Aftale om videoholdtræning i fysioterapipraksis

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har i dag indgået en midlertidig aftale om, at fysioterapeuterne kan udføre holdtræning via video under praksisoverenskomsterne.

Aftalen træder i kraft den 11. maj 2020 og har til formål, at de praktiserende fysioterapeuter kan tilbyde holdtræning via video for de patienter, hvor det giver mening, samtidig med at det bidrager til at mindske udbredelsen af coronasmitte.

Aftalen er indgået i forlængelse af den midlertidige aftale om mulighed for individuelle telefon- eller videokonsultationer.

Videoholdtræning kan bruges til at yde holdtræning til lægehenviste patienter via video i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling. Ydelserne afregnes med en særlig ydelse og honoreres med 195,07 kr. på speciale 51 og 216,73 kr. på speciale 62 pr. deltager.

Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht, sætter pris på, at det har været muligt at indgå aftalen. ”Jeg havde dog meget gerne set, at vi havde fået det med i første omgang, som vi foreslog, da vi indgik aftalen om telemedicin. Men det er bedre sent end aldrig, og det kan stadig for mange patienter være en god mulighed for at få en behandling helt uden smitterisiko” udtaler Tina Lambrecht.

Læs mere om aftalen om video- og telefonkonsultationer og aftalen om videoholdtræning

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar