Fysioterapi før operation forebygger komplikationer

Instruktion i dybt åndedræt og postoperativ mobilisering før abdominal operation forebygger omkostningskrævende komplikationer i lungerne hos især de svageste patienter.
Patienter kan undgå komplikationer, hvis de rådgives og instrueres i vejrtrækningsøvelser og mobilisering, inden de bliver opereret i den nederste del af abdomen. Foto: iStock.

Mange patienter får tilbudt fysioterapi, efter de har gennemgået en større operation i den nederste del af abdomen. Det skyldes de mange komplikationer, der kan opstå efter operationen, der ofte rammer hjerte-lungefunktionen. Disse komplikationer fører til længere indlæggelse, nedsat livskvalitet og nye behandlinger.

Men det kan spare patienterne for lidelser og sundhedsvæsenet for udgifter, hvis patienterne allerede inden operationen får rådgivning og instruktion i dybe vejrtrækningsøvelser og mobilisering, som de skal i gang med umiddelbart efter operationen.

”Det er i store træk ikke, hvor meget fysioterapi, disse patienter får, men hvor tidligt de får det, der har betydning for effekten”, sagde fysioterapeut og forsker Julie Reeve fra New Zealand i sin introduktion til et fokuseret symposium om præoperativ fysioterapi på verdenskongressen i Genéve.

Det er især de patienter, der i forvejen er i risiko for at få komplikationer, der profiterer af den tidlige indsats. Det er typisk de ældste patienter med mange lidelser, patienter med diabetes, overvægtige og patienter i meget dårlig fysisk form.

Usikkerhed om effekt af træning

Hvor forskerne stort set er enige om, at rådgivning og instruktion før operationen er effektiv, er der endnu ikke overbevisende evidens for præoperativ træning. Flere studier har vist effekt, men studierne er små og af dårlig kvalitet. Så på dette område er der brug for mere forskning, sagde Julie Reeve.

Det kan betale sig

Som i de fleste andre sessioner på verdenskongressen var der også på dette symposium et oplæg om de sundhedsøkonomiske konsekvenser ved at introducere præoperativ fysioterapi.

”Hvordan vil I argumentere på jeres sygehus for indførelsen af præoperativ fysioterapi?”, spurgte den australske fysioterapeut Ianthe Boden tilhørerne. Hun mener ikke det er nok at stikke et RCT-studie til beslutningstagerne, der viser, at indsatsen har effekt. Nej, der skal også bruges økonomiske argumenter, fastslog hun.

Ianthe Boden har analyseret, hvad det koster, når patienterne får lungekomplikationer – og det er dyrt. ”Patienterne dør nemlig ikke af komplikationerne, men omkostningerne kommer, fordi de er indlagt i længere tid og får mere behandling, end de andre patienter”.

Det er især præoperativ rådgivning og instruktion, der sparer sygehuset for udgifter ved at reducere antallet af lungekomplikationer.

Se flere nyheder fra Verdenskongressen 2019

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar