser.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe

Adresse til online-gruppen

Vi sender et mødelink hvis det er online.

Hvor mødes netværket?

Kantinen indgang via Rosenborggade 1 b København K - ved regionskontoret Region H.

Kontaktperson

Der er nedsat en planlægningsgruppe, som arrangerer alle arrangementerne. Planlægningsgruppen består af Trine Madsen, Birthe Søndergaard, Mogens Nies og Bente Hovmand. Ved spørgsmål skriv til rhs@fysio.dk, regionssekretær i Region Hovedstaden.

Netværkets formål og målgruppe

Netværket har til formål at samle seniorerne i Region Hovedstaden til hygge, netværk og genforening med gamle kollegaer. Det er vigtigt at holde fast i sine fællesskaber, og jo ældre man bliver, jo svære kan det være. Danske Fysioterapeuter vil gerne sørge for, at alle seniorer i regionen får set hinanden mindst to gange årligt. Det er et socialt netværk. Arrangementerne er typisk struktureret således, at vi først samles om noget spændende kulturelt i Region Hovedstaden, f.eks. rundture på museer eller udstillinger hvorefter arrangementet afsluttes i en fælles middag. Det kan ske, at regionsformanden kigger forbi med en kort status på foreningens liv.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal være pensioneret og medlem af Region Hovedstaden.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Netværket mødes to gange årligt, til et forårs- og et efterårsarrangement, typisk med middag bagefter.

Hvor mødes netværket?

Forskellige steder i regionen.

Netværk i Region Sjælland

Kontaktperson

Stine Bøgh Pedersen, regionsformand Region Sjælland, Danske Fysioterapeuter
sp@fysio.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværkets formål er at samle fysioterapeuter, der arbejder på beskæftigelsesområdet i Region Sjælland, til en dialog og sparring om de succeser og udfordringer, der opleves på området. Der arbejdes på at gøre netværket tværfagligt med ergoterapeuterne.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Midtsjælland, gerne i Ringsted.

Kontaktperson

Stine Bøgh Pedersen, regionsformand Region Sjælland, Danske Fysioterapeuter
sp@fysio.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværkets formål er at samle fysioterapeuter, der arbejder på ældreområdet i Region Sjælland, til en dialog og sparring om de succeser og udfordringer, der opleves på området. Netværket er et tværfagligt netværk med ergoterapeuterne.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe.

Kontaktperson

Nanna Larsen, fysioterapeut, Klinik Fysikken
nannafys@icloud.com

Formål og målgruppe for netværket

Formålet med netværket er, at sparre og videndele om gyn/obs problemstillinger i fysioterapeutisk praksis.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Man skal have taget 1. modul af gyn/obs uddannelsen gennem DUGOF.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Planen er, at kunne mødes online og/eller fysisk. Lokationen kan være til forhandling, men jeg er selv boende i Næstved, og derfor kan vi fysisk mødes enten i Næstved eller Ringsted.

Netværk i Region Midtjylland

Kontaktperson

Elin Frederiksen, fysioterapeut, Genoptræningsenheden Herning Kommune, tlf. 96284091, gopef@herning.dk

Netværkets formål og målgruppe

Fysioterapeutisk forum for børneterapeuter - et fagligt netværk for fysioterapeuter. Formålet er at dele faglig viden på tværs af sektorer og at skabe rammer for faglig sparring vedr. børn og unge med forskellige diagnoser.

Målgruppen er fysioterapeuter ansat regionalt, kommunalt og privat som arbejder med børn og unge 0-18 år F.eks. ansatte på specialinstitutioner, klinikker, sygehus eller i kommuner, som har målgruppen som en væsentlig del af deres opgaveløsning.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Fysioterapeuter som har interesse for og arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket

3 årlige møder á 3 timer. Møderne afholdes skiftevis formiddag og eftermiddag, rullende fra mandag til torsdag.

Mødeafvikling rundt hos de forskellige deltagere, med henblik på at se forskellige arbejdspladser og tilgodese alle mht. transport.

Kontaktperson

Bo Halle, fysioterapeut Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, 8800 Viborg.
bohale@rm.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværket henvender sig til fysioterapeuter der arbejder i psykiatrien i Region Midtjylland. Formålet er sparring, vidensdeling og undervisning på tværs i regionen.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

For at være en del af netværket, skal du være uddannet fysioterapeut og ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

Kommunikation foregår via fælles mailliste.

Hvor mødes netværket?

Man skiftes i regionen til at afholde netværksmødet. På hvert møde aftales, hvem der afholder næste møde.

Yderligere information om netværket

Cirka hvert halve år afholdes netværksmøder og hvor der er planlagt undervisning.

Kontaktperson

Sune Dombernowsky, fysioterapeut
Hasselager Fysioterapi og Sportsklinik
hasselagerfysioterapi@gmail.com

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter der driver klinik udenom den offentlige sygesikring.

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Hvor mødes netværket?

Det planlægges fra gang til gang, men netværket mødes kun fysisk.

Netværk i Region Syddanmark

Kontaktperson

Anne Bodeval Andersen, fysioterapeut, Rehabilitering og genoptræning, Esbjerg Kommune.
ana39@esbjerg.dk

Netværkets formål og målgruppe

Vi er en kommunal netværksgruppe for fysioterapeuter, som arbejder med § 140 genoptræning efter benamputation og med efterfølgende proteseforsyning.

Formålet med netværksmøderne er erfaringsudveksling, vidensdeling og opdatering af ny viden, der har relevans for genoptrænings- og proteseforsyningsforløbet.

Der tilstræbes, at møderne altid har et praktisk terapeutfagligt indhold – gerne med en ekstern underviser.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer

Åbent for nye medlemmer

Kriterier for at blive medlem af netværket

Du skal være fysioterapeut og arbejde med genoptræning og proteseforsyning i én af følgende kommuner - Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding, Billund, Vejen, Varde, Esbjerg eller Fanø.

Fysioterapeuter fra sygehuse samt evt. andre relevante fagpersoner kan inviteres med til møderne alt efter emne.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Kommunerne skiftes til at afholde møderne.

Yderligere information om netværket

Der afholdes møder 2 x årligt á 3 timers varighed inkl. fælles frokost. Den kommune, der afholder mødet, laver mødeindkaldelse, dagsorden og skriver referat.

Gruppen beslutter relevante emner til dagsordenen fra gang til gang.

Kontaktperson

Tine D. Hell, fysioterapeut på Sygehus Lillebælt, Kolding.
Tine.Detlefsen.Hell2@rsyd.dk

Formål og målgruppe

Netværket er for fysio- og ergoterapeuter, der arbejder som børneterapeuter på sygehusene i Region Syddanmark.

Formålet med netværket er at få faglig sparring og være undersøgende på evt. forskelle i tilgangen. Der er altid et fagligt emne på dagsordenen.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Lukket for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

At man er fysio- eller ergoterapeut, arbejder med børn og er ansat på et af Region Syddanmarks sygehuse. Ønsker man at være en del af netværket, bedes man kontakte Tine Hell.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

På Kolding Sygehus.

Yderligere information om netværket

Netværket mødes 1 x årligt, en hel dag. Netværket har god kontakt med hinanden, udover det årlige møde.

Kontaktpersoner

Anette Speyer
Fysioterapeut / lymfødemterapeut, Vejle Sygehus
anette.speyer@rsyd.dk

Netværkets formål og målgruppe

Formålet med netværket er at forsøge at ensrette tilbuddet til patienterne i Region Syddanmark. Emner i netværket er f.eks. sparring om svære opgaver, fokus på kliniske retningslinjer, erfaringsudveksling om hjælpemidler - hvilke leverandører og produkter er der på markedet, hvordan giver vi lymfødembehandling til bariatriske patienter og meget mere.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Man skal som udgangspunkt være ansat på ét af Region Syddanmarks  sygehuse. Hvis man har lymfødem uddannelse og løser opgaver i enten kommunalt eller privat regi, kontaktes Anette ift. evt. deltagelse i netværket.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder

Hvor mødes netværket?

Vanligvis på Kolding Sygehus.

Yderligere information om netværket

Netværket plejer at mødes fysisk 1 x årligt, heldagsmøde kl. 9-14. Der er ønske om yderligere at mødes online 1 x årligt fra 2023.

Kontaktperson

Kathrine Benjaminsen, fysioterapeut, OUH, Odense Universitetshospital.
Kathrine.Benjaminsen@rsyd.dk

Formål

Netværket har til formål at erfaringsudveksle og optimere samarbejdet omkring c. mammae patienter på tværs af sektorer. Det er til stor gavn at vide hvad der rører sig, så man kan vejlede patienten i hvilket tilbud, der kan forventes.

Der er faglige oplæg på møderne, f.eks. af en mammae kirurg om OP teknikker, lymfødem, lymfedrænage m.m. Der lægges vægt på faglig sparring omkring emnerne.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Du skal være fysioterapeut, arbejde med c. mammae præ/post OP på Fyn, De Fynske Øer eller på OUH.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

OUH.

Yderligere information om netværket

Der er et rul ift. planlægning og opgaver i netværket.

Planlægger medbringer kaffe/kage til møderne - og det er muligt at deltage i uformel sparring, mens vi spiser vores medbragte madpakke før mødet starter.

Kontaktperson

Line Krogh Elmer, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri line.krogh@mail.dk.

Formål

Netværket mødes for at kompetenceudvikle og erfaringsudveksle indenfor ældreområdet. Der er et overordnet tema på hvert møde, f.eks. et aktuelt emne om ny ældrepolitik eller faglige emner, f.eks. tung styrketræning til ældre, evidens og praksis.

Målgruppe

Uanset hvilken sektor du arbejder i, om du er ansat på et plejehjem, et sundhedscenter eller andet - og uanset om du træner med de ældre i eget hjem eller på hold, så er du velkommen i netværket.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Du skal være fysioterapeut, medlem af Danske Fysioterapeuter og arbejde med/have interesse for træning af ældre på Fyn.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe

Adresse til online gruppen 

Hvor mødes netværket?

På skiftende arbejdspladser på Fyn.

Yderligere information om netværket

Netværket afholder et forårsmøde hhv. på Fyn og i Sydjylland. Én gang årligt, i efteråret, afholdes et stort fællesmøde centralt i Region Syddanmark. Har du lyst til at komme på maillisten, så skriv til netvaerk@fysio.dk.

Kontaktperson

Line Krogh Elmer, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri line.krogh@mail.dk.

Formål

Netværket mødes for at kompetenceudvikle og erfaringsudveksle indenfor ældreområdet. Der er et overordnet tema på hvert møde, f.eks. et aktuelt emne om ny ældrepolitik eller faglige emner, f.eks. tung styrketræning til ældre, evidens og praksis.

Målgruppe

Uanset hvilken sektor du arbejder i, om du er ansat på et plejehjem, et sundhedscenter eller andet - og uanset om du træner med de ældre i eget hjem eller på hold, så er du velkommen i netværket.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Du skal være fysioterapeut, medlem af Danske Fysioterapeuter og arbejde med/have interesse for træning af ældre i Sydjylland.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe

Adresse til online gruppen 

Hvor mødes netværket?

På skiftende arbejdspladser i Sydjylland.

Yderligere information om netværket

Netværket afholder et forårsmøde hhv. på Fyn og i Sydjylland. Én gang årligt, i efteråret, afholdes et stort fællesmøde centralt i Region Syddanmark. Har du lyst til at komme på maillisten, så skriv til netvaerk@fysio.dk.

Kontaktperson

Pia Mølgaard Povlsen, fysioterapeut, Langelands kommune
pimopo@langelandkommune.dk

Målgruppe

Udveksle erfaring på rygområdet.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Arbejde med rygborgere i kommunen.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Vi skiftes til at være forskellige steder på Fyn.

Kontaktperson

Merete Wildt, konstitueret Funktionsleder, fysioterapeut, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Afdelingen for Fysioterapeuter
Merete.Wildt@rsyd.dk

Formål og målgruppe for netværket

Ergo- og fysioterapeuter, som har ledende eller faglig koordinerende funktion over for fysioterapeuter ansat i psykiatrisygehuset i RSD.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Se under målgruppe.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Middelfart psykiatrisk afdeling, 2 gange årligt fra 9-12.

Kontaktperson

Pia Esborn Maglebjerg, fysioterapeut, Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion, Ergoterapeuter / Fysioterapeuter
Pia.Esborn.Maglebjerg@rsyd.dk
Tlf: 2913 2932

Formål og målgruppe for netværket

 1. Fælles faglig udvikling og erfaringsudveksling af arbejdsgange og metoder
 2. At danne gode samarbejdsrelationer mellem sektorerne
 3. At arbejde for at patienten/borgeren får det bedst mulige tilbud hhv. regionalt og kommunalt
 4. Være med til at påvirke beslutningsprocesser af betydning for vores fagområde
 5. Bidrage til fastholdelse af medarbejdere ved at styrke den enkeltes faglige identitet og følelse af samhørighed med fagligt ligesindede
 6. Harmonisering af kerneydelserne i psykiatrisk fysioterapi for at sikre alle patienter i region Syddanmark får et ensartet behandlingstilbud.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

 • Fysioterapeuter, der er ansat regionalt i voksenpsykiatrien, børne & ungdomspsykiatrien, retspsykiatrien eller RCT/CTT
 • Fysioterapeuter, der er ansat kommunalt og arbejder med borgere med psykiatriske udfordringer
 • Fysioterapeuter fra privat praksis, der har specialiseret sig indenfor området.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Centralt i regionen, oftest Middelfart eller Kolding.

Yderligere information om netværket

Vi mødes 2 gange årligt til et heldagsmøde fra kl. 9.00-16.00. Om formiddagen er vi opdelt hhv. regionalt og kommunalt – over middag afholder vi fælles netværksmøde.

Opgaven som tovholder går på skift, så både det regionale og kommunale er repræsenteret. Tovholderne booker lokaler, laver dagsorden, sender invitation ud og modtager tilmeldinger.

Opgaver som referent går på tur efter et fast rul.

Dagsorden sendes ud senest 14 dage før mødet, og man er meget velkommen til at bidrage med punkter til denne.

Kontaktpersoner

Anne Linde Sprackling, fysioterapeut / TR, Langeland kommune
als@langelandkommune.dk

Netværkets formål og målgruppe

Møderne er et forum, hvor TR:

 • kan drøfte fagpolitiske problemstillinger ift. TR-hvervet samt få inspiration til udvikling af hvervet
 • kan støtte hinanden ift. hverdagens dilemmaer og dele erfaringer f.eks. i relationen ny/erfaren TR, TR indenfor samme sektor, rekruttering og fastholdelse, samarbejde på arbejdspladsen mm.
 • kan holde sig informeret og drøfte aktuelle emner ud fra oplæg og temadrøftelser
 • kan drøfte Danske Fysioterapeuters politik, løn- og ansættelsesforhold m.m.
 • har mulighed for direkte kontakt med sekretariatet / regionsbestyrelsen vedr. emner der er relevante for TR´s arbejde og dagligdag.
 • kan løfte sine kompetencer som TR

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal være fysioterapeut og tillidsrepræsentant/FTR eller suppleant for TR på en statslig, regional, kommunal eller privat arbejdsplads i Region Syddanmark.

Mødes netværket onliner eller/og fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

Yderligere information om netværket

Vi planlægger datoer for 4 årlige møder, så du har mulighed for at langtidsplanlægge – se mere på regionens hjemmeside eller kontakt Anne ift. næste møde. Vi arbejder på at opdele TR mødet i sundhedsklynger 1 x årligt ift. at fremme det lokale samarbejde.

Vi glæder os til at se dig til netværksmøde.

Kontaktperson

Sanne Frisch Andersen, fysioterapeut, Træning og Sundhedsfremme, Nyborg kommune
saan@nyborg.dk

Netværkets formål og målgruppe

Netværket skal overordnet bidrage til at styrke fysioterapeutens faglige kompetencer indenfor alle kræftdiagnoser samt højne vidensniveauet på specifikke områder. Der er i netværket særligt fokus på at skabe kendskab til ny viden/forskning indenfor kræftområdet, kliniske retningslinjer/faglige guidelines samt træning og behandling ift. at skabe grundlag for refleksion over egen praksis. Der er på alle netværksmøder et fagligt oplæg med mulighed for efterfølgende refleksion. Der er plads til sparring/erfaringsudveksling f.eks. ift. hvad der rører sig på området, hvordan de enkelte kommuner arbejder med området, osv.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal være fysioterapeut og arbejde med kræftpatienter i en af de syddanske kommuner. Fysioterapeuter, der arbejder regionalt indenfor området, er velkomne til at deltage, hvis dagens emne er relevant for dem, f.eks. ift. sektorovergange, den gode GOP osv.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Netværket mødes på forskellige arbejdspladser centralt i regionen. Det går på tur mellem kommunerne, hvem der arrangerer næste møde. Man kan således godt tilbyde at afholde et netværksmøde centralt i regionen uden at være tovholder på mødet.

Yderligere information om netværket

Netværket mødes hvert halve år i 3-4 timer, forårsmødet er en formiddag, efterårsmødet en eftermiddag.

Netværk i Region Nordjylland

Kontaktpersoner

Maiken Morell Lerche, fysioterapeut / Regionshospital Nordjylland, Hjørring
m.lerche@rn.dk

Netværkets formål og målgruppe

Målgrupppen er terapeuter fra kommune og region, som arbejder med rygrelateret smerter, indenfor Regionshospital Nordjylland Hjørrings optage område. Gruppen henvender sig primært til de terapeuter der arbejder med konservativ behandling af rygrelateret smerter. Formålet med gruppen er at øge det tværsektorielle samarbejde og mulighed for vidensdeling, samt at øge kendskabet om de lokale tilbud indenfor rygområdet. Derudover er formålet også at fremme patientens/borgerens fornemmelse af sammenhæng i deres forløb mellem region og kommune.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej.

Mødes netværket online eller/og fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

På de forskellige kommunale sundhedscentre indenfor RHN Hjørrings optageområde eller i terapien på RHN Hjørring.

Yderligere information om netværket

Gruppen er nyopstratet, der er derfor nogle forhold omkring gruppens struktur, der fortsat er uafklaret.

Kontaktperson

Gitte Nørgaard, Regionsformand, Danske Fysioterapeuter, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV, gn@fysio.dk

Formål

Møderne skal skabe et forum, hvor TR:

 • kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-hverv samt få inspiration til udvikling af hvervet
 • får kendskab til andre TR’s erfaringer og kompetencer
 • kan drøfte Danske Fysioterapeuters politik
 • kan holde sig informeret om og drøfte aktuelle emner evt. suppleret med undervisning
 • er samlet, hvilket giver mulighed for skriftlig eller personlig kontakt mellem foreningen/sekretariatet og en større gruppe af TR både hvad angår foreningens politik og spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesforhold

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

At man er tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvor mødes netværket?

Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg.

Yderligere information om netværket

TR-netværksmøder afholdes 4 gange årligt.

Kontaktperson

Connie Wissing Larsen, daglig leder v. GOK - Sundhed i bevægelse
Strandvejen 28
7741 Frøstrup.
Tlf: 97 99 11 81
info@gok-thisted.dk

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter som bor eller arbejder indenfor geografien af Thisted og Morsø kommuner eller ønsker at gøre det.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal være fysioterapeut eller fys-studerende.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online-gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

https://www.facebook.com/groups/230707680458413

Man skal anmode om medlemskab.

Kontakt til netværket som udgangspunkt går gennem facebook-gruppen.

Hvor mødes netværket?

På diverse arbejdspladser - max. 1 gang årligt.

Kontaktperson

Mette Villadsen, fysioterapeut, Aalborg Bækkenklinik
mette@aalborgbaekkenklinik.dk

Netværkets formål og målgruppe

Netværk for fysioterapeuter med uddannelse på det urologiske/gynækologiske område & som er aktuelt arbejdende indenfor specialet.

Vi mødes 2 gange årligt i marts og oktober til faglig sparring og fagrelevante oplæg.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer

Kriterier for at blive medlem af netværket

Uddannelse indenfor urologisk/gynækologisk/obstetrisk fysioterapi og aktuelt arbejdende indenfor specialet

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder

Hvor mødes netværket?

Aalborg

Kontaktpersoner

Nuværende gruppe for næste netværksmøde:

Christian Karlsen Hansen, fysioterapeut, christian.karlsen@rn.dk

Jasmeen Maria Ryberg, fysioterapeut, j.ryberg@rn.dk

Martin Lehmkuhl Kristensen, fysioterapeut, martin.kristensen@rn.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværket henvender sig til fysioterapeuter der arbejder med eller har interesse for psykiatri i Region Nordjylland. Formålet med netværket er at skabe sparring og vidensdeling på tværs af sektorerne i Region Nordjylland.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

For at være en del af netværket, skal du være uddannet fysioterapeut og arbejde med borgere/patienter med et psykiatrisk aspekt.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Vi mødes fysisk ca. 2 gange årligt en eftermiddag. Man skiftes i regionen til at afholde netværksmødet. På hvert møde aftales, hvem der afholder næste møde.

Yderligere information om netværket

Næste møde er d. 18. april 2023 kl. 12.00-15.00.

Mødet finder sted hos Danske Fysioterapeuter på regionskontoret Region Nordjylland, Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg.

Det overordnet emne til næste netværksmøde er: Traumer og PTSD.

Kontaktperson

Lise Stensgaard, fysioterapeut, Center for Børne- og Ungesundhed, Vesthimmerlands Kommune
ste@vesthimmerland.dk

Netværkets formål og målgruppe

Fysioterapeuter (og ergoterapeuter), der arbejder på børneområdet. Sparring og opdatering af hinanden på, hvad der foregår på børneområdet.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer 

Er der kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvor mødes netværket?

Online: Børnefysio- og ergoterapeuter i Nordjylland, Facebook

Fysisk: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg

 

Kontakt

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616