Årets optag på fysioterapeutuddannelsen

1.135 unge mennesker har netop fået besked om, at de er optaget på fysioterapeutuddannelsen.

Adgangskravet for de kommende fysioterapeuter varierer landet over. I København er karakterkravet helt oppe på 9,2, mens det i Holstebro er på 7,0. På Professionshøjskolen UC Syddanmark i Esbjerg har alle førsteprioritetsansøgere fået plads, og der er stadig ledige pladser.

Karakterkravet er faldet i forhold til sidste år. Det skyldes dels skærpede krav til naturvidenskabelige fag i den adgangsgivende gymnasiale eksamen, hvilket har reduceret ansøgertallet, og dels at det ikke længere er muligt at få bonus for hurtig studiestart. Siden 2009 har det været muligt at gange sit karaktergennemsnit med 1,08, hvis man påbegynder en videregående uddannelse inden for 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelse, det kan man ikke længere. Karakterkravet er således faldet på en lang række uddannelser.

Optaget på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi er begrænset af dimensionering. Med den nuværende dimensionering af uddannelsen forventes udbuddet af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet at stige med yderligere ca. 7.100 personer frem i mod 2030 svarende til en stigning på 50 % af arbejdsstyrken. Danske Fysioterapeuter har derfor frarådet en stigning i antallet af fysioterapistuderende.

Anm.: Tal i parentes angiver udvikling ift. 2019.
Kilde: https://ufm.dk/optag/kot

Læs også den tidligere nyhed om nej til øget optag på fysioterapiuddannelsen

Del eller udskriv siden
9 kommentarer