Hård styrketræning til en smertefuld og hypermobil skulder

Som de første i verden har danske forskere i et pilotstudie undersøgt anvendeligheden af hård styrketræning for skulderen til patienter med hypermobile led. 16 ugers træning medførte ingen forværring af patienternes gener, og de fik færre smerter og mindre instabilitet i skuldrene.
Til pilotprojektet blev der udviklet håndvægte, der kan justeres med kun 50 gram. Foto: Lars Skaaning


Man mener, at cirka 30 procent af danskerne har hypermobile led, der kan bevæges ud over den normale ROM. En stor del af disse har symptomer fra skuldrene i form af nedsat styrke, ændret muskelaktivering, instabilitet, talrige episoder med subluksationer, nedsat funktion og kroniske smerter.

Der er meget lidt forskning på området, og selv om træning anbefales til behandling af dysfunktionen i skuldrene, ved man ikke, hvilken træning, der giver den bedste effekt.

Fysioterapeut, MSc. i sportsfysioterapi og ph.d.-stipendiat Behnam Liaghat har sammen med en dansk forskergruppe på Syddansk Universitet som de første i verden i et pilotstudie undersøgt anvendeligheden af et hårdt styrketræningsprogram til patienter med hypermobile led og skulderproblemer. 12 patienter blev inkluderet.

Træningsprogrammet

Træningsprogrammet varede i 16 uger. To gange om ugen trænede patienterne superviseret af en praktiserende fysioterapeut, én gang om ugen stod de for træningen selv (oftest derhjemme). Styrketræningen bestod af fem øvelser med håndvægte målrettet scapula- og rotatorcuff-muskulaturen.

Træningen var progressiv, og patienterne trænede de første tre uger med en belastning på 50-90 % af 10 repetition maksimum (RM). Fra uge 4-10 blev belastningen øget til 10 RM i tre sæt, og i uge 10-15 var belastningen 8 RM i fire sæt.

Belastningen blev løbende opjusteret efter patientens respons på træningen, og patientens angivelse af symptomer.

Der blev anvendt en standardiseret styrketræningsprotokol med udgangspunkt i træning for raske personer, men tilføjet nogle velbeskrevne forholdsregler omkring progression og regression af træningen i tæt dialog med patienten.

Patienterne måtte gerne opleve forbigående smerter og symptomer men indenfor et acceptabelt niveau (typisk 5 ud af 10 på en numerisk rangskala). Desuden var det også vigtigt, at den ekstra belastning ikke skulle medføre en tydelig forværring af scapulas bevægelse sammenlignet med bevægelse uden belastning.

Positive resultater

Resultaterne viste, at patienterne var tilfredse med træningen, at de kunne tåle den hårde styrketræning og havde kun få uønskede bivirkninger, som forbigående ømhed og smerte i skulderen og spændingshovedpine. Ingen af de inkluderede patienter havde efter eget udsagn tidligere fået tilbudt hård styrketræning til at styrke musklerne i skuldrene.

Selvom man ikke kan generalisere resultaterne til en større gruppe, havde de 12 patienter efter træningsforløbet færre smerter i skuldrene, var mindre bange for at bruge armen og oplevede ikke den samme træthed som tidligere.

Styrken i skuldrene så ud til at blive forøget, og de kliniske test viste noget mindre instabilitet i skuldrene. 

Træningen giver ikke uønskede bivirkninger

Pilotstudiet viser, at det er muligt for patienter med hypermobile led og skulderproblemer at træne med hård styrketræning, og at de ikke får flere smerter og andre utilsigtede bivirkninger. Det viser også, at de var glade og tilfredse med denne træningsform.

”Vi kan ikke konkludere, at patienterne har fået det bedre grundet den hårde styrketræning, da vi kun har resultater fra et pilotstudie. De eksisterende anbefalinger på området er at træne med fokus på at øge stabiliteten omkring det hypermobile led, men ofte frarådes patienter med hypermobile led at træne hårdt og i yderstillinger.

Adspurgt omkring tidligere behandling, svarede alle 12 patienter i pilotstudiet, at de ikke tidligere havde fået hård styrketræning som behandling.

"Men der er et klart teoretisk rationale bag at afprøve hård styrketræning for hypermobile led, da det kan øge den fysiske kapacitet omkring leddet og medføre stivhed i muskel-senevævet samt forbedre leddets proprioception”, siger Behnam Liaghat.

3-d-printede håndvægte

I projektet blev der anvendt håndvægte, der var justerbare op til 15 kg, men forskerne oplevede, at der var brug for at kunne justere beladstningen med mindre intervaller.

Derfor udviklede forskerne en 3D-håndvægt, der kan justeres med ned til 50 gram. Her kan du læse mere om håndvægtene 

Reference

B. Liaghat, Skou ST, Jørgensen U, Søndergaard J, Søgaard K, Juul-Kristensen B. Heavy shoulder strengthening exercise in people with hypermobility spectrum disorder and long-lasting shoulder symptoms: a feasability study.Pilot and Feasibility Studies (https://doi.org/10.1186/s40814-020-00632-y)

Resultaterne efterprøves i RCT-studie

Nu er forskergruppen i gang med at efterprøve resultaterne fra pilotstudiet i et større klinisk lodtrækningsstudie (Randomised Controlled Trial, forkortet RCT).

100 patienter skal indgå i RCT-studiet, hvor den ene gruppe træner med udgangspunkt i eksisterende træningstilbud til målgruppen og den anden gruppe træner med progressiv hård styrketræning. Studiet forløber over to år og forventes afsluttet i foråret 2021. Indtil videre er der kommet 60 antal patienter igennem studiet.

”Det er mit klare indtryk efter feedback fra de fem praktiserende fysioterapeuter, der varetog træningsinterventionen i pilotstudiet, og den indledende samtale med de ca. 25 praktiserende fysioterapeuter i det nuværende RCT-studie, at fysioterapeuter gerne vil implementere noget tungere styrketræning til patienter med hypermobile led, såfremt fremtidig forskning kan dokumentere træningseffekten på smerte, funktion og patienttilfredshed. Men det er for tidligt at konkludere, om tung styrketræning har en overbevisende videnskabelig positiv effekt udover den normale behandling, der gives i dag. Derfor vil vi på nuværende tidspunkt ikke direkte anbefale tung styrketræning, før vi har nogle præcise resultater herfra”, understreger Behnam Liaghat.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer