Bachelorprisen tangerer rekorden

Der er indsendt 16 artikler til årets bachelorpris, og det er flere artikler end de sidste tre år. Artiklerne spænder vidt, både hvad angår emner og valg af studiedesign. Vinderen bliver annonceret på hjemmesiden i april.
Foto: iStock

Ikke siden 2015 er der indsendt så mange artikler til Bachelorprisen, som i år. Ved deadline i går var der indsendt i alt 16 artikler, som alle deltager om den eftertragtede pris. Vinderen af prisen får udover den store ære og muligheden for at få artiklen publiceret også 25.000 kr.

Artiklerne er skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er bestået i år og sidste år. Seks artikler er skrevet af tidligere studerende fra Københavns Professionshøjskole, fire kommer fra Professionshøjskolen Absalon, tre fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, imens resten fordeler sig på de øvrige uddannelsessteder.

Bag hver artikel står mere end én forfatter. Således deltager hele 35 fysioterapeuter, der har dimitteret fra uddannelsen i år eller sidste år.

Det er glædeligt, at så mange nyuddannede har haft overskud til at skrive en artikel lige efter afsluttet eksamen her i januar/februar. Flere af dem er gået fra bachelorprojekt og eksamen og direkte over i artikelskrivningen.

Variation i emner og design

De fleste af de mange indsendte artikler er kvalitative studier og litteraturgennemgange. I forhold til tidligere, beskriver langt færre artikler undersøgelser relateret til specifikke dele af bevægeapparatet, og flere har taget udgangspunkt i lidt mere overordnede emner.

Artiklerne spænder vidt og behandler emner som neurorehabilitering, ridefysioterapi, fysioterapeuters rolle, seksualitet, teknologi og ortoser.

Den videre proces

Det er to lektorer fra to af landets fysioterapeutuddannelser, der i samarbejde med den faglige redaktør skal udvælge den endelige vinder af prisen.

Bedømmerne får tre uger til at tygge sig igennem de 310.938 anslag, som samlet udgør antallet af anslag i de 16 artikler.

Vinderartiklen bliver layoutet og lagt på hjemmesiden sammen med et interview af forfatterne bag. Hele processen forventes at vare et par måneder, så prisens endelige vinder kan offentliggøres på fysio.dk i slutningen af april eller begyndelsen af maj.
   

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar