Aftale om opgaver i nordjyske kommuner

En fælleserklæring mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet betyder, at de 7 nedlukkede nordjyske kommuner kan bede ansatte om at varetage opgaver udenfor deres normale arbejdsområde og på andre tider af døgnet, end de normalt gør.

7 nordjyske kommuner er lige nu ramt af nedlukning på grund af en covid-19-mutationen fra mink. For at sikre, at den særlige situation bliver håndteret bedst muligt har Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet – som Danske Fysioterapeuter er en del af – udsendt en såkaldt fælleserklæring. Det er en aftale om, hvordan man som arbejdsgiver og ansat skal forholde sig.

Konkret betyder erklæringen blandt andet, at de 7 nedlukkede kommuner kan bede deres medarbejdere om at påtage sig andre opgaver – og på andre tidspunkter af døgnet - end de plejer.

"Jeg forventer, at langt de fleste fysioterapeuter skal fortsætte med at arbejde, som de plejer, men det er en ganske særlig situation, hvor der kan være behov for at vi udviser en særlig fleksibilitet. Vi har alle sammen et ansvar for, at hjælpe hinanden fornuftigt igennem det her," siger Tina Lambrecht, som er formand for Danske Fysioterapeuter.

Frivillighed står tydeligere

Der blev udsendt en tilsvarende fælleserklæring i foråret. Denne gang er frivillighed skrevet tydeligere ind i aftalen. Det betyder, at kommunerne skal sørge for, at der er lokale drøftelser, og at der indgås aftaler, når den krævede fleksibilitet ligger uden for overenskomsten og aftaler.

Det er også præciseret, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for den nødvendige oplæring, ligesom det fortsat er arbejdsgiveren, der har ansvaret for de ansattes sikkerhed og sundhed.

"Det er godt, for det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig måde, hvor vi både hjælper hinanden og passer på hinanden. Ikke bare af hensyn til arbejdstageren og arbejdsgiveren men med fokus på kerneopgaverne, så borgernes behov for fysioterapi ikke tilsidesættes," siger Tina Lambrecht.

Mens det meste af Nordjylland er lukket ned, arbejder hele sundhedssektoren som udgangspunkt videre som en del af det kritiske beredskab.

Aftalen udløber 3. december, men kan forlænges, hvis restriktionerne forlænges. Aftalen gælder for kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Thisted og Vesthimmerland.

Se fælleserklæringen (pdf)

Læs også: Coronarestriktioner i Nordjylland

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer