23 fysioterapeuter stiller op til repræsentantskabet

Vil du være med til at bestemme, hvordan Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig, kan du indtil 15. maj stille op til repræsentantskabet. Som noget nyt, skal der vælges fem almindelige medlemmer. 23 fysioterapeuter har meldt deres kandidatur.
Repræsentantskabet samlet til dialogmøde i december 2019. Foto: Carsten Bundgaard

Det er stadig muligt at stille op og blive valgt direkte til repræsentantskabet.

Som noget nyt, er der afsat fem pladser til almindelige medlemmer, der vil være med til at lægge den faglige og politiske linje for Danske Fysioterapeuter.

Du behøver ikke være valgt til bestyrelsen i en region, fraktion eller et fagligt selskab for at få en af de fem pladser. Den eneste forudsætning er, at du har lyst til og interesse for arbejdet i repræsentantskabet.

Sådan stiller du op

Ønsker du at stille op til valg, så send en mail med dit fulde navn til valg@fysio.dk senest 15. maj kl. 10.00, så hører du nærmere om det videre forløb og valget.

Valget til repræsentantskabet finder sted i juni måned.

Når kandidaterne til repræsentantskabet har meldt sig, får alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen mulighed for at stemme.

Kandidater

Foreløbig har 23 medlemmer meldt deres kandidatur til de fem pladser:

Region Hovedstaden

 • Annette Lykkegaard
 • Jacob Ebbesen
 • Kathrine Tang Møller
 • Lars Eberhardt
 • Linda Kahr Andersen
 • Simon Schandorff Damgaard Sørensen
 • Thomas Nordstrøm Pedersen

Region Midtjylland

 • Anders Winther
 • Bjarne Rittig-Rasmussen
 • Christian J Madsen
 • Jakob Bjørnshave
 • Jens Gramstrup Olesen

Region Nordjylland

 • Julie Beck Christoffersen
 • Kurt Madsen
 • Per Gade
 • Tina Rank Franzen

Region Sjælland

 • Judith Forbert Petersen
 • Lars Ojén
 • Troels Dyrholm Siemsen

Region Syddanmark

 • Gorm Høi Jensen
 • Lene Lebech
 • Samantha Sabado
 • Vivi Toftegaard Pedersen

Læs mere om repræsentantskabet

Del eller udskriv siden
10 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Mikael Mølgaard

  Kære Per
  Her er hvad du efterspørger:
  https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/kandidaterne-til-reprasentantskabet-er-pa-plads
  Venlig hilsen
  Mikael Mølggard
 • Per Tornøe

  4 dage før deadline for opstilling kan vi godt få at vide hvem der indtil videre stiller op til repræsentantskabsvalg til de 5 pladser til ordinære medlemmer. En succes med mange kandidater.
  4 dage efter deadline har vi ikke hørt hvem der endeligt er opstillet i de forskellige regioner, for fraktioner og faglige selskaber, og til de 5 pladser til ordinære medlemmer. Interessant om den samme opstillingslyst er gældende hele vejen rundt.
  Kan vi blive indviet i det?
 • Ruben Bredholt

  Kære Anne Kirstine & Jeannette

  Jeg er også glad for vindmøller - jeg er praktisk talt omringet af dem her i Lemvig. Men jeg har også erfaret, hvad der sker med vindmøller, hvis de ikke vedligeholdes, eller hvilke frustationer de kan give anledning til, når der diskuteres placering og lign. Sagt med andre ord: Bedriften består ikke alene i at bygge vindmøllen, men omhandler også at sikre dens funktionalitet fremadrettet og at placeringen afstemmes med konteksten. Tilsvarende kan man sige, at det heller aldrig må blive et mål i sig selv, at ‘producere’ fysioterapeuter, men at antallet skal balanceres ift. gode arbejdsvilkår, faglige udviklingsmuligheder og følelsen af fagidentitet. (Og så skal jeg nok forlade metaforikken om vindmøller).

  Derfor mener jeg også, at dette emne skal tages alvorligt og kalder på politisk bevågenhed. Jeg deler jeres visioner for faget; omkring mulige funktioner i folkeskolen, større indflydelse i psykiatrien og flere fysioterapeutiske ledere, men sagt lettere polemisk; så mener jeg ikke, at disse visioner skal bæres på skuldrene af frustrede og fortvivlede nyuddannede fysioterapeuter.
  I min optik, så er den positive vækst af fysioterapeuter blevet til arnestedet for flere af de problemstillinger professionen har skulle konfrontere de sidste par år. Og jeg er bekymret for, at ‘forandringensvinde’ vil ‘puste til gløderne’.
  Andre faggrupper har profiteret særdeles godt på at være en ‘mangel vare’. Både hvad angår den offentlige overenskomst (fx pulje til rekruttering og fastholdelse), samt i kraft af politisk og offentlig bevågenhed. Jeg anfægter ikke, at dette skal være vores vej, men understreger blot, at det teoretiske fundament for ‘udbud og efterspørgsel’ også, desværre, gør sig gældende for fagprofessioner.

  Jeg søger gerne mod det pragmatiske ståsted, men jeg må tilstå; at når jeg hører nyuddannede, erfarne og garvede fysioterapeuter sætte ord på deres bekymringer for fremtidens jobmuligheder, så påvirker det mig.
  Det er bl.a. disse refleksioner, som jeg vil bibringe til REP.

  Faglige hilsner
  Ruben Fjord Bredholt
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Jens
  Jeg er sikker på, at vi finder ud af det.
  Jeg synes, det er befriende, at du skriver, hvad der motiverer dig til at stille op til repræsentantskabet. Nu har du og jeg luftet nogle af vores motiver, og jeg er da nysgerrig på, hvad der mon motiverer alle de andre kandidater, der stiller op.
  Håber derfor, at flere vil præsentere nogle af de motiver, der ligger bag deres kandidatur.
  God søndag,
  Jeanette
 • Jens Olesen

  Det mod har jeg så ikke, kære Jeanette. Men vi finder nok ud af det alligevel;-)
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Anne Kirstine Fangel

  Tak for at du trækker dette perspektiv frem: ”Når forandringens vinde blæser, er der dem, der bygger læhegn, og dem der byger vindmøller”.

  Jeg er, ligesom dig, til vindmøller.

  Når forandringens vinde blæser, skal vi spørge os selv, om vi vil lade corona-krisen, finanskriser, konjunkturer, mangel på andre professionelles kompetencer etc. sætte rammerne for vores profession og uddannelse og derefter reagere, eller om vi tør være proaktive medskabere af morgendagens samfund? Tør vi sætte vores kernefaglighed i spil i den tværfaglighed som samfundet generelt efterspørger? Tør vi uddanne flere dimittender, - end dem vi i dag kan se stillinger til, i forventningen om, at deres kompetencer er så eminente, at de kan bruges i andre dele af samfundet?

  Jeg vil fortsat arbejde for, at fysioterapeuter bliver en central del af den nye aftale på psykiatriområdet. At vi strammer op om ambitionerne om at udfolde vores kompetencer inden for børneområdet (med et målrettet fokus på folkeskoleområdet og PPR), beskæftigelsesområdet, integrationsområdet (sundhedsfremme og forebyggelse), ældreområdet, præhospital, ”følge-ordninger på tværs af sektorer, ledelse m.m.

  Jeg er SÅ enig med dig Anne Kirstine. Fysioterapi og fysioterapeuter har et kæmpe uudnyttet potentiale, der skriger efter visionære kollegaer, politisk ledelse og mod.

  Bedste hilsener
  Jeanette Præstegaard
 • Anne Kirstine Fangel

  Jeg håber inderligt, at der også er folk, der vil kæmpe for at udvide arbejdsfeltet for fysioterapeuter. I stedet for at skrue ned for uddannelserne - så skru op for anvendelsen. Vores fag er virkeligt bredt og anvendeligt mange steder - fx burde alle folkeskoler have en fysioterapeut ansat - så motorisk-læring, kropsgrænser og egenomsorg kunne få et løft via vores faglighed og de stakkels lærer ikke skulle gabe over så meget. Ligeledes burde psykiatrien åbne for flere stillinger - mennesker i psykiatrien har også kroppe! Her er vores faglige vinkel ret unik. Og så har vi slet ikke kigget på ledelsesfunktioner - der kan vi også noget. Så skru ikke ned - skru op.
 • Jens Olesen

  Og dem der stemmer på mig vil få en repræsentant, som vil kæmpe for, at optaget på skolerne reduceres med 30 procent.

  Samt kæmpe for, at fysioterapi uddannelsen får længere praktik, gerne som i Norge, hvor man er i turnus et år efter bachelor før, man får sin autorisation.

  Endeligt vil jeg kæmpe for at Dansk Selskab for Fysioterapi organisatorisk og fagligt frigøres fra Danske Fysioterapeuters politiske og ledelsesmæssige indflydelse ved, at overfør stillinger og økonomi fra sekretariatet til Dansk Selskab for fysioterapi.
 • Rasmus Sylvest Mortensen

  Dejligt at se, at noget af det vi igennem længere tid har arbejdet på nu bærer frugt. Et velfungerende medlemsdemokrati er essentielt for DFys.
 • Jeanette Praestegaard

  YES, hvor er det bare stærkt og godt for medlemsdemokratiet, - og da deadline er d. 15. maj kan flere komme til.
  Jeanette Præstegaard
Indsend kommentar