Håb, bekymringer og struktur

Hvordan kan flest mulige fysioterapeuter bidrage til at indfri de fælles drømme for faget og professionen? Det kommer deltagerne på Danske Fysioterapeuters dialogmøde i december drøfte, når foreningens politiske struktur er på dagsordenen.
Her ses medlemmer på repræsentantskabsmødet 2018. Foto: Jens Wognsen

Danske Fysioterapeuters politiske struktur. Det kan lyde tørt, men der er faktisk masser af spræl i emnet.

For bag overskriften gemmer sig spørgsmål om, hvilke håb og bekymringer fysioterapeuter har. Hvordan fysioterapifaget og professionen vil udvikle sig. Og hvordan flest mulige fysioterapeuter kan  bidrage til at indfri de fælles drømme for faget og professionen.

Forudsætningen for at vælge den rette struktur er nemlig, at der er klarhed over, hvad det er for en forening, Danske Fysioterapeuter skal være. Det skal debatten om medlemmernes ønsker, fagets fremtid og professionens udvikling medvirke til.

Så når de omkring 80 deltagere på Danske Fysioterapeuters dialogmøde skal drøfte Danske Fysioterapeuters politiske struktur, bliver det ikke kun en debat om organisationsdiagrammer og paragrafer. Men både og.

Det første dialogmøde

Dialogmødet finder sted 6. december i Nyborg. Deltagerne er medlemmerne af foreningens repræsentantskab og fem regionsbestyrelser. Det er første gang, at der afholdes et dialogmøde.

Der kan ikke træffes beslutninger på dialogmødet, eksempelvis om at ændre i foreningens vedtægter. Til gengæld bliver der rig lejlighed til at drøfte aktuelle faglige og politiske emner, og dermed være med til at sætte retning for foreningen.

Den politiske struktur bliver hovedemnet på dialogmødet. På repræsentantskabsmødet i 2020 kommer punktet på dagsordenen. Her bliver der muligheder for at ændre i love, vedtægter og på strukturen.

Praksissektoren og Danske Fysioterapeuters Pris

Deltagerne på dialogmødet kommer også til at drøfte praksissektoren. Repræsentantskabet har besluttet, at der skal foretages en analyse af praksissektoren, som ligeledes skal fremlægges på repræsentantskabsmødet i efteråret 2020.

Og så skal Danske Fysioterapeuters Pris deles ud på dialogmødet til en fysioterapeut.