Netværk kan hjælpe din faglige udvikling og karriere

Bliv klogere på, hvad du kan få ud af at være med i et netværk, og find et netværk, der passer til dig.
At være med i et fagligt netværk kan udvide ens horisont og give inspiration til nye tilgange og ideer, som man kan bruge i hverdagen som fysioterapeut.

Et netværk kan være værdifuldt for dig og dit virke. Det kan bane vejen til ny viden, nye samarbejds- og sparringspartnere samt personlig og faglig udvikling, så du bliver en bedre fysioterapeut.

Det kan fx være et netværk med fysioterapeuter, der arbejder indenfor samme fagområde som dig, fysioterapeuter der arbejder i samme geografiske område eller fysioterapeuter, der er samme sted i livet, f.eks. som nyuddannet.

Indholdet i netværket afhænger af, hvad du har behov for, hvad deltagerne hver især er optaget af og hvor meget du sætter jer selv i spil.

Udbytte af netværk

Værdien ved at deltage i netværk kan være:

  • Du kan få og give andre værdifuld faglig viden og sparring
  • Du kan få feedback, og f.eks. arbejde med cases og supervision
  • Du kan få hinanden inspiration til faglig udvikling
  • Du kan spare tid eller undgå fejl ved, at dele vigtig viden med andre
  • Du kan få nye vigtige kontakter til dit daglige arbejde og fremtidige virke

Se hvilke netværk, der er i dit område

Det gode faglige netværk

I faglige netværk har det stor betydning, at deltagerne kender hinanden og føler sig trygge. Det er i høj grad relationerne mellem deltagerne, der er afgørende for, om de deler viden og ideer og tør åbne op og bede om hjælp fra hinanden – fagligheden er blot limen.

Netværk og kompetenceudvikling er tæt forbundet, da netværk kan være en værdifuld kilde til at udvikle kompetencer og færdigheder. Ved at deltage i netværksmøder får du mulighed for at møde og interagere med kolleger og fagfolk, som arbejder inden for samme eller relaterede områder, og som kan bidrage med forskellige perspektiver og erfaringer.

En af de vigtigste måder, hvorpå kompetenceudvikling kan ske på netværksmøder, er gennem sparring eller faglige oplæg. Til netværksmøder kan man præsentere en udfordring, man står overfor, og få feedback og input fra andre deltagere. Dette kan give nye perspektiver på problemet og hjælpe med at identificere alternative løsninger, som man måske ikke selv havde tænkt på.

Derudover kan netværksmøder også byde på mere formelle oplæg fra deltagere i netværksmøderne, der har en særlig viden inden for et specifikt område. Disse oplæg kan give en dybere forståelse af en bestemt problemstilling, et uforløst potentiale eller en ny metode. Dette kan være med til at udvide ens horisont og give inspiration til nye tilgange og ideer, som man kan bruge i hverdagen som fysioterapeut.

Se også

Kom godt i gang med opstart af netværk

FAQ om netværk i Danske Fysioterapeuter

Kontakt

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616