Ny forskning skal styrke hjerterehabiliteringen

Fysioterapeuterne og forskerne Hanne Birke og Barbara Brocki skal i gang med store forskningsprojekter omkring hjerterehabilitering. Hjerteforeningen har støttet projekterne, der skal forbedre tilbuddet til de svageste af patienterne.
Billede: iStock

Hjerteforeningen har bevilget et treårigt stipendiat og en million kroner til to studier, der skal være med til at forbedre hjerterehabiliteringen. I spidsen for de to studier er to fysioterapeuter med forskerbaggrund.

Det drejer sig om Hanne Birke, der med sit stipendiat skal gøre det lettere for sårbare patienter at deltage i hjerterehabilitering, og Barbara Brocki, der med støttekronerne skal udvikle et telerehabiliteringsprogram til ofte skrøbelige ældre patienter, der har fået indopereret en hjerteklap.

Sammenhængende forløb

Hanne Birke har netop afsluttet sin ph.d. med en afhandling om medicinsk smertebehandling. Nu skal hun i gang med et stort studie, der skal være med til at skabe et sammenhængende forløb for patienter med hjerte-kar-sygdom.

Hanne Birke skal desuden udvikle nye måder at samarbejde på – på tværs af sektorer. I projektet vil fokus særligt være på de patienter, der sjældent deltager i rehabiliteringstilbud.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem CKFF, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Kardiologisk Ambulatorium på Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen og Dansk Oplysningsforbund. Derudover inddrages en faglig ekspertgruppe med eksperter fra Defactum, Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Telerehabilitering

Barbara Brocki modtog i 2018 Danske Fysioterapeuters pris for sin forskning. Hun skal i gang med projektet Future Telerehabilitation efter TAVI (stent-klapbehandling). Hun skal med projektet være med til at udvikle et telemedicinsk rehabiliteringstilbud til patienter, der har fået indsat en ny hjerteklap via kateter.

Ligesom Hanne Birkes projekt er der også i dette projekt fokus på de svageste patienter i hjerterehabiliteringen, da de fleste patienter, der får tilbudt denne operation, er skrøbelige ældre med mange andre kroniske sygdomme.

Tanken er, at den telemedicinske rehabilitering skal gøre det lettere for patientgruppen at deltage i rehabiliteringen, der foregår i patientens eget hjem og er skræddersyet til den enkelte.

Projektet, der forløber fra 2019-2022 udgår fra henholdsvis Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Hjerte-Lungekirurgisk afdeling samt Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og gennemføres i samarbejde med Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Telesundhed & telerehabilitering, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Vigtig forskning til sårbar gruppe

”Det er glædeligt, at Hjerteforeningen har bevilget økonomisk støtte og oprettet et stipendiat til at forske på to så vigtige områder af hjerterehabiliteringen. Man ved i dag, at deltagelse i hjerterehabilitering har overordentlig stor betydning for livskvalitet og overlevelse. Men vi ved også, at især de svageste og skrøbeligste patienter, som vil have mest gavn af den, har svært ved at overkomme rehabiliteringen. Jeg håber, at disse to projekter vil bidrage til, at man også får fat i denne gruppe i rehabiliteringen. Jeg ønsker Barbara Brocki og Hanne Birke held og lykke med projekterne og glæder mig til at læse resultatet, når det foreligger”, siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.