Vinderne af bachelorprisen sætter fokus på socialt udsatte

Årets bachelorpris går til tre fysioterapeuter, der med deres vinderartikel har undersøgt fysioterapeuternes rolle i arbejdet med socialt udsatte borgere.
Bachelorprisen blev overrakt af formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, Lars Henrik Larsen. Ane Holsaae var bortrejst, så det blev hendes to medforfattere, Ann Blikdahl og Tommy Heyst, der tog imod pris og hyldest fra salen. Foto: Heidi Lundsgaard.

Ann Blikdahl, Tommy Heyst og Ann Holsae er vindere af Bachelorprisen 2018. De nu færdiguddannede fysioterapeuter kommer fra Københavns Professionshøjskole, og deres vinderartikel baserer sig på deres bachelorprojekt.

Prisen på 25.000 kr. blev overrakt af formand for Danske Fysioterapeuter Lars Henrik Larsen på fagkongressen. Han gav vinderne følgende ord med på vejen:

”Vinderartiklen beskriver, hvilke kompetencer fysioterapeuter skal have for at arbejde effektivt med socialt udsatte borgere: Tålmodighed, vedholdenhed, engagement, rummelighed, kreativitet og forståelse for de socialt udsattes bio-psyko-sociale situation. Det er essentielle kompetencer i arbejdet med hjemløse, stofmisbrugere, psykisk syge og andre på kanten af samfundet.”

Vinderartikel og interview

Der blev indsendt i alt 14 artikler til Bachelorprisen 2018. To lektorer fra fysioterapeutuddannelsen i henholdsvis Næstved og Aarhus har vurderet de indsendte artikler og gav ros til vinderne for at tage fat på et vigtigt og relevant emne, som de har undersøgt med stringente metoder.

Titlen på vinderprojektet er 'Ulighed i sundhed, socialt udsatte og fysioterapeutiske kompetencer'.

Læs interview med vinderene

Se vinderartiklen (pdf)

Se alle nyheder fra fagkongressen

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar