Ledig og kursussøgende

Er du ledig og ønsker at forbedre dine jobmuligheder ved at deltage på Danske Fysioterapeuters kurser og konferencer, har du mulighed for at søge om tilskud.

Ledige medlemmer kan søge om tilskud til Danske Fysioterapeuters kurser og konferencer.

Der ydes ikke tilskud til kurser afholdt af de faglige selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Kriterier for at søge om tilskud

  • Du skal på ansøgningstidspunktet have været fuldt ledig i 13 uger
  • Du skal være medlem af Danske Fysioterapeuter.

Optagelseskriterierne er de samme som for medlemmer generelt og vi yder ikke støtte til opholds- og transportudgifter.

Tilskud

  • 500 kr. pr. konference
  • 1000 kr. til et kursus pr. år

Sådan gør du

Du tilmelder dig kurset og sender efterfølgende en e-mail til kursus@fysio.dk med information om, hvor længe du har været ledig, dine kontaktoplysninger og hvilket kursus eller konference du søger tilskud til.

Se aktuelle kurser

Andre muligheder

Vi opfordrer i øvrigt ledige til at søge om midler hos Arbejdsformidlingen i forbindelse med kompetenceudvikling.