Corona: Fysioterapeuterne er i gang

Linette Kofod behandler patienter, underviser kolleger og det tværfaglige personale i respirationsfysioterapi og kontinuerlig CPAP. Hendes leder Jette Christensen har travlt med nye vagtplaner og omorganisering af arbejdet.
Fysioterapeut Linette Kofod har indgående kendskab til lungefysioterapien. Hun tilbyder andre fysioterapeuter og det tværfaglige personale undervisning i respirationsfysioterapi.

”Den sidste uges tid har vi fået mere travlt, men vi kan stadig følge med. Vi er glade for, at vi har haft god tid til at forberede os”, siger Linette Kofod, der er fysioterapeut på Hvidovre Hospital og behandler patienter med covid-19 på et af sengeafsnittene. 

Fysio.dk interviewede hende for godt en uge siden, men der er sket en hel del siden da. Hvidovre Hospital har taget endnu en isolationsafdeling i brug, så man nu har to sengeafsnit med isolationsstuer. Det første sengeafsnit er fyldt op, og her er fysioterapeuterne begyndt at arbejde i treholdsskifte og har både dag-, aften og nattevagt.

”Det er ikke noget, vi fysioterapeuter er vant til, men det vil vi gerne, hvis det har mening. Nu vil vi lige prøve det af, så må vi se, om vi skal fortsætte med nattevagterne”, siger Linette Kofod.

En del af teamet i hele forløbet

Fysioterapeuterne er en del af det team, der behandler og håndterer patienter med covid-19 i alle led af forløbet på hospitalet. Fysioterapeuterne er med til at vurdere respirationen hos de borgere, der møder ind til test og eventuel indlægges i modtageafsnittet. Og de er på akutafdelingen, hvor de hurtigt kan sætte ind med at lære patienterne sekretmobilisering og får beroliget dem.

”Nogle er bange, når de kommer og har en hurtig vejrtrækning. Vi prøver på at få dem til at falde til ro, så de får styr på vejrtrækningen. De fleste har tør hoste, men ellers lærer vi dem at støde sekretet op fra lungerne og få dyb vejrtrækning, måske med PEP-fløjte eller maske”, siger Linette Kofod.

Nogle patienter sendes hjem efter at have fået vejledning i, hvad de skal gøre derhjemme, mens andre indlægges på sengeafsnittene. Mange af de indlagte patienter bliver hurtigt dårligere, og har ofte et voldsomt stort iltbehov.

Fysioterapeuternes opgaver på isolationsstuerne er at vurdere patienternes iltbehov, og lejre dem, så de har lettere ved at trække vejret og så iltmætningen øges. For eksempel kan et stillingsskift fra Fowlers leje (halvt siddende) til liggende på siden/ halvt maveliggende forbedre iltningen af lungerne. Fysioterapeuterne hjælper desuden med, hvor de kan på isolationsstuerne og vejleder det øvrige personale i respirationsfysioterapi.

De hårdest ramte patienter, der har svært ved at optage ilten og udvikler ARDS i tredje grad (Acute Respiratory Distress Syndrome), overflyttes til intensiv afdeling.

”For at rekruttere personale, har der været store omrokeringer på ganske kort tid, og der er mange nye ansigter, man skal lære at kende. Men stemningen på isolationsafsnittet er intens og meget koncentreret. Alle er dupperne og gør deres bedste”, fortæller Linette Kofod.

Oplæring i respirationsfysioterapi

Der er kommet personale fra mange forskellige afdelinger til de to nye sengeafsnit. De fleste af dem har ikke erfaring med patienter med lungekomplikationer og kender af gode grunde hverken til de mere basale og de avancerede respirationsfysioterapeutiske teknikker. Det gælder også for nogle af fysioterapeuterne.

”Der er for eksempel børnefysioterapeuter, der skal til at give lungefysioterapi. Det er også nyt for dem”, siger Linette Kofod.

