Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Danske Fysioterapeuter vil ind hos Akademikerne

Hvordan varetager vi bedst alle medlemmers interesser, og hvor får vi mest indflydelse? De spørgsmål kom på banen, da det skulle afgøres, hvilken hovedorganisation Danske Fysioterapeuter skal være medlem af.
Foto: Jens Wognsen

Hvor hører Danske Fysioterapeuter til? I det brede fællesskab med 1,1 millioner andre lønmodtagere eller i en mindre organisation, målrettet højtuddannede? Et af de store punkter på repræsentantskabsmødet var, hvilken hovedorganisation Danske Fysioterapeuter skal være medlem af.

En hovedorganisation er en sammenslutning af faglige organisationer. Hidtil har Danske Fysioterapeuter været i FTF sammen med blandt andre lærere og sygeplejersker. Men FTF bliver fra nytår lagt sammen med LO, der primært organiserer ufaglærte og faglærte, til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det var en sammenlægning, som Danske Fysioterapeuter stemte imod i foråret. Derfor skulle repræsentantskabet tage stilling til, om vi fremadrettet skal være med i FH eller hos Akademikerne (AC). Formand Tina Lambrecht understregede, at der er fordele og ulemper ved begge organisationer, men at hun klart ville anbefale Akademikerne.

”Det gælder fremtiden og at sikre, at vi kan gå den i møde som én forening. Det handler om vores identitet som fysioterapeuter, og det handler om indflydelse,” sagde hun.

Én forening

Mange tilhængere af Akademikerne pegede på, at det var afgørende, at alle fysioterapeuter fortsat skal kunne se sig selv i Danske Fysioterapeuter. LO har ikke tradition for at organisere ledere og arbejdsgivere. Samtidig bliver flere og flere fysioterapeuter akademikere. Netop det argument vejede tungt for blandt andre Lis Jensen, der sad i hovedbestyrelsen.

”Jeg har rykket mig til Akademiker-siden, for jeg ser gerne, at Danske Fysioterapeuter fortsat er én forening. Vores uddannelsesdagsorden skal sikre udvikling for akademiske fysioterapeuter og det fag, vi alle sammen skal arbejde i. Det tror jeg, vi gør bedst sammen med akademikerne,” sagde hun.

For nogle handler det også om, hvordan fysioterapeuter definerer sig selv. Som Rasmus Gormsen Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Fysioterapi, sagde det: ”Mine kollegaer kan ikke genkende deres faglige identitet i LO.”

Akademisering af fysioterapien

Tilhængerne af Akademikerne pegede på, at Danske Fysioterapeuter arbejder for at få grunduddannelsen ind på universiteterne, og at stadig flere  fysioterapeuter får en akademisk uddannelse. Mens tilhængerne af den store organisation mente, at det er FH fuldt ud i stand til at varetage. For ud over fysioterapeuter skal organisationen også rumme akademiske lærere og sygeplejersker.

”Langt de fleste medlemmer af Danske Fysioterapeuter er ikke akademikere, og det vil flertallet heller ikke være mange år fremover. Samtidig har Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening også akademikere,” sagde regionsformand Sanne Jensen.

MED-systemet

Især ét område gav anledning til stor bekymring. Hvad vil et skifte til Akademikerne betyde for tillidsrepræsentanternes pladser i MED-systemet – og dermed deres mulighed for at præge beslutningerne på arbejdspladsen?

”Lige nu har vores tillidsrepræsentanter kæmpe indflydelse ude på arbejdspladserne, både når det gælder nye områder, og når det gælder nedskæringer,” sagde regionsformand Gitte Nørgaard.

Samme synspunkt kom fra en række repræsentanter, blandt andre Anders Jæger Nielsen:

”Vi har stor gavn af vores pladser, både lokalt på sygehusene og i Region Hovedstaden. Vi rykker ved noget lokalt og er med til at skubbe til nogle meningsdannere og sætte ting på dagsordener,” sagde han.

Offentlig og privat

Andre mente ikke, at den nuværende repræsentation i MED skulle være afgørende. Dels fordi det nuværende system kun er sikret tre år frem, dels fordi MED kun findes på de offentlige arbejdspladser.

”Jeg sidder selv i MED. Jeg har stor respekt for den tredjedel af vores kollegaer, der er på det private arbejdsmarked, og jeg kan godt forstå, at de føler sig mere i kompagniskab hos akademikerne. Så må vi til gengæld opdrage AC til at stille med de bedste og få mere styr på organisationen,” sagde Kirsten Thoke, der sidder i TR-rådet.

Fra de private i praksissektoren var der da også opbakning til Akademikerne.

”Jeg repræsenterer praksissektoren og er klart for AC. Dels fordi faget akademiseres, dels fordi lægerne er en af vores vigtigste samarbejdspartnere,” sagde Marianne Kongsgaard.

Hvad med de andre?

Danske Fysioterapeuter er i dag en del af Sundhedskartellet. Det slutter med udmeldelsen fra FH, hvor de øvrige organisationer fortsat er medlem. Flere sundhedsorganisationer – blandt andre Ergoterapeutforeningen – mangler dog stadig at tage stilling til, hvor de vil være medlemmer. Tina Lambrecht håber, at de vil gå med over i Akademikerne, men understreger, at det er deres egen beslutning.

”Hver organisation må jo afgøre med sig selv, hvor man bedst varetager sit fags og sine medlemmers interesser. Uanset hvad det ender med, vil vi fortsat samarbejde med alle i hele fagbevægelsen om vores fælles dagsordener.”

De store dagsordener

Et andet vigtigt argument for fortalerne for at vælge FH, var, at man må stå sammen for at kunne løfte alle lønmodtageres interesser.

”Det afgørende for mig er de store samfundsproblemer. Forringede dagpenge, forringede arbejdsvilkår og et økonomisk paradigme med nedskæringer på sygehuse og uddannelser. Det er på grund af disse store problemer, at FH er dannet,” sagde regionsformand Brian Errebo-Jensen.

Det samme tema var Jeanette Præstegaard inde på.

”Der bliver ledet indenfor en neoliberal logik. Der er stram politisk styring – det var vi også vidne til med den forrige regering. Derfor er en samlet lønmodtagerorganisation, der står sammen, vejen frem. Arbejdstagere mod arbejdsgivere,” sagde hun og understregede samtidig, at hun ikke havde stor tiltro til indflydelsen i AC.

”Lægerne er ikke specielt interesserede i vores dagsorden om fysisk aktivitet.”

Formand Tina Lambrecht understregede, at indflydelse ikke er noget, man får forærende.

”Jeg tror, at indflydelse bliver skabt af dem, der læner sig frem. Vi er som forening sat i verden, både for at varetage medlemmernes arbejdsvilkår og sikre fagets udvikling. Det gør vi bedst i et fællesskab med klart fokus på uddannelse og professionsudvikling.”

Markant flertal

Debatten blev afsluttet med afstemning, hvor 36 af repræsentanterne stemte for Akademikerne, mens 19 foretrak Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det betyder, at Danske Fysioterapeuter nu søger optagelse i Akademikerne. På grund af reglerne for udmeldelse og optagelse i hovedorganisationer, bliver det nye medlemskab gældende fra 1. januar 2020. Indtil da er Danske Fysioterapeuter medlem af FH.