Brug for handlingsplan for covid-senfølger

Sammen med en række andre sundhedsorganisationer foreslår Danske Fysioterapeuter i dag en national handlingsplan mod senfølger af covid-19.
Foto: iStock

En gruppe af covid-19 ramte oplever alvorlige senfølger. Sundhedsstyrelsen har nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde en retningslinje for behandlingen. Det er en god begyndelse, men det er samtidig afgørende at alle patienter med behov for hjælp får adgang til den.

”Det er for eksempel langt fra alle ramte, der har været indlagt. Så der er brug for en indgang for dem, der ikke har fået en genoptræningsplan. Samtidig er det afgørende, at behandlingen bliver af ensartet og høj kvalitet uanset, hvor de ramte bor,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Derfor har Danske Fysioterapeuter sammen med FOA, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Overlægeforeningen skrevet til både Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og opfordret dem til at tage initiativ til en national handlingsplan mod covid-senfølger.

Læs brevet her

Pakkeforløb og indgang for udiagnosticerede

Konkret foreslår organisationerne bag brevet, at planen skal indeholde to elementer:

  1. Opfølgning og udredning
    En systematisk opfølgning, som indeholder pakkeforløb med ens, nationale retningslinjer for, hvilke undersøgelser der bør indgå i en udredning for senfølger. Derudover bør etableres en indgang for de mennesker, der ikke har været diagnosticeret med covid-19, men som også lider af senfølger og derfor har brug for hjælp.
  2. Behandling og rehabilitering 
    Ensartede tilbud om behandling og rehabilitering på tværs af landet, som opdateres løbende, efterhånden som vi bliver klogere på covid-19 og dens senfølger.

Alvorlige senfølger

Der er meget, der endnu er uvist om eftervirkningerne af covid-19, men det foreløbige arbejde med at hjælpe de ramte viser, at de blandt andet kæmper med vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser.

”Der er en gruppe, der har lang vej tilbage til et normalt liv. De skal selvfølgelig have den rigtige hjælp og støtte,” siger Tina Lambrecht.

Hun understreger, at der er behov for en tværfaglig indsats, men mener samtidig, at fysioterapeuter spiller en central rolle i de forløb, gruppen bør tilbydes.

Sundhedsstyrelsen har da også i sin udpegning af den gruppe, der skal udarbejde retningslinjen for behandlingen lagt vægt på fysioterapien. 2 af arbejdsgruppens 9 faglige pladser er besat af fysioterapeuter udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi.

Læs også nyhed på dr.dk:
Fem foreninger i samlet opråb til regeringen: Vi vil have national handleplan for senfølge-ramte

Del eller udskriv siden
0 kommentarer