Danske Fysioterapeuter søger optagelse i AC

Et fællesskab med akademikerne vil være bedst for den faglige udvikling. Derfor takker Danske Fysioterapeuter nej til FH.
Fra den 8.-10. november er der repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter, hvor en lange række forslag bliver behandlet. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Foto: Foto: Jens Wognsen.

Danske Fysioterapeuter vil søge optagelse i Akademikerne og dermed siger farvel til Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Der er styrker og svagheder ved begge organisationer, men når vi ser på fysioterapiens fremtid, så er jeg ikke i tvivl om, at AC er det bedste sted for os,” siger formand Tina Lambrecht.

Det handler især om den faglige udvikling i retning af større akademisering og den identitetsfølelse fysioterapeuter har.

”Uanset om vi arbejder på et sygehus, et genoptræningscenter eller i en fysioterapeutklinik, så arbejder vi på et evidensbaseret grundlag. Derfor løfter det store fokus på forskning hele vores fag og øger vores muligheder for at hjælpe borgere og patienter,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det er afgørende, at vi fortsætter den udvikling – og det giver et medlemskab af AC de bedste muligheder for.”

Var imod fusion

Danske Fysioterapeuter var blandt de organisationer, der var imod at LO og FTF skulle slutte sig sammen. Det skyldes især bekymring for, om varetagelsen af uddannelsesmæssige og professionsfaglige interesser ville blive svækket af en sammenlægning.

”Vi er båret af vores fag. Vores forening er kun for fysioterapeuter. Det er klart, at det betyder noget i forhold til, hvordan man tænker i andre organisationer, som rummer mange forskellige fagligheder,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi er som foreningen sat i verden både for varetage medlemmernes arbejdsvilkår og sikre fagets udvikling. Det gør vi bedst i et fællesskab med klart fokus på uddannelse og professionsudvikling.”

Klar tilkendegivelse

Et markant flertal af repræsentantskabet var for at søge optagelse i AC.

Emnet var til afstemning, da et tidligere repræsentantskab vedtog, at foreningen skulle stemme mod sammenlægningen mellem LO og FTF, hvor Danske Fysioterapeuter er medlem.

Danske Fysioterapeuter er i dag en del af Sundhedskartellet. Det slutter med udmeldelsen fra FH, hvor de øvrige organisationer fortsat er medlem.

”Det er klart, at det får en betydning, men vi vil fortsat arbejde hårdt for at vi fortsat kan have et godt samarbejde om vores fælles dagsordener både centralt og ude på arbejdspladserne.” siger Tina Lambrecht.

Selvom fysioterapeuterne nu forlader FH, har hun ingen holdning til, hvor andre bør være medlemmer.

”Hver organisation må jo afgøre med sig selv, hvor man bedst varetager sit fags og sine medlemmers interesser. Uanset hvad vil vi fortsat samarbejde med alle i hele fagbevægelsen om vores fælles dagsordener.”

Læs om debatten på repræsentantskabsmødet