Genoptræning har høj patientsikkerhed

Ny opsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på 97 genoptræningscentre viser, at der generelt er rigtig godt styr på patientsikkerheden. Nogle steder skal dog have mere fokus på journalføring.

Når man som borger har behov for genoptræning, kan man regne med, at der er styr på patientsikkerheden. Det viser en sammenfatning som Styrelsen for Patientsikkerhed netop har offentliggjort af deres tilsyn i 2018 på 97 genoptræningscentre.

Som styrelsen skriver i en nyhed under overskriften ”Landets genoptræningscentre leverer høj patientsikkerhed.”

"Langt hovedparten af de sundhedsfaglige krav er indfriet hos alle 97 genoptræningscentre, vi har besøgt i løbet af 2018. Tilsynsbesøgene har været præget af god dialog og refleksion, og vi har mødt engagerede ledere og medarbejdere med et højt fagligt niveau og stærke, tværfaglige samarbejdsrelationer. Det er vores vurdering, at langt de fleste af de genoptræningscentre, som ikke opfylder alle målepunkter, relativt let vil kunne rette op på forholdene," fortæller Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kun ét genoptræningscenter havde, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer som "Større problemer af betydning for patientsikkerheden".

Skal understøtte læring

Et af formålene med tilsynene er at understøtte læring og udvikling. Selvom det generelt ser godt ud, så er der da også noget, der kan blive bedre.

"Vi har konstateret, at genoptræningscentrene generelt har en god praksis for journalføring. Der ligger dog et forbedringspotentiale i forhold til ikke blot at foretage og journalisere en sundhedsfaglig vurdering af, om patienterne har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau, men også at journalisere baggrunden for den sundhedsfaglige vurdering. Journalisering af baggrunden for den sundhedsfaglige vurdering bidrager til en sikker arbejdsgang mellem det sundhedsfaglige personale," forklarer Charlotte Hjort.

Danske Fysioterapeuter har samlet reglerne om journalføring og praktiske råd her.

Læs hele erfaringsopsamlingen her

Også høj sikkerhed hos praktiserende

Sidste år viste en tilsvarende opsamling på Styrelsen for Patientsikkerheds besøg hos praktiserende fysioterapeuter, at de også har et højt niveau for patientsikkerhed. Dog var der også her udfordringer med journalføring.

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Gurli Petersen

  Kære Martin

  Tak for din kommentar.

  Vi kan kun tilslutte os vigtigheden af, at hele arbejdspladsen bliver involveret i efterforløbet af tilsynene. For, som du skriver, hvis der skal ske forbedringer, så er det nødvendigt, at der kommer feedback til medarbejderne, og at alle bliver involveret.

  Erfaringerne fra de sundhedsfaglige tilsyn skal evalueres nationalt til næste år. Vi har netop skrevet til Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er vigtigt, at der kommer fokus på læringen af tilsynene. Det er et af de vigtigste formål med de sundhedsfaglige tilsyn, at der skabes læring, og at styrelsens læringsaktiviteter bliver handlingsanvisende og modtagerorienterede.

  Danske Fysioterapeuter har derfor foreslået styrelsen, at evalueringen lægger særligt vægt på behandlingsstedernes oplevelse af læringen af tilsynene.

  Det kræver selvfølgelig også, at de enkelte arbejdspladser involverer medarbejderne, så alle kan se resultaterne og lære af tilsynsbesøget. F.eks. har behandlingsstedet pligt til at gøre tilsynsrapporten let tilgængelig på sin hjemmeside (eventuelt med et link til rapporten på styrelsens hjemmeside) samt umiddelbart tilgængelig på behandlingsstedet.

  Mvh
  Gurli Petersen, faglig konsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Martin Reinholck-Jæger

  Bare ærgeligt at tilsynene er ubrugelige i forhold til udvikling og forbedring, da tilsyket kun kommunikerer med ledelsen og enkelte medarbejdere.
  Det gør at resten af medarbejderne "kun" får resultatet at vide "det gik godt, men med plads til forbedringer" og så sker der INGEN TING.

  Skulle tilsynene bruges til fofbedringer er det nødvendigt at der efterfølgende sker en eksemplificeret feedback til de enkelte medarbejdergrupper om hvad de kan gøre bedre, for ellers bliver det abstrakt og der sker ingen udvikling, hvorved tilsynene er spild af ressourcer.
Indsend kommentar