Kursus

Praksiscertifikatkursus

Som klinikejer eller lejer skal du have gennemført Praksiscertifikatet senest 18 måneder efter, du har tiltrådt landsoverenskomsterne. Praksiscertifikatet er frivilligt for ansatte og vikarer.

Om kurset

Praksiscertifikatet kvalificerer fysioterapeuter til at arbejde som praktiserende fysioterapeuter i sygesikringsregi, i overenskomster mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
Praksiscertifikatet udbydes af Danske Fysioterapeuter og afholdes 2 gange årligt.
Kurset finansieres af Fysioterapipraksisfonden.


VIGTIGT:

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648