Optagelseskriterier og tilmelding

Når du tilmelder dig et af Danske Fysioterapeuters kurser, er du først endeligt sikret en plads, når du modtager en optagelsesmail ca. en uge efter tilmeldingsfristen.

Danske Fysioterapeuters kurser og konferencer er for medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Optagelse sker som udgangspunkt efter ”først til mølle princippet”.

Øvrige kriterier:

  • Fysioterapeuter, som er medlem af en af de øvrige nordiske fysioterapeutforeninger, prioriteres på lige fod med medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
  • På kurser, hvor andre faggrupper kan deltage, prioriteres fysioterapeuter først, med mindre andet er nævnt i det enkelte kursusopslag.
  • Andre faggrupper end fysioterapeuter betaler en højere kursuspris for at deltage. For kurser til kr. 10.000 eller derunder tillægges kr. 1.000. For kurser, der koster mere end kr. 10.000, tillægges kr. 2.000.
  • Studerende på grunduddannelsen og kandidatuddannelsen kan deltage på konferencer til nedsat pris - 500 kr. pr dag.
  • Fysioterapeuter, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, kan ikke deltage i kurser og temadage.

Optagelseprocedure

Indenfor en uge efter tilmeldingsfristen vil du få besked, om du er optaget på kurset. Tilmeldingen er personlig, og pladsen kan ikke overdrages til andre.

Hvis du vil melde afbud

Hvis du er forhindret i at deltage på kurset, kan du frit melde afbud i op til 14 dage, fra du har modtaget din optagelsesmail. Hvis du overskrider denne frist, forbeholder vi os ret til at opkræve kursusafgiften. Vi forsøger dog altid at sælge pladsen til en person på ventelisten.

Se de aktuelle kurser

Del eller udskriv siden