Hun er for tiden ph.d.-studerende og skulle egentlig forberede sig til en vigtig eksamen, men må sætte det hele lidt på pause og i stedet indgå i vagtplanen på covid-sengeafsnittet. Hun har desuden opgaven at oplære både fysioterapeuter og sygeplejersker i respirationsfysioterapi samtidig med, at hun også selv løbende sparrer med læger og sygeplejersker på sengeafsnittet.

Ud over den basale respirationsfysioterapi skal Linette Kofod undervise fysioterapeuterne i brugen af kontinuerlig CPAP, der kræver kendskab til apparaturet, der er anderledes end udstyret til intermitterende CPAP (iCPAP), som alle lungefysioterapeuter på hospitalet kender.

Der er ikke evidens for iCPAP, men der er god dokumentation for at give kontinuerlig CPAP til patienter med corona. Italienerne, som vi er i kontakt med, har gode erfaringer med kontinuerlig CPAP (kCPAP) til patienter med mest iltbehov. kCPAP er desuden med i Dansk Lungemedicinsk Selskabs nye anbefalinger.

”Behandlingen kræver erfarne, dygtige fysioterapeuter og et tæt samarbejde med plejen, lægerne og intensivafdelingen. Kontinuerlig CPAP gives for at holde deres iltmætning stabilt oppe, og der skal ses en umiddelbar effekt af behandlingen. Masken skal sidde på i 24 timer, og patienterne monitoreres, hvad angår iltbehov, iltmætning og respirationsfrekvens. Vi har noget vigtigt at byde ind med og har derfor besluttet som hospital at give det”, siger Linette Kofod.

I Italien benytter man heldækkende hjelme til patienterne under CPAP-behandlingen for at reducere mængden af viruspartikler i luften. Men det er umuligt at skaffe hjelme lige nu, fortæller Linette Kofod. I stedet har man på Hvidovre Hospital valgt at udstyre den maske, som patienterne har på, med et ekstra filter, og personalet bærer selvfølgelig værnemidler.

Det er tanken, at det er fysioterapeuterne, der starter CPAP-behandlingen op, og de er til stede i afdelingen hele tiden, så de kan træde til ved behov. Og der vil derfor blive brug for flere fysioterapeuter i covid-afsnittene.

Fysioterapeuterne får en central rolle

”Ledelsens holdning er, at når der er faglig belæg for, at kontinuerlig CPAP kan være det bedste, vi kan gøre for en patient, så er det det, vi skal. Her kan fysioterapeuter virkelig vise, at de gør en forskel på et meget kritisk tidspunkt”, siger ledende terapeut for Ergo- og Fysioterapien Jette Christensen.

Som leder har Jette Christensen i de senere uger haft utroligt mange nye opgaver. Hun har blandt andet været med til at møblere den nye corona-modtagehal med de gamle hydrauliske fysioterapibrikse, holde talrige møder med direktionen og andre afdelinger og med medarbejdere i Ergo- og Fysioterapien. Lige nu er hun i gang med at indkøbe mere CPAP-udstyr, tilrettelægge uddannelse af personale og organisere bemandingen.

Jte
Leder af Ergo- og Fysioterapien fysioterapeut Jette Christensen har haft travlt med at reorganisere bemandingen i afdelingen og dermed frigive fysioterapeuter til at behandle patienter med Covid-19.

Jette Christensen har desuden sørget for, at der blev skruet op for genoptræningen af patienterne på de andre afdelinger, så de hurtigt kunne udskrives, og dermed frigive personaleressourcer til covid-afsnittene.

”Man skal være omstillingsparat og kunne tænke ud af boksen i denne tid. Der sker hele tiden noget nyt, der kommer nye instrukser og nye retningslinjer. Men det er dejligt at mærke, at det tværfaglige samarbejde er i top, og der er respekt om det, de forskellige gør. Respirationsfysioterapien spiller lige nu en vigtig rolle, og jeg håber, at det kan være med til, at fysioterapeuter i fremtiden i højere grad skal indgå i arbejdet med patienter med lungekomplikationer”, siger Jette Christensen.

Læs interviewet "Stilhed før stormen" med Linette Kofod og Lue Drasbæk Philipsen, gennemført for 2½ uge siden.

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar