Tips & tricks til gode netværksmøder

Her finder du nyttige tips og tricks til at skabe optimale rammer for jeres netværksmøder.

At skabe en veldefineret ramme omkring jeres netværksmøder er afgørende for om jeres netværk trives. I denne guide vil vi give dig værdifulde råd om hvordan du opretter en klar og dynamisk mødestruktur, der fungerer som fundament for jeres netværksmøder.

1. Lav en klar mødestruktur til netværksmøder

Succesfulde netværk kræver, at man fra starten arbejder med en genkendelig mødestruktur. Her får du hjælp til at lave en god struktur, og du kan hente et eksempel på dagsorden. Jeres mødestruktur er afgørende for, om netværket kommer til at fungere optimalt.

Sørg for, at I har nogle rutiner, der er ens fra gang til gang. Sæt en enkel form op for jeres møder. Det skaber en tydelig ramme for netværket. Den må gerne brydes, men det er en styrke, at deltagerne ved, hvad der forventes, når de ankommer til et møde. De vil på den måde være mere frie til at kunne byde ind.

Forslag til dagsorden til netværksmøder (word)

2. Send dagsorden inden mødet

Send altid en dagsorden ud inden mødet. Den skal signalere, at det forventes, at deltagerne skal være aktive på mødet, og lægge op til, man tænker over noget inden mødet. 

Et tip er også, at I sender 2-3 refleksionsspørgsmål i forhold til mødets tema med ud i invitationen.

3. Inddel møderne i tre former for netværkstid

For at opnå variation til netværksmøderne kan I inddele møderne i tre former for tid:

Modtagertid: I modtagertiden kan der fx være én person fra gruppen, der har valgt at dele sin viden om et fagligt emne. I kan også invitere en ekstern oplægsholder ind for at fortælle om et emne.

Deletid: I deletiden aktiveres netværkets deltagere til at forholde sig til indlægget, dele tanker, holdninger eller andre erfaringer om emnet.

Fri netværkstid. Fri netværkstid er det ikke pause! Det er tid til uformel videndeling. Denne uformelle videndeling er lige så vigtig tid som de to andre typer af netværkstid. Men det er desværre ofte det, mange netværk skærer væk.

4. Overvej varigheden af netværksmøder

Længden og tidsrummet på netværksmødet kan betyde meget i forhold til udbyttet og oplevelsen.

Møder af 1-2 timers varighed kan bidrage til ny viden, fx gennem faglige oplæg, men skaber ikke nødvendigvis rum til at lære hinanden at kende.

Møder 3+ timers varighed giver rig mulighed for at skabe nye relationer, der kan fungerer som sparring i hverdagen. Disse møder kræver dog mere planlægning og engageret deltagelse fra medlemmerne.

5. Skab variation på netværksmøder

Det vigtigt, at mødet består af både modtagertid, deletid og fri netværkstid.

Der skal være meget variation på hvert netværksmøde for at få et givende udbytte. Det betyder, at der på hvert møde skal være en god blanding mellem fælles dialog, indlæg og små øvelser, hvor alle føler, at de er blevet inspireret, har fået ny viden og samtidig selv har været i spil og delt ud.

Se også

Tips & tricks til tovholderen og styregruppen

FAQ om netværk i Danske Fysioterapeuter

Kontakt

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616