Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger stadig

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger stadig, viser helt nye tal fra Kommunernes Landsforening. Hvis det fortsætter, vil honorarerne blive sat ned næste år.

”Nu er det alvor. Udgifterne stiger stadig for meget, og hvis det fortsætter, bliver den økonomiske ramme overskredet. Konsekvensen bliver, at alle fysioterapeuter, der arbejder med patienter, som får vederlagsfri fysioterapi under speciale 62, vil få lavere honorarer næste år,” siger konsulent i Danske Fysioterapeuter Jens Peter Vejbæk.

Det er helt nye tal, som får Danske Fysioterapeuter til at råbe vagt i gevær. Kommunernes Landsforening har netop frigivet tallene til og med september 2019, og de nye tal viser en stigning på 6,8 procent. Det er en fortsættelse af udviklingen i årets første halvår, hvor udgifterne steg med 6,6 procent.
Da der er aftalt en fast økonomisk ramme for vederlagsfri fysioterapi, bliver honorarerne tilsvarende beskåret næste år, hvis udviklingen fortsætter resten af året.

Flere patienter og stigning i udgifter

”Størstedelen af stigningen skyldes, at der er kommet flere patienter. Men desværre er udgifterne pr patient også steget. Hvis udviklingen ikke bliver vendt, bliver rammen for hele 2019 overskredet,” siger Jens Peter Vejbæk. 

Som repræsentant for Danske Fysioterapeuter giver Jens Peter Vejbæk ikke  bindende henstillinger, for det strider formodentlig imod konkurrencelovgivningen. Men han opfordrer til, at klinikkerne ser nøje på, hvad de hver især kan gøre for at nedbringe udgifterne.

”Som fagforening har vi et aktivt medansvar for at bistå med at sikre, at udgiftsrammen bliver overholdt. Det står i overenskomsten. Vi må gerne anbefale, at klinikkerne hver især overvejer, hvad de kan gøre for, at udgifterne ikke stiger mere,” siger han.

Der er flere måder, den enkelte klinik kan begrænse væksten i behandlingerne på, forklarer Jens Peter Vejbæk:

”Du kan følge med i din honorarspecifikation fra regionen. Hvis udgiften til speciale 62 er steget med mere end 3,9 procent siden 2018, ligger du for højt i forhold til den vækstmulighed, der er i den overordnede udgiftsramme. Du har mulighed for at gøre din udgift mindre inden årets udgang, for eksempel ved at oprette en venteliste for patienterne, og ved at give den enkelte patient færre behandlinger, hvis du fagligt vurderer, at patienten kan klare sig med mindre behandling.”

Alle klinikker kan få beskåret honorar

Han understreger, at selvom nogle klinikker ikke har behandlet for mange patienter, vil alle klinikker, som er omfattet af ordningen, få beskåret deres honorar næste år, med mindre stigningen stoppes.

”Vi er efter hårde forhandlinger blevet enige med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en overenskomst der indeholder en fast udgiftsramme, og fysioterapeuterne må selv træffe valg om, hvad de vil gøre hver især."

"Vi kan som fagforening/brancheorganisation kun anbefale, at man holder igen, så rammen ikke bliver overskredet, og så honorarerne i 2020 ikke falder, for det er i sidste ende konsekvensen,” siger Jens Peter Vejbæk.

Der er ingen fordele ved at overskride udgiftsrammen, og det vil kun blive værre år for år, hvis fysioterapeuterne ikke holder igen.

Del eller udskriv siden
13 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Mette

  Hej Jens Peter

  Tak for dit svar. Jeg tror ikke, jeg blev så meget klogere ud over, at jeg kan se, at få brodne kar fortsat får lov til at ødelægge det for de mange, både hvad angår snyd og den nuværende aftale (om ingen fysioterapibehandling i slutningen af år 2019) som ikke overholdes. Æv at I ikke vil gøre mere ved det, hvad jeg godt tror I kan, hvis I vil/tør.

  Venlig hilsen
  Mette
 • Jens Peter Vejbæk

  Tak for kommentarerne, som jeg vil forsøge at samle op på her.

  Kære Tanja, Danske Fysioterapeuter har en løbende dialog med patientorganisationerne. Vi har således holdt møde med dem, både i 2018 da vi indgik aftalen om den nye overenskomst med en fast ramme, og i 2019 hvor vi har kunnet se, at udgifterne er steget for meget i forhold til rammen. Senest har vi talt sammen i denne uge. Endvidere har vi naturligvis haft løbende drøftelser med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om udgiftsudviklingen. Regioner og kommuner bliver også orienteret om udgiftsudviklingen.

  Kære Finn, Det er først og fremmest RLTN, der kan redegøre for, hvorfor man ikke ville acceptere den model for individuel fordeling af tilbagebetaling, som Danske Fysioterapeuter foreslog. RLTN gav under forhandlingerne den begrundelse, at det ville være en mere besværlig måde at udmønte tilbagebetalingskravet på, og at det ville bryde med princippet som er kendt fra de andre praksisområder.

  Kære Mette, Danske Fysioterapeuter havde naturligvis gerne set en større ramme, der ikke gjorde det nødvendigt for fysioterapeuterne at oprette venteliste for patienterne. Men vi har indgået en overenskomst om en fast, begrænset udgiftsramme, og har således forpligtet os til at forsøge at overholde den. I forhold til at der er fysioterapeuter, der ikke overholder overenskomstens regler, så er der et overenskomstmæssigt system til at håndtere det. Regioner og kommuner har som myndigheder kontrolopgaven, og Danske Fysioterapeuter bakker op om behandlingen, hvis der opstår sager om det. Endvidere har vi som nævnt bedt om en mere individuel opfølgning vedrørende aktiviteten.

  Med venlig hilsen
  Jens Peter Vejbæk, Danske Fysioterapeuter
 • Finn Zachariassen

  Kære Jens Peter
  Er helt på linje med hvad Tanja og Mette mener og skriver.
  Du skriver:
  Som overenskomsten er nu, er der ikke nogle styringsredskaber til at "gøre noget ved" de klinikker, som tager imod flere patienter, end der er plads til i rammen.
  Det undrer mig at det ikke har været et ultimativt krav fra Danske Fysioterapeuter. Som det er nu kan vi umuligt stå sammen, da ordningen “tolkes” forskelligt fra klinik til klinik.
  Hvem har forhandlet aftalen, og kan de kaste lys over hvad motivet fra modparten har været for ikke at ville have det som en del af aftalen?

  Mvh.
  Finn Zachariassen
 • Mette Holmberg

  Hej Jens Peter!

  Tak for dit svar. Jeg er dog lidt forundret over det. Jeg troede, at I var med til forhandlingerne i Lønnings-og takstnævnet, når I er med til at forhandle overenskomster, men det er I måske ikke?

  Samtidig er det mig fuldstændig uforståeligt, hvordan I blot kan lade være med at igangsætte jeres egen undersøgelse af om der er brådne kar blandt jeres medlemmer, . I må da kende eksempler, hvor der laves snyd fx at patienter ikke kan melde afbud til bassintræning selvom patienten ikke kan komme eller at der faktureres selvom patienten ikke kommer en gang til hold træning.

  Samtidig undrer det mig, at I har medlemmer/klinikker, som ikke overholder/ønsker at deltage i den aftale, som de forskellige regioner har vedtaget - nemlig at der ikke er vederlagsfri fysioterapi resten af år 2019. Jeg er bekendt med at to landsdækkende klinikker ikke vil være med i den aftale!! Det betyder jo, at de dels forsøger at spinde guld i en periode, hvor nogle “lukker ned“ og overholder aftalen, dels at de er med til at gøre “livet surt” for patienter i 2020, fordi der så er færre penge fra regionens side!!

  Jeg synes bestemt også at en større mediebevågenhed kunne være ønskelig og bakker til fulde Tanja op! I som interesseorganisation og forhandler må op af stolene i medieverden og fortælle hvad der sker. I er meget vigtige for os, som har et stort behov for jeres behandling. I er med til at hjælpe os som får vederlagsfri fysioterapi til at have en bedre hverdag. Derfor har vi brug for jer! Gør noget!

  Venlig hilsen
  Mette • Tanja Balling Sørensen

  Hej Jens Peter.

  Jeg er efter endt læsning af artiklen lige så forfærdet og forarget over KL’s løsning, som jeg var efter deltagelse i regionens årsmøde.
  Hvorfor er vi ikke mere tydelige og går til pressen? Det var overalt i medierne, da man talte mulig egenbetaling hos lægerne osv. Det gav ramaskrig og virkede!
  Vi har lavet en skrivelse til vores vederlagsfrie patienter, der forklarer problemet, så de forstår at det er er landsdækkende problem. Men ingen har hørt om det fra andre end os....
  Vi har opfordret patienterne til at skrive til kommunen og er selv i dialog med sundhedschefen, som blot svarer patienternes henvendelser med glatte svar om, at det er op til den enkelte klinik at afgøre, hvad de tilbyder patienterne.

  Mvh Tanja Sørensen, fys. og formand for Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Sønderborg Kommune.
 • Vibeke Pilmark

  Hej Eva
  Der er ikke rigtig kommet respons på dit indlæg her på Fysio.dk. Derfor har jeg sendt dig en mail med forslag til, hvad du kan gøre for at få de udtalelser, du har brug for.
  Med venlig hilsen
  Vibeke Pilmark, Danske Fysioterapeuter
 • Eva Kjeldsholm

  Hej.
  Jeg skriver på en artikel for Foreningen For Rygsøjlegigt. Jeg skriver om ændringerne i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi, og har i den forbindelse brug for en udtalelse fra en behandlendende fysioterapeut og en patient. Er der nogen som kunne være interesseret i at komme med en udtalelse som jeg må bruge?
  Dbh
  Eva
 • Eva Kjeldsholm

  Hej.
  Jeg arbejder på en artikel for Foreningen For Rygsøjlegigt, for at belyse problematikken omkring ændringerne i den vederlagsfrie fysioterapi. I den forbindelse har jeg brug for nogen udtalelser fra en behandlende fysisoterapeut og en patient. Jeg har læst kommentarerne her, og vil gerne spørger om nogen kunne tænke sig at komme med en udtalelser som jeg må bringe i min artikel?
  Skriv til mig på eva@medicalmedia.dk, hvis du kunne tænke dig at være med.
  Dbh Eva
 • Christian Jesper Engvad Madsen

  Det er ret skræmmende læsning. Men problemet ligger jo i at de nationale kliniske retningslinier og midlerne i praksisoverenskomsten ikke passer sammen. Tænk at der opfordres til at læge henviste patienter ikke skal behandles. Men på venteliste. Forestil jer er ramaskrig hvis der var tale om medicin. Operation!!!
  Hvor dårlig kvalitet vil vi som fysioterapeuter acceptere at tilbyde vores patienter?
  Vi skal selvfølgelig behandle ud fra faglighed og evidens i hvert enkelte tilfælde!
  God jul!
 • Jens Peter Vejbæk

  Kære Mette,
  Hvis du vil vide, hvorfor Regionernes Lønnings- og Takstnævn ikke ville være med til en model, (hvor de klinikker, der er steget mest, bliver holdt individuelt ansvarlige, hvis den overordnede udgiftsramme bliver overskredet og der dermed skal ske tilbagebetaling), må du spørge dem.
  Danske Fysioterapeuter har fortalt om, at vi under overenskomstforhandlingerne har stillet dette krav, fordi der er mange af vores medlemmer, der spørger om, hvorfor det ikke er sådan. Som overenskomsten er nu, er der ikke nogle styringsredskaber til at "gøre noget ved" de klinikker, som tager imod flere patienter, end der er plads til i rammen.

  Med venlig hilsen
  Jens Peter Vejbæk, Danske Fysioterapeuter
Se flere
Indsend kommentar

Se flere nyheder

Endnu to fysioterapeuter er udnævnt til professorer

Med Michael Rathleff og Kristian Thorborg er antallet af fysioterapeuter med professortitel oppe på 12.

3

Hypermobilitet øger risiko for ACL-skader

Generel hypermobilitet øger risikoen for korsbåndsskader især hos mænd. Der mangler konsensus om test af hypermobilitet i idrætten.

Løn ·

Nye løntal – så meget tjener din kollega

Lønberegneren er nu opdateret med de seneste løntal. Klik ind og se, hvad andre fysioterapeuter i samme type stilling får af løn, pension, ferie og meget mere.

10
Flere nyheder