Træning forbedrer ikke kognitiv funktion ved demens

Nyt studie finder ikke som tidligere studier effekt af træning på de kognitive funktioner hos personer med demens.
Foto: iStock.

Træning har effekt på træningstilstand, men ikke nødvendigvis på kognitiv funktion eller på funktionsevnen hos personer med demens. Det viser et nyt stort randomiseret studie med 494 deltagere med let til moderat demens, hvoraf de fleste led af Alzheimers sygdom. Gennemsnitsalderen var 77 år. Studiet var et multicenterstudie.

Studiet er engelsk og et af de største studier, der har set på effekten af træning til personer med demens. I studiet blev deltagerne fordelt på to grupper. Den ene var en interventionsgruppe, der fik det vanlige tilbud kombineret med fire måneders superviseret træning og støtte til at fortsætte træningen bagefter. Den anden gruppe fik udelukkende vanlig pleje.

Træningen

Fysioterapeuter stod for udarbejdelse af træningsprogrammerne og superviserede træningen, der var målrettet den enkelte deltager.

Træningen blev gennemført på hold med 6-8 deltagere og bestod af såvel aerob træning og styrketræning. Deltagerne varmede op efterfulgt af cykling med moderat til høj intensitet på en spinningcykel. I programmet indgik desuden styrkeøvelser med håndvægte og vægtveste. Der blev trænet to gange om ugen.

Selve programmet er beskrevet i en artikel om studiet publiceret i British Medical Journal.

Læs artiklen her

På siden om Danske Fysioterapeuters faglige status kan du blandt andet læse mere om fysioterapi til mennesker med demens.

Læs mere her

Kun effekt på den fysiske form

Forskerne fandt ingen effekt på deltagernes kognitive funktion efter træningen og heller ikke på funktionsevnen eller livskvalitet. Deltagerne kom i bedre fysisk form, men det fik ikke betydning for ADL.

Studiets resultater afviger fra andre mindre studier, der ifølge forskerne i studiet, har været af svingende kvalitet. Størstedelen af deltagerne led af Alzheimers sygdom, og det kan være en af forklaringerne på det negative resultat.

Del eller udskriv artiklen
3 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Daniel Haaning Kristensen

  Interessant kontrast til fundene i bl.a. ADEX-projektet, som fandt et signifikant højere mentalt forarbejdningstempo via SDMT efter udførsel af en lignende protokol - men dog heller ingen effekt på hverken hukommelse, mental styring eller ordmobilisering.

  Vigtigt studie ift. forventningsafstemning omkring effekten af den undersøgte træningsform. Kunne være spændende med et studie af samme høje kvalitet, som så på effekten af funktionel træning. • Vibeke Pilmark

  Kære Jesper
  Tak, Jesper. Du har en god pointe, får forskerne har udelukkende set på den fysiologiske effekt af konditionstræningen på kognitive funktioner. Men hvis træningen foregik i et mere udfordrende set-up, var resultatet formentlig et andet. Jeg håber, at andre fysioterapeuter på området har lyst til at nuancere forskningsresultatet.

  Med venlig hilsen Vibeke Pilmark, faglig redaktør, Danske Fysioterapeuter.
 • Jesper

  Det er lidt som at sammenligne æbler og bananer. De studier der bl.a. går forud, BDNF exercise studierne, foregår bl.a. udendørs og i kuperet terræn med fokus på funktionelle aktiviteter. I nærværende studie er tale om indendørs træning i maskiner og på cykler.

  Så kan det nye studie pege på meget mere end der umiddelbart ikke er positiv effekt på de kognitive funktioner ved borgere ramt af demens når de deltager i indendørs træning i maskiner og på cykel?
Indsend kommentar