Covid-19: Nye anbefalinger om håndtering af senfølger

Sundhedsstyrelsen har samlet den aktuelle viden om senfølger efter covid-19 og giver anbefalinger til organisering af indsatsen for de ramte. Blandt anbefalingerne er, at fysioterapeuter indgår i udredning og behandling.

Udtalt træthed, åndenød, muskelsmerter og hovedpine er nogle af de senfølger der kan opleves i tiden efter, man har haft covid-19. Symptomerne kan forekomme hos patienter uanset om de i øvrigt har haft et mildt og et alvorligt forløb under infektionen.

Derfor har Sundhedsstyrelsen nu lavet en rapport, der giver anvisninger på, hvordan man som sundhedsfaglig skal håndtere udredning og behandling af senfølger efter covid-19.

Langt de fleste med covid-19 infektion kommer sig indenfor 2-3 uger, men foreløbige data viser, at cirka 15 % har symptomer efter 4 uger og cirka 2 % efter 12 uger.

Individuel tilgang

Der er meget stor variation i graden af senfølger blandt patienter, hvorfor en anbefaling, der går igen i rapporten, er en individualiseret tilgang baseret på en tværfaglig udredning. Hvor specialiseret denne udredning skal være afhænger af sværhedsgraden af symptomer og kompleksiteten i de enkelte tilfælde.

En del patienter vil kunne udredes og behandles i primærsektoren, hvor kommunale rehabiliteringstilbud er et af de centrale behandlingstilbud, der nævnes. For de hårdest ramte patienter er der brug for specialiseret tværfaglig udredning, og til det formål anbefaler Sundhedsstyrelsen oprettelse af regionale senfølgeklinikker i alle landets regioner.

Fysioterapeuters rolle

Fysioterapeuter indgår i anbefalinger i forbindelse med udredning og behandling af patienterne i både primær og sekundær sektor. Den fysioterapeutfaglige indsats kan eksempelvis være vurdering af funktionsevne, fysisk træning, instruktion i energiforvaltning, gradvis aktivering og mestring af dyspnø.

Der findes endnu ikke specifikke evidensbaserede genoptrænings tilbud, hvorfor der anbefales individualiserede tilbud baseret på udredning og vurdering af funktionsevne hos patienten.

En del patienter vil kunne indgå i nogle af de eksisterende rehabiliteringstilbud i kommunerne.

Systematisk opsamling af viden

I de regionale senfølgeklinikker bør forskning være en integreret del af indsatsen, men også kommunerne opfordres til systematisk at opsamle viden og erfaringer med målgruppen. Ligeledes anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommunerne etablerer tværkommunale samarbejder for at samle indsatsen og dermed få et større antal patienter, som fagpersonerne kan opbygge erfaring ud fra.

Der er endnu kun sparsom viden om følgevirkninger efter covid-19 og derfor vil de nye anbefalinger blive opdateret løbende, efterhånden som ny viden bliver tilgængelig.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en tværfaglig følgegruppe, med blandt andet fysioterapeuter, der løbende skal rådgive om senfølger efter covid-19.

Danske Fysioterapeuter har sammen med en række andre sundhedsfaglige organisationer tidligere efterspurgt en national handlingsplan for håndtering af senfølger og de nye anbefalinger.

Se Sundhedsstyrelsens rapport: 'Senfølger efter COVID-19: Anbefalinger til organisering og faglige indsatser'

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer