Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Rustet til fremtiden

LEDER // "Når vi skal løfte faget og fysioterapeuters vilkår, er det afgørende, at vi har fødderne plantet det rigtige sted," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

På det netop overståede repræsentantskabsmøde blev der truffet en række vigtige beslutninger, som du kan læse mere om i dette nummer af Fysioterapeuten. Her vil jeg fremhæve to tiltag, som begge kan lyde fjernt fra en fysioterapeutisk hverdag, men som får stor betydning for vores fælles fremtid; valget af ny hovedorganisation og et gennemsyn af vores politiske struktur.

Fra årsskiftet bliver hovedorganisationen FTF, som vi hidtil har været en del af sammen med sygeplejersker, lærere og en lang række andre faggrupper, lagt sammen med LO til Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Repræsentantskabet skulle derfor beslutte, om vi skal følge med over i det brede fællesskab, eller vi i stedet skal vælge det mere målrettede hos Akademikerne. Det var ikke nogen enkel beslutning. Der er fordele og ulemper ved begge organisationer – og generelt ved at sige farvel til det, vi har kendt.

Et markant flertal af repræsentanterne pegede på Akademikerne. Jeg var selv en del af det flertal, for jeg er overbevist om, at det giver de bedste rammer for, at vi kan udvikle faget, sikre medlemmernes interesser og møde fremtiden som én forening for alle fysioterapeuter.

Det vil samtidig være et bedre afsæt for vores ønske om at få uddannelsen til fysioterapeut ind på universiteterne. Det nye medlemskab betyder ikke, at vi får noget forærende. Men når vi skal løfte faget og fysioterapeuters vilkår, er det afgørende, at vi har fødderne plantet det rigtige sted.

Selvom vi vælger Akademikerne, vil vi stadig gøre alt, hvad vi kan for at fortsætte samarbejdet med de andre organisationer i Sundhedskartellet. Flere af dem overvejer lige nu, om de skal følge os over i AC. Set herfra vil det give god mening. Men det er et valg, hver organisation må træffe ud fra, hvad de tror er bedst for deres medlemmer.

Repræsentantskabet besluttede også, at vi skal kigge indad og sikre, at den måde, vi politisk har skruet vores forening sammen på, passer med de udfordringer, vi står overfor i fremtiden. Frem til næste repræsentantskabsmøde gennemfører vi derfor et gennemsyn af den politiske organisering i Danske Fysioterapeuter.

Det handler blandt andet om, hvordan vi bedre inddrager jer som medlemmer i de beslutninger, der kommer til at præge faget og foreningen. Gennemsynet skal også sikre, at vi er organiseret på en måde, der giver os de bedste muligheder for at varetage jeres interesser i det nye sundhedsvæsen, der lige nu er på tegnebrættet.

Vi går en spændende tid i møde. Det er nu, vi støber fundamentet for fysioterapiens fremtid.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar