Skattefradrag for udgifter ved deltagelse i kurser

Der er i visse tilfælde mulighed for at få skattefradrag for udgifter til kurser og efteruddannelse.

SKAT giver som hovedregel ret til fradrag for afholdte kursusudgifter til efteruddannelse. Ved efteruddannelse forstås uddannelse, der understøtter og vedligeholder kompetencer fra en allerede afsluttet grunduddannelse i fysioterapi.

Alle kurser, som udbydes af Danske Fysioterapeuter, er vedligeholdende efteruddannelse.

Man kan ikke få fradrag for udgifter til en ny grunduddannelse eller til en videreuddannelse, der giver nye kompetencer. Ved nye kompetencer forstås, at der opnås en opkvalificering eller et grundlag for at kunne varetage stillinger i andre funktioner eller erhverv end fysioterapi. Der skelnes derfor mellem, om kurset blot vedligeholder eksisterende kompetencer, eller om kurset vil tilføre kursisten andre og nye kompetencer.

I tilfælde, hvor kursets indhold bliver for generelt, frafalder retten til skattemæssigt fradrag. Hvis en fysioterapeut f.eks. tager et kursus i ”krop og sundhed” med vægt på, hvordan man generelt lever en sundere hverdag, så frafalder fradragsretten, da kurset ikke handler specifikt om fysioterapi.

Hvis man tager efteruddannelse inden for de første par år efter uddannelsen som fysioterapeut, bliver man ofte nægtet fradragsretten.

Arbejdsgivere har fradrag for udgifter til medarbejders erhvervsrelaterede uddannelse. Medarbejdere er skattefri af arbejdsgiverbetalt uddannelse, medmindre kurset udelukkende har et privat formål.

Kursusudgifter til efteruddannelse kan trækkes fra i skat, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra. Alle kurser, som udbydes af Danske Fysioterapeuter, er vedligeholdende efteruddannelse.

Der er en samlet bundgrænse for fradraget. Bundgrænsen på 7.000 kr. i 2024 (6.700 kr. i 2023) skal du trække fra først. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen.