Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger stadig

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger stadig, viser helt nye tal fra Kommunernes Landsforening. Hvis det fortsætter, vil honorarerne blive sat ned næste år.

”Nu er det alvor. Udgifterne stiger stadig for meget, og hvis det fortsætter, bliver den økonomiske ramme overskredet. Konsekvensen bliver, at alle fysioterapeuter, der arbejder med patienter, som får vederlagsfri fysioterapi under speciale 62, vil få lavere honorarer næste år,” siger konsulent i Danske Fysioterapeuter Jens Peter Vejbæk.

Det er helt nye tal, som får Danske Fysioterapeuter til at råbe vagt i gevær. Kommunernes Landsforening har netop frigivet tallene til og med september 2019, og de nye tal viser en stigning på 6,8 procent. Det er en fortsættelse af udviklingen i årets første halvår, hvor udgifterne steg med 6,6 procent.
Da der er aftalt en fast økonomisk ramme for vederlagsfri fysioterapi, bliver honorarerne tilsvarende beskåret næste år, hvis udviklingen fortsætter resten af året.

Flere patienter og stigning i udgifter

”Størstedelen af stigningen skyldes, at der er kommet flere patienter. Men desværre er udgifterne pr patient også steget. Hvis udviklingen ikke bliver vendt, bliver rammen for hele 2019 overskredet,” siger Jens Peter Vejbæk. 

Som repræsentant for Danske Fysioterapeuter giver Jens Peter Vejbæk ikke  bindende henstillinger, for det strider formodentlig imod konkurrencelovgivningen. Men han opfordrer til, at klinikkerne ser nøje på, hvad de hver især kan gøre for at nedbringe udgifterne.

”Som fagforening har vi et aktivt medansvar for at bistå med at sikre, at udgiftsrammen bliver overholdt. Det står i overenskomsten. Vi må gerne anbefale, at klinikkerne hver især overvejer, hvad de kan gøre for, at udgifterne ikke stiger mere,” siger han.

Der er flere måder, den enkelte klinik kan begrænse væksten i behandlingerne på, forklarer Jens Peter Vejbæk:

”Du kan følge med i din honorarspecifikation fra regionen. Hvis udgiften til speciale 62 er steget med mere end 3,9 procent siden 2018, ligger du for højt i forhold til den vækstmulighed, der er i den overordnede udgiftsramme. Du har mulighed for at gøre din udgift mindre inden årets udgang, for eksempel ved at oprette en venteliste for patienterne, og ved at give den enkelte patient færre behandlinger, hvis du fagligt vurderer, at patienten kan klare sig med mindre behandling.”

Alle klinikker kan få beskåret honorar

Han understreger, at selvom nogle klinikker ikke har behandlet for mange patienter, vil alle klinikker, som er omfattet af ordningen, få beskåret deres honorar næste år, med mindre stigningen stoppes.

”Vi er efter hårde forhandlinger blevet enige med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en overenskomst der indeholder en fast udgiftsramme, og fysioterapeuterne må selv træffe valg om, hvad de vil gøre hver især."

"Vi kan som fagforening/brancheorganisation kun anbefale, at man holder igen, så rammen ikke bliver overskredet, og så honorarerne i 2020 ikke falder, for det er i sidste ende konsekvensen,” siger Jens Peter Vejbæk.

Der er ingen fordele ved at overskride udgiftsrammen, og det vil kun blive værre år for år, hvis fysioterapeuterne ikke holder igen.

Se flere nyheder

Endnu to fysioterapeuter er udnævnt til professorer

Med Michael Rathleff og Kristian Thorborg er antallet af fysioterapeuter med professortitel oppe på 12.

3

Hypermobilitet øger risiko for ACL-skader

Generel hypermobilitet øger risikoen for korsbåndsskader især hos mænd. Der mangler konsensus om test af hypermobilitet i idrætten.

Løn ·

Nye løntal – så meget tjener din kollega

Lønberegneren er nu opdateret med de seneste løntal. Klik ind og se, hvad andre fysioterapeuter i samme type stilling får af løn, pension, ferie og meget mere.

10
Flere nyheder