Fysioterapeuter må gerne manipulere

Der bliver ikke pillet ved fysioterapeuters mulighed for at anvende manipulationsbehandling. Et flertal i Folketinget er klar til at ændre loven og gå imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade manipulation af rygsøjlen være forbeholdt læger og kiropraktorer.

Et flertal i Folketinget står bag ønsket om en lovændring af kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsområde. Det betyder, at manipulationsbehandling af rygsøjlen ikke længere er i fare for at blive fjernet fra den fysioterapeutiske værktøjskasse, som det ellers har været den fælles anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. 

Lovændringen præciserer fysioterapeuters ret til at gennemføre manipulationsbehandling og betyder desuden, at også registrerede alternative behandlere (RAB) med uddannelse i manuel behandling vil få mulighed for at manipulere uden at komme i karambolage med loven.

Modige politikere

Formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht, roser folketingsflertallet for at have modet til gå imod styrelserne, der havde anbefalet en stramning af forbeholdet, der ville have betydet, at fysioterapeuter havde været afskåret fra at anvende manipulationsbehandling af rygsøjlen. 

”Hvis styrelserne havde fået deres vilje, havde Danmark haft den måske mest restriktive lovgivning på området, og vi var endt på den gale side af hegnet. Sundhedsstyrelsen har under hele forløbet argumenteret med, at manipulationsbehandling er farligt og derfor bør være forbeholdt kiropraktorer og læger, men den farlighed er der simpelthen ikke evidens for. At et folketingsflertal derfor lytter til den faglige fornuft og går ind for en lovændring, der ikke piller ved vores mulighed for at gøre, som vi altid har gjort, er derfor meget, meget glædeligt, set med fysioterapeutiske briller”, siger Tina Lambrecht. 

Det eneste rigtige

Formand Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi og paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi, Martin Josefsen, glæder sig over, at der er fundet en løsning på det, han kalder ”en fuldkommen surrealistisk sag – både fagligt og juridisk”.

”Det her er det eneste rigtige. Fysioterapeuter har altid brugt manuel behandling inklusiv manipulation af ryg og nakke. Men omvendt kan det jo i bakspejlet se ud, som om der er brug for, at vi får åbnet omverdenens øjne for, hvad det er, vi kan. Det tyder på, at der har været tvivl om, at fysioterapeuter altså håndterer det her område og altid har gjort det”. 

Sagen er et rigtig godt eksempel på, hvordan fag og politik kan samarbejde og supplere hinanden, når der er brug for det”, mener han.

”De faglige selskaber forsynede jo Sundhedsstyrelsen med de faglige argumenter, men vi følte os ikke hørt, så der var brug for både en juridisk og politisk indsats. Vi har hele tiden haft fagligheden og evidensen på vores side, men for at nå frem til en løsning, måtte fagligheden bringes i spil politisk, og det har Danske Fysioterapeuter håndteret rigtig godt. Vi har igennem hele forløbet kunne glæde os over et godt samarbejde, selvom sagen har hængt os langt ud af halsen".

Egen banehalvdel

Også Mathias Holmquist, formand for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi, glæder sig over aftalen. 

Jeg synes, at det er fantastisk glædeligt for danske fysioterapeuter, at der er fundet en løsning. Argumentationen fra Sundhedsstyrelsen har været under al kritik, og jeg håbede virkelig, at fornuften ville sejre. Det evidensgrundlag, Sundhedsstyrelsen har præsenteret for deres argumentation har været utrolig svagt, og jeg har igennem forløbet været meget frustreret og tænkt, at det ikke kunne passe, at vi skulle køres over på så svagt et grundlag. Vi har i denne sag haft brug for politikerne, men jeg tænker også, at de har været glade for os og for, at vi har kunnet udstyre dem med de faglige argumenter, der kunne lande sagen fornuftigt”.

I aftaleteksten mellem sundhedsordførerne lægges vægt på, at fysioterapeuter er autoriserede og uddannede i manuelle teknikker. For registrerede alternative behandlere vil der blive stillet krav om, at de skal have gennemført mindst 250 undervisningstimer inden for manuel behandling, og det er fint, mener Mathias Holmquist.

”Jeg har ingen problemer med, at ændringen åbner for andre faggrupper, men det er selvfølgelig rigtig godt, at man kvalitetssikrer behandlingen ved at stille krav til omfanget af relevant uddannelse for de grupper, hvor kvalitetssikringen ikke ligger i autorisationen. Jeg synes, man skal lade være med at gøre sig til dommer over andre fags kvalifikationer, men holde sig til egen banehalvdel og de faglige argumenter”.

Sundheds- og Ældreministeriet vil fremsætte et lovforslag basereret på aftalens indhold i efteråret 2016. 

Læs aftalen mellem et flertal af sundhedsordførerne i Folketinget

Læs om baggrunden for hele sagen "Et drama i flere akter"