Optagelseskriterier og tilmelding

Danske Fysioterapeuters kurser og konferencer er for medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Optagelse sker som udgangspunkt efter ”først-til-mølle princippet”.

Kriterier:

  • Fysioterapeuter, som er medlem af en af de øvrige nordiske fysioterapeutforeninger, prioriteres på lige fod med medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
  • På kurser, hvor andre faggrupper kan deltage, prioriteres fysioterapeuter først, med mindre andet er nævnt i det enkelte kursusopslag.
  • Andre faggrupper end fysioterapeuter betaler en højere kursuspris for at deltage. For kurser til kr. 10.000 eller derunder tillægges kr. 1.000. For kurser, der koster mere end kr. 10.000, tillægges kr. 2.000.
  • Studerende på grunduddannelsen og kandidatuddannelsen kan deltage på konferencer til nedsat pris: 500 kr. pr dag.
  • Fysioterapeuter, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, kan ikke deltage i kurser og temadage.

Optagelseprocedure

På de fleste kurser og arrangementer modtager du lige efter din tilmelding en e-mail, der fortæller om du har fået en plads.

På enkelte kurser og arrangementer får du lige efter din tilmelding en e-mail, der informerer dig om, at du først 1 uge efter tilmeldingsfristen, vil få besked på, om du er optaget eller kommet på venteliste.

Vi forbeholder os til en hver tid ret til at afvise en tilmelding, såfremt der ikke leves op til optagelseskriterierne for det respektive kursus/arrangement.

Tilmeldingen er personlig, og pladsen kan ikke overdrages til andre, uden forudgående aftale med kursusafdelingen hos Danske Fysioterapeuter.

Hvis du vil melde afbud

Hvis du er forhindret i at deltage på kurset, kan du frit melde afbud i op til 14 dage, fra du har modtaget faktura på kursusgebyret. Hvis du overskrider denne frist, forbeholder vi os ret til at opkræve kursusafgiften. Hvis der er venteliste på kurset, forsøger vi dog altid at give din plads videre til et andet medlem.

Se de aktuelle kurser