Danske Fysioterapeuter søger optagelse i AC

Et fællesskab med akademikerne vil være bedst for den faglige udvikling. Derfor takker Danske Fysioterapeuter nej til FH.
Fra den 8.-10. november er der repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter, hvor en lange række forslag bliver behandlet. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Foto: Foto: Jens Wognsen.

Danske Fysioterapeuter vil søge optagelse i Akademikerne og dermed siger farvel til Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Der er styrker og svagheder ved begge organisationer, men når vi ser på fysioterapiens fremtid, så er jeg ikke i tvivl om, at AC er det bedste sted for os,” siger formand Tina Lambrecht.

Det handler især om den faglige udvikling i retning af større akademisering og den identitetsfølelse fysioterapeuter har.

”Uanset om vi arbejder på et sygehus, et genoptræningscenter eller i en fysioterapeutklinik, så arbejder vi på et evidensbaseret grundlag. Derfor løfter det store fokus på forskning hele vores fag og øger vores muligheder for at hjælpe borgere og patienter,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det er afgørende, at vi fortsætter den udvikling – og det giver et medlemskab af AC de bedste muligheder for.”

Var imod fusion

Danske Fysioterapeuter var blandt de organisationer, der var imod at LO og FTF skulle slutte sig sammen. Det skyldes især bekymring for, om varetagelsen af uddannelsesmæssige og professionsfaglige interesser ville blive svækket af en sammenlægning.

”Vi er båret af vores fag. Vores forening er kun for fysioterapeuter. Det er klart, at det betyder noget i forhold til, hvordan man tænker i andre organisationer, som rummer mange forskellige fagligheder,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi er som foreningen sat i verden både for varetage medlemmernes arbejdsvilkår og sikre fagets udvikling. Det gør vi bedst i et fællesskab med klart fokus på uddannelse og professionsudvikling.”

Klar tilkendegivelse

Et markant flertal af repræsentantskabet var for at søge optagelse i AC.

Emnet var til afstemning, da et tidligere repræsentantskab vedtog, at foreningen skulle stemme mod sammenlægningen mellem LO og FTF, hvor Danske Fysioterapeuter er medlem.

Danske Fysioterapeuter er i dag en del af Sundhedskartellet. Det slutter med udmeldelsen fra FH, hvor de øvrige organisationer fortsat er medlem.

”Det er klart, at det får en betydning, men vi vil fortsat arbejde hårdt for at vi fortsat kan have et godt samarbejde om vores fælles dagsordener både centralt og ude på arbejdspladserne.” siger Tina Lambrecht.

Selvom fysioterapeuterne nu forlader FH, har hun ingen holdning til, hvor andre bør være medlemmer.

”Hver organisation må jo afgøre med sig selv, hvor man bedst varetager sit fags og sine medlemmers interesser. Uanset hvad vil vi fortsat samarbejde med alle i hele fagbevægelsen om vores fælles dagsordener.”

Læs om debatten på repræsentantskabsmødet

Del eller udskriv artiklen
11 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Ingelis Ribberholt

  Tillykke til os. Jeg synes, at dette er en rigtig god og eneste rigtige beslutning.
  Så dejligt, at I har lyttet til os.
 • Hanne Bedoya Cabezas

  Ja, som tiden er, så er det vigtigt, at vi arbejder evidensbaseret; men jeg anser også mig selv som håndværker. Så skridtet mod en akademisering af vores fag må ikke betyde, at fokus på, hvad vi kan med vore hænder, mistes. Vi har brug for mere forskning i, hvad hænder på betyder for vore patienter med f. eks. angst, uro og åndenød.
 • Christian

  Det er uden tvivl upopulært at sige højt, men jeg frygter at vejen mod den akademiske top, resulterer i en teoretisering af vores fag, hvor vi glemmer vores faglighed og håndværk. At studiet ender med forelæsninger, istedet for praksis. Jeg håber at blive modbevist! Men frygter det modsatte....
 • Lis Bentzen Mørk Hansen

  Det er - af mange årsager - det rigtige, når DF søger optagelse hos AC.
  I midten af 1990’erne var jeg blandt de allerførste fysioterapeuter, som på Lunds Universitet opnåede en svensk magistergrad i videnskabsfilosofi. Siden da har mange fysioterapeuter opnået mastergrader, kandidat- og phduddannelser samt doktorgrader. Og grunduddannelsen har i mere en 15 år haft bachelorstatus med en praksis basseret på evidens. Med andre ord er fysioterapi i dag en akademisk profession og hører til i AC- familien.
  Sidst i 90’erne opstod der behov for akademiske miljøerne, hvor danske fysioterapeuter kunne få næring til deres undren og nysgerrighed. De søgte derfor samarbejde med andre danske akademikere herunder lægerne samt til nordiske og internationale miljøer, hvor fysioterapeter siden 1970’erne og 80’erne havde opnået stor forskningserfaring.
  Vi manglede dengang forankring i det organiserede akademiske Danmark, om man så kan sige. Kan det opnås nu et kvart århundrede efter akademiseringen af den fysioterapeutiske faglighed I Danmark så småt begyndte sin lange rejse mod et fjernt og i manges øjne et uopnåeligt mål, er det rigtigt godt gået.
  Danske Fysioterapeuter ønskes tillykke med beslutningen og held og lykke med resultetet.
 • Martin Reinholck-Jæger

  Det bedste ved dette er at Danske Fysioterapeuter derved forlader sundhedskartellet som i mine øjne ikke har gjort noget godt for os.
 • Marianne Telling

  Håber det lykkes, i mit perspektiv er den rigtige vej at gå.
 • Nana Iversen

  Spændende.. Men en professionsbachelor som jeg selv er uddannet som defineres på wikipedia som ikke-akademisk af hvad jeg lige kan læse mig frem til. Med ansøgning til akademikerne vil I da tage et skridt nærmere at gøre fyssen til en universitetetsuddannelse for at gøre os til akademikere. Bare den praktiske læring så ikke går tabt... Hvad har I af tanker herom? :-)
 • Thomas Brandsborg

  Personligt syntes jeg det lyder rigtig fornuftigt. Der handler om at finde i fællesskaber med dem vi har flest fælles interesser med. Og som det er nu, og har været det sidste lange stykke tid, samt “oplevelsen” ok18, virker det som at, et medlemskab i ac er det mest rigtige.
 • Tina Lambrecht

  Kære Jens og Gunner
  Tak for jeres positive kommentarer
  Mvh Tina Lambrecht
 • Jens Olesen

  Næste skridt er vel så logisk at få grunduddennelsen kandidatbaseret på universitetet.
  Mine logopæd - kandidat - kolleger som grundlæggende laver samme teamarbejde ift neurorehabilitering starter apropos på en grundløn på 34.ooo - modsat en fys: 24.000.
  Whats not to like - udover at det formentlig vil betyde at nogle af dem som idag bliver fysioerapeuter uden at læse bøger - og tro mig de findes - ikke længere bliver fysser.
Se flere
Indsend kommentar