Et drama i flere akter

To år er der gået, siden Sundhedsstyrelsen såede tvivl om fysioterapiens lovgrundlag. To år med arbejde i kulisserne, både fagligt og politisk, så forestillingen set med fysioterapeutiske briller kunne få en happy end.

Det er en forårsaften i 2014. Tv-programmet ”Detektor” ruller over skærmen, og aftenens afsnit beskæftiger sig med emnet kiropraktik. Programmet fortæller blandet andet, hvordan en udøver af den alternative behandlingsform Body SDS er blevet hevet i retten af Sundhedsstyrelsen for at have udført manipulationsbehandling, der ifølge loven er forbeholdt kiropraktorer.

Blandt tv-seerne denne aften er fysioterapeuter. De kontakter Detektor for at rette det, de ser som en oplagt fejl. Fysioterapeuter må nemlig også manipulere, forklarer de, for som det står i autorisationsloven om kiropraktorernes eneret: ”Lægers og fysioterapeuters virksomhed berøres ikke af bestemmelserne”.

Men svaret fra DR lyder, at nej, det må fysioterapeuter ikke, for det har Sundhedsstyrelsen selv sagt.

To år senere

Sådan begyndte det. Og først i juni 2016, to år senere kunne skuldrene falde ned hos alle dem, der i mellemtiden var begyndt at frygte, at Sundhedsstyrelsen ville få held til at pille ved den fysioterapeutiske identitet og fjerne adgangen til et af de ældste værktøjer i den fysioterapeutiske værktøjskasse.

Et flertal i Folketinget har nu givet hinanden håndslag på at ændre loven, så den paragraf, som Sundhedsstyrelsen anså som uklar, præciseres til fysioterapeuternes fordel, og samtidig får også visse registrerede behandlere ret til anvende manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Undrer sig stadig

At der overhovedet kunne opstå tvivl om, hvad der egentlig står i den nuværende lov, er der stadig mange, ikke mindst fysioterapeuter, der undrer sig over.

Ganske vist står der i autorisationsloven, at kiropraktorer har et såkaldt forbeholdt virksomhedsområde, og at det kun er dem, der må udføre manuel behandling af kroppens led. Men loven nævner som sagt udtrykkeligt, at lægers og fysioterapeuters virksomhed ikke berøres af bestemmelsen. Det samme havde Sundhedsstyrelsen selv, uden at så tvivl om tolkningen, skrevet i et svar til Kiropraktorforeningen i 2013, dvs. året før svaret til DR.

Danske Fysioterapeuter henvendte sig derfor efter DR’s udsendelse, i april 2014, til Sundhedsstyrelsen for at få svar på, hvordan en sådan misforståelse kunne opstå. I den første lange tid dog uden at få svar.

Lobbyarbejde

Mens Sundhedsstyrelsen således åbenbart tænkte længe og grundigt over, hvordan den nuværende lov skulle forstås, kørte der sideløbende en politisk sag, lobbyet i gang af Body SDS-behandlerne, som i foråret 2015 førte til, at et flertal i Folketinget pålagde sundhedsministeren at fremsætte et lovforslag, som skulle give visse registrerede behandlere (RAB-behandlere) såvel som læger og fysioterapeuter mulighed for at udføre manipulationsbehandling.

Et valg kom imidlertid imellem, og lovforslaget blev ikke fremsat, men i stedet blev Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed pålagt at gennemføre en undersøgelse af området, som kunne danne baggrund for en eventuel senere ændring af loven.

I den forbindelse fejrede Danske Fysioterapeuter sin første sejr, da undersøgelsens kommissorium på foreningens opfordring blev ændret, så udgangspunktet ikke blev Sundhedsstyrelsens tolkning af den nuværende lov, men lovens faktiske ordlyd.

Faglige kanoner

I april 2016 kom så styrelserne med deres rapport. Og det var ikke en rapport, der på nogen måde gav anledning til fejring i Danske Fysioterapeuter. Styrelserne vurderede, at selvom man ikke kendte noget til hyppigheden af skader efter manipulationsbehandling af rygsøjlen, kunne skaderne, særligt i forbindelse med manipulation af halshvirvelsøjlen, være meget alvorlige. Fysioterapeuter havde ikke den tilstrækkelige uddannelse, og manipulationsbehandling af rygsøjlen skulle derfor forbeholdes læger og kiropraktorer, vurderede styrelserne.

Under hele sagen, og både før og efter styrelserne udkom med deres rapport, har Danske Fysioterapeuter sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi haft kørt de faglige kanoner i stilling, og der har også været skudt med skarpt.

Evidensen

Mens styrelserne baserede deres vurdering af risiko på udtalelser fra udvalgte selskaber og organisationer, herunder Dansk Neurologisk Selskab, fik Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi udarbejdet en videnskabelig litteraturgennemgang, der viste, at der ikke er evidens for sammenhængen mellem manipulationsbehandling og de få rapporterede skader.

Danske Fysioterapeuter fremlagde desuden tal fra Patienterstatningen, der på ingen måde peger på, at fysioterapeuter udgør en fare for patientsikkerheden – tværtimod. Og endelig argumenterede foreningen med, at ingen andre lande i Vesteuropa har begrænsninger på fysioterapeuters adgang til at udøve manipulationsbehandling.

Det er blandt andet den argumentation, som har overbevist et flertal i Folketinget om at indgå en aftale, der går imod anbefalingerne fra styrelserne.  

 

Læs nyhed: "Fysioterapeuter må gerne manipulere"

Læs aftalen mellem sundhedsordførerne

Læs rapporten fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs Danske Fysioterapeuters høringssvar

Del eller udskriv siden
1 kommentarer