Kroniske smerter er fokus for fysioterapiens dag

Den 8. september er det fysioterapiens dag. På denne dag vil fysioterapeuter i hele verden sætte fokus på, hvordan fysioterapi kan hjælpe patienter med kroniske smerter.
Verdens fysioterapidag den 8. september har fokus på alle de mennesker, der hver dag må leve med smerter. Smerterne gør det svært at klare jobbet og påvirker livskvaliteten. Foto: iStock

Verdensorganisationen for fysioterapeuter (WCPT) har besluttet, at der den 8. september hvert år afholdes fysioterapiens dag. Tanken er, at medlemslande og fysioterapeuter i hele verden benytter lejligheden til at promovere fysioterapi.

Fokusområdet i år er fysioterapi til kroniske smerter.

Stadig mere forskning viser, at fysioterapi i form af rådgivning, behandling og træning, kan være med til at reducere smerter og øge livskvaliteten hos patientgrupper med kroniske smerter. Dette fokus prægede også flere af sessionerne på den nyligt overståede verdenskongres for fysioterapi i Genevé.

Faglige selskaber og faglig status

I Danmark beskæftiger mange fysioterapeuter sig med behandling af kroniske smertepatienter og en del af den nyere danske forskning inden for fysioterapi undersøger effekten af fysioterapi til at mindske smerter, herunder hvilke interventioner der har effekt og hvilke, der ikke har.

Som medlem i Danske Fysioterapeuter har du adgang til de faglige selskaber. Mange af dem har fokus på, hvordan man kan behandle og håndtere patienter med kroniske smerter. Det gælder således både selskaber, der tager udgangspunkt i fysiske sygdomme og selskaber, der beskæftiger sig med patienter med psykiatriske og psykosomatiske lidelser.

Særligt Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi bringer på sin hjemmeside nyheder, artikler og annoncer for kurser og konferencer på området.

Men du kan også finde mere viden på bloggen Viden om Smerter, der bringer mange indlæg om emnet. For nylig publicerede bloggen et indlæg om de mulige fysiologiske mekanismer, der fører til radikulopati.

Faglig status og kliniske retningslinjer

Danske Fysioterapeuter har udgivet folderen Fysioterapi til mennesker med smerter. Folderen - kaldet en faglig status - er skrevet af fysioterapeut, ph.d. Bjarne Rittig-Rasmussen, og den giver et overblik over, hvornår det er relevant at indtænke fysioterapi til behandling af smerter, og hvilke dele af fysioterapien, der har effekt.

Her på hjemmesiden finder du også link til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR) af relevans for fysioterapi. Flere af disse retningslinjer har direkte og indirekte fokus på smerter. Du kan for eksempel finde retningslinjer for smerter i bevægeapparatet fra 2015 samt retningslinjer for smerter i ryg og nakke fra 2016

Smerter - et stort problem

Det anslås, at 850.000 danskere lever med kroniske smerter. Det kan have store konsekvenser for både funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er det også oplagt at sundhedsvæsnet prioriterer området højere, mener Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

”De mange mennesker, der lever med smerter, har krav på, at man tager den nye viden om betydningen af træning, rådgivning og behandling alvorligt. Set herfra er der ingen tvivl om, at det vil være både bedre for patienterne og billigere,” siger hun og fortsætter:

”Det er noget, vi fremhæver overfor politikere og andre aktører i sundhedsvæsnet, hver gang vi har chancen.”

Hun peger på, at et af elementerne i den sundhedsreform, som den nu afgåede regering lagde op til, var netop nationale standarder for muskel- og skeletsygdomme.

”Det er afgjort noget den nye regering bør gå videre med, hvis man vil det bedste for patienterne,” siger Tina Lambrecht.


Du kan følge fysioterapiens dag på de sociale medier på hashtagget #worldptday.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